Parenteel van Daniel Sytzes

1 Daniel Sytzes is geboren in 1690. Daniel is overleden in 1745, 54 of 55 jaar oud.
Kinderen van Daniel uit onbekende relatie:
1 Sipke Daniels. Volgt 1.1.
2 Sytze Daniels, geboren in 1715 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.
3 Pytter Daniels, geboren in 1720. Volgt 1.3.
1.1 Sipke Daniels, zoon van Daniel Sytzes (zie 1). Sipke is overleden vr 1739. Sipke trouwde met [misschien] Jeltje Thomas. Jeltje is geboren in Niawier. Zij is gedoopt op 02-01-1707 in Niawier. Jeltje is overleden in 1775 in Niawier, 67 of 68 jaar oud. Zij trouwde later op 06-12-1739 in Metslawier met Sytze Daniels (1715-1775), zie 1.2.
Kind van Sipke en Jeltje:
1 Jacob Sipkes. Volgt 1.1.2.
Kind van Sipke uit onbekende relatie:
2 [misschien] Janke Sipkes [1.1.1]. Zij is gedoopt op 30-01-1735 in Wetsens. Janke is overleden.
1.1.2 Jacob Sipkes, zoon van Sipke Daniels (zie 1.1) en Jeltje Thomas. Hij is gedoopt op 10-12-1741 in Niawier. Jacob is overleden. Jacob trouwde, 32 jaar oud, op 26-06-1774 in Morra met [misschien] Tjitske Tjipkes (Tjepkes). Tjitske is geboren in Anjum.
Kinderen van Jacob en Tjitske:
1 Tjepke Jacobs [1.1.2.1], geboren op 24-07-1775 in Morra. Tjepke is overleden.
2 Sipke Jacobs [1.1.2.2], geboren op 07-11-1777 in Morra. Hij is gedoopt op 14-12-1777 in Morra. Sipke is overleden.
3 Sijbe (Symen, Symon) Jacobs Faber, geboren op 15-01-1781 in Lioessens. Volgt 1.1.2.3.
4 Baukjen Jacobs [1.1.2.4], geboren op 29-03-1784 in Morra. Zij is gedoopt op 18-04-1784 in Morra. Baukjen is overleden.
5 Trijntje Jacobs Faber [1.1.2.5], geboren op 02-12-1786 in Morra. Zij is gedoopt op 17-12-1786 in Morra. Trijntje is overleden op 29-07-1815, 28 jaar oud.
1.1.2.3 Sijbe (Symen, Symon) Jacobs Faber is geboren op 15-01-1781 in Lioessens, zoon van Jacob Sipkes (zie 1.1.2) en Tjitske Tjipkes (Tjepkes). Hij is gedoopt op 28-01-1781 in Morra. Sijbe is overleden vr 1819, ten hoogste 38 jaar oud. Sijbe trouwde, 20 jaar oud, op 17-05-1801 met Tjitske Martens, 20 jaar oud. Tjitske is geboren op 24-12-1780 in Lioessens, dochter van Jacob Martens en Neeltje Durks. Tjitske is overleden op 24-05-1841 in Lioessens, 60 jaar oud.
Kinderen van Sijbe en Tjitske:
1 Tyttje Symons [1.1.2.3.1], geboren in 1810. Tyttje is overleden op 09-07-1811, 0 of 1 jaar oud.
2 Fokje Faber [1.1.2.3.2], geboren op 21-02-1824. Fokje is overleden.
1.2 Sytze Daniels is geboren in 1715 in Oosternijkerk, zoon van Daniel Sytzes (zie 1). Sytze is overleden in 1775 in Niawier, 59 of 60 jaar oud. Sytze:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 13-06-1734 in Hantumeruitburen met Trijntje Sytzes. Trijntje is overleden vr 03-1737.
(2) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 03-03-1737 met Antje Gabes. Antje is overleden vr 12-1739.
(3) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 06-12-1739 in Metslawier met Jeltje Thomas, 32 jaar oud. Jeltje is geboren in Niawier. Zij is gedoopt op 02-01-1707 in Niawier. Jeltje is overleden in 1775 in Niawier, 67 of 68 jaar oud. Zij is weduwe van [misschien] Sipke Daniels (ovl. vr 1739), zie 1.1.
Kind van Sytze en Trijntje:
1 Daniel Sytzes [1.2.1], geboren na 1734. Daniel is overleden vr 1743, ten hoogste 9 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Jeltje:
2 Thomas Sytzes. Volgt 1.2.2.
3 Jacob Sytzes. Volgt 1.2.3.
4 Daniel Sytzes Zytsma, geboren in 1743 in Nijkerk. Volgt 1.2.4.
5 Sjouk Sytzes [1.2.5], geboren na 1743. Sjouk is overleden na 1749.
1.2.2 Thomas Sytzes, zoon van Sytze Daniels (zie 1.2) en Jeltje Thomas. Hij is gedoopt op 25-11-1740 in Niawier. Thomas is overleden vr 1811, ten hoogste 71 jaar oud. Thomas trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1770 in Niawier met Theuntje (Teuntje) Jorrits (Jorryts), 21 jaar oud. Zij is gedoopt op 13-04-1749 in Anjum. Theuntje is overleden op 28-02-1811, 61 jaar oud.
Kinderen van Thomas en Theuntje:
1 Jorrit (Jorryt) Thomas [1.2.2.1], geboren in 1770 in Niawier. Hij is gedoopt op 25-11-1770. Jorrit is overleden op 23-07-1810, 39 of 40 jaar oud.
2 Sytze Thomas [1.2.2.2], geboren op 09-07-1772 in Niawier. Sytze is overleden vr 11-?-1773 in Niawier, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Sytze Thomas Zytsma, geboren op 19-11-1773 in Niawier. Volgt 1.2.2.3.
4 Louw Thomas, geboren op 27-02-1776 in Niawier. Volgt 1.2.2.4.
5 Sipke Thomas (Tomes) Zydsma, geboren op 09-03-1779 in Niawier. Volgt 1.2.2.5.
6 Jelle Thomas [1.2.2.6], geboren op 22-04-1781 in Niawier. Jelle is overleden vr 1811, ten hoogste 30 jaar oud.
7 Tjebbe Thomas Sijtsma, geboren op 26-07-1783 in Niawier. Volgt 1.2.2.7.
1.2.2.3 Sytze Thomas Zytsma is geboren op 19-11-1773 in Niawier, zoon van Thomas Sytzes (zie 1.2.2) en Theuntje (Teuntje) Jorrits (Jorryts). Sytze is overleden op 11-02-1819 in Ternaard, 45 jaar oud. Sytze trouwde, 26 jaar oud, op 23-03-1800 in Hantum met Trijntje Eelzes Visser, 30 of 31 jaar oud. Trijntje is geboren in 1769 in Niawier. Trijntje is overleden op 16-08-1857 in Ternaard, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Trijntje:
1 Thomas Sytzes [1.2.2.3.1], geboren op 11-07-1800 in Metslawier. Thomas is overleden vr 1804, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Gerritje Sytzes Zytsma (Sytsma), geboren op 26-09-1801 in Metslawier. Volgt 1.2.2.3.2.
3 Thomas Sytzes [1.2.2.3.3], geboren op 01-01-1804 in Metslawier. Thomas is overleden op 07-03-1806 in Metslawier, 2 jaar oud.
4 Thomas Sytzes Zytsma (Sytsma), geboren op 13-07-1806 in Metslawier. Volgt 1.2.2.3.4.
5 Eelze Sytzes [1.2.2.3.5], geboren op 02-02-1809 in Metslawier. Eelze is overleden vr 1811, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Saapke Sytzes Zytsma, geboren op 09-04-1810 in Metslawier. Volgt 1.2.2.3.6.
7 Grietje Sytzes Zytsma [1.2.2.3.7], geboren op 21-09-1812 in Morra.
8 Elske Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.8], geboren op 18-07-1816 in Ternaard.
1.2.2.3.2 Gerritje Sytzes Zytsma (Sytsma) is geboren op 26-09-1801 in Metslawier, dochter van Sytze Thomas Zytsma (zie 1.2.2.3) en Trijntje Eelzes Visser. Gerritje is overleden op 24-03-1876 in Oostdongeradeel, 74 jaar oud. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op 10-07-1824 in Westdongeradeel met Gerben Meints Van der Velde, 27 of 28 jaar oud. Gerben is geboren in 1796 in Hioure. Gerben is overleden op 26-01-1847, 50 of 51 jaar oud.
1.2.2.3.4 Thomas Sytzes Zytsma (Sytsma) is geboren op 13-07-1806 in Metslawier, zoon van Sytze Thomas Zytsma (zie 1.2.2.3) en Trijntje Eelzes Visser. Thomas is overleden op 26-04-1849 in Foudgum, 42 jaar oud. Thomas trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1830 met Hiltje Douwes Schregardus, 31 jaar oud. Zij is gedoopt op 12-05-1799 in Brantgum. Hiltje is overleden op 20-03-1848 in Foudgum, 48 jaar oud.
Kinderen van Thomas en Hiltje:
1 Trijntje Thomas Sijtsma [1.2.2.3.4.1], geboren op 22-07-1832. Trijntje is overleden op 20-02-1864, 31 jaar oud.
2 Klaas Thomas Sijtsma, geboren op 21-12-1835 in Brantgum. Volgt 1.2.2.3.4.2.
3 Sytze Thomas Sijtsma, geboren op 26-06-1838 in Foudgum. Volgt 1.2.2.3.4.3.
1.2.2.3.4.2 Klaas Thomas Sijtsma is geboren op 21-12-1835 in Brantgum, zoon van Thomas Sytzes Zytsma (Sytsma) (zie 1.2.2.3.4) en Hiltje Douwes Schregardus. Klaas is overleden op 15-05-1871 in Westdongeradeel, 35 jaar oud. Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1861 in Ternaard met Grietje Jacobs Grijpstra, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 19-05-1839. Grietje is overleden op 10-05-1901, 61 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Grietje:
1 Jacob klazes Sijtsma, geboren op 19-03-1863 in Brantgum. Volgt 1.2.2.3.4.2.1.
2 Thomas klazes Sijtsma [1.2.2.3.4.2.2], geboren op 29-12-1864 in Brantgum. Thomas is overleden op 07-08-1870 in Brantgum, 5 jaar oud.
3 Hiltje Klazes Sijtsma [1.2.2.3.4.2.3], geboren op 09-02-1867 in Brantgum. Hiltje is overleden op 20-07-1871, 4 jaar oud.
4 Sytze Klazes Sijtsma, geboren op 18-05-1869 in Foudgum. Volgt 1.2.2.3.4.2.4.
5 Fokje Klazes Sijtsma [1.2.2.3.4.2.5], geboren op 24-02-1871 in Brantgum. Fokje is overleden op 11-09-1871 in Brantgum, 6 maanden oud.
1.2.2.3.4.2.1 Jacob klazes Sijtsma is geboren op 19-03-1863 in Brantgum, zoon van Klaas Thomas Sijtsma (zie 1.2.2.3.4.2) en Grietje Jacobs Grijpstra. Jacob is overleden op 22-02-1945 in Holwerd, 81 jaar oud. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1886 met Evertje Patrouilje, 25 jaar oud. Evertje is geboren op 18-04-1861 in Marum. Evertje is overleden op 06-05-1942 in Holwerd, 81 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Evertje:
1 Klaas Jacobs Sijtsma, geboren op 28-11-1888 in Bornwird. Volgt 1.2.2.3.4.2.1.1.
2 Sytske Sijtsma [1.2.2.3.4.2.1.2], geboren op 16-01-1892 in Waaxens.
3 Grietje Sijtsma [1.2.2.3.4.2.1.3], geboren op 23-10-1897 in Westdongeradeel. Grietje is overleden op 07-07-1924, 26 jaar oud.
1.2.2.3.4.2.1.1 Klaas Jacobs Sijtsma is geboren op 28-11-1888 in Bornwird, zoon van Jacob klazes Sijtsma (zie 1.2.2.3.4.2.1) en Evertje Patrouilje. Klaas is overleden op 26-10-1950 in Brantgum, 61 jaar oud. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1917 in Brantgum met Fetje Beintema, 26 jaar oud. Fetje is geboren op 30-07-1890 in Brantgum. Fetje is overleden op 20-01-1980 in Brantgum, 89 jaar oud.
1.2.2.3.4.2.4 Sytze Klazes Sijtsma is geboren op 18-05-1869 in Foudgum, zoon van Klaas Thomas Sijtsma (zie 1.2.2.3.4.2) en Grietje Jacobs Grijpstra. Sytze is overleden. Sytze trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1894 met Janke Gerrits Ferwerda, 22 jaar oud. Janke is geboren op 07-12-1871 in Rinsumageest. Janke is overleden.
Kinderen van Sytze en Janke:
1 Saapke Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.2.4.1], geboren op 29-05-1896. Saapke is overleden.
2 Klaas Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.2.4.2], geboren op 27-07-1899. Klaas is overleden.
1.2.2.3.4.3 Sytze Thomas Sijtsma is geboren op 26-06-1838 in Foudgum, zoon van Thomas Sytzes Zytsma (Sytsma) (zie 1.2.2.3.4) en Hiltje Douwes Schregardus. Sytze is overleden op 10-01-1882 in Brantgum, 43 jaar oud. Sytze trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1863 met Renske Wybes Sijens, 20 jaar oud. Renske is geboren op 10-09-1842. Renske is overleden op 18-11-1911, 69 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Renske:
1 Hiltje Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.3.1], geboren op 14-04-1864 in Brantgum. Hiltje is overleden op 10-05-1939 in Achtkarspelen, 75 jaar oud.
2 Klaaske Sytzes Sijtsma, geboren op 23-08-1865 in Brantgum. Volgt 1.2.2.3.4.3.2.
3 Trijntje Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.3.3], geboren op 23-12-1867 in Brantgum. Trijntje is overleden op 24-01-1873 in Brantgum, 5 jaar oud.
4 Renske Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.3.4], geboren op 17-06-1870 in Brantgum. Renske is overleden op 27-04-1898 in Brantgum, 27 jaar oud.
5 Hittje Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.3.5], geboren op 17-04-1873 in Brantgum.
6 Thomas Sytzes Sijtsma, geboren op 12-08-1874 in Brantgum. Volgt 1.2.2.3.4.3.6.
7 Wybe Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.3.7], geboren op 03-05-1877 in Brantgum. Wybe is overleden.
8 Tjitske Sytzes Sijtsma [1.2.2.3.4.3.8], geboren op 24-10-1878 in Brantgum. Tjitske is overleden op 07-02-1901 in Brantgum, 22 jaar oud.
9 Sytze Thomas Sijtsma [1.2.2.3.4.3.9], geboren op 17-08-1882 in Brantgum. Sytze is overleden op 21-02-1972 in Brantgum, 89 jaar oud.
1.2.2.3.4.3.2 Klaaske Sytzes Sijtsma is geboren op 23-08-1865 in Brantgum, dochter van Sytze Thomas Sijtsma (zie 1.2.2.3.4.3) en Renske Wybes Sijens.
Kind van Klaaske uit onbekende relatie:
1 Klaas Sijtsma [1.2.2.3.4.3.2.1], geboren op 18-07-1892 in Brantgum.
1.2.2.3.4.3.6 Thomas Sytzes Sijtsma is geboren op 12-08-1874 in Brantgum, zoon van Sytze Thomas Sijtsma (zie 1.2.2.3.4.3) en Renske Wybes Sijens. Thomas is overleden op 15-12-1958 in Paterson, New Jersey, USA, 84 jaar oud. Thomas trouwde, 25 jaar oud, op 07-10-1899 in Paterson, New Jersey, USA met Sophia Zwart, 24 jaar oud. Sophia is geboren op 23-01-1875 in Groningen. Sophia is overleden op 30-06-1954 in Paterson, New Jersey, USA, 79 jaar oud.
1.2.2.3.6 Saapke Sytzes Zytsma is geboren op 09-04-1810 in Metslawier, dochter van Sytze Thomas Zytsma (zie 1.2.2.3) en Trijntje Eelzes Visser. Saapke is overleden op 13-05-1881 in Oostdongeradeel, 71 jaar oud. Saapke trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1837 in Westdongeradeel met Durk Eintes Berghuisma.
Kinderen van Saapke en Durk:
1 Einte Bergema [1.2.2.3.6.1], geboren op 05-03-1838 in Westdongeradeel. Einte is overleden.
2 Sytze Bergema [1.2.2.3.6.2], geboren op 12-08-1839 in Westdongeradeel. Sytze is overleden.
3 Dieuke Bergsme [1.2.2.3.6.3], geboren op 09-07-1842 in Westdongeradeel. Dieuke is overleden.
4 Thomas Bergema [1.2.2.3.6.4], geboren op 25-07-1845 in Westdongeradeel. Thomas is overleden.
5 Lolke Bergema [1.2.2.3.6.5], geboren op 07-10-1850 in Oostdongeradeel. Lolke is overleden.
1.2.2.4 Louw Thomas is geboren op 27-02-1776 in Niawier, zoon van Thomas Sytzes (zie 1.2.2) en Theuntje (Teuntje) Jorrits (Jorryts). Louw is overleden op 16-03-1811, 35 jaar oud. Louw trouwde, 28 jaar oud, op 27-05-1804 in Metslawier met Ynske Tjepkes de Jong, 25 jaar oud. Ynske is geboren op 06-06-1778 in Metslawier. Ynske is overleden.
Kinderen van Louw en Ynske:
1 Thomas Louws Sijtsma [1.2.2.4.1], geboren op 19-02-1805. Thomas is overleden op 07-03-1809, 4 jaar oud.
2 Maaike Louws Sijtsma [1.2.2.4.2], geboren op 30-11-1808 in Metslawier. Maaike is overleden op 27-04-1835 in Metslawier, 26 jaar oud.
1.2.2.5 Sipke Thomas (Tomes) Zydsma is geboren op 09-03-1779 in Niawier, zoon van Thomas Sytzes (zie 1.2.2) en Theuntje (Teuntje) Jorrits (Jorryts). Hij is gedoopt op 22-03-1779. Sipke is overleden op 13-07-1827, 48 jaar oud. Sipke trouwde met Tietje (Tyttje) Jelles Sijtsma. Tietje is geboren in 1790, dochter van Jelle Tietes en Maaike Jans. Tietje is overleden op 20-05-1863, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Sipke en Tietje:
1 Thomas Sipkes Sijtsma [1.2.2.5.1], geboren op 18-07-1813. Thomas is overleden op 26-10-1831, 18 jaar oud.
2 Jelle Sipkes Sijtsma, geboren op 04-07-1815 in Metslawier. Volgt 1.2.2.5.2.
3 Theuntje Sipkes Sijtsma, geboren op 11-03-1818 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.2.5.3.
4 Jorrit Sipkes Sijtsma, geboren op 06-04-1821. Volgt 1.2.2.5.4.
1.2.2.5.2 Jelle Sipkes Sijtsma is geboren op 04-07-1815 in Metslawier, zoon van Sipke Thomas (Tomes) Zydsma (zie 1.2.2.5) en Tietje (Tyttje) Jelles Sijtsma. Jelle is overleden op 09-03-1896 in Berlicum, 80 jaar oud. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op 17-06-1841 in Menaldumadeel met Geertje Sytes Visser, 28 jaar oud. Geertje is geboren op 01-06-1813 in Berlicum. Geertje is overleden op 24-06-1908, 95 jaar oud.
1.2.2.5.3 Theuntje Sipkes Sijtsma is geboren op 11-03-1818 in Oostdongeradeel, dochter van Sipke Thomas (Tomes) Zydsma (zie 1.2.2.5) en Tietje (Tyttje) Jelles Sijtsma. Theuntje is overleden op 11-04-1871 in Oostdongeradeel, 53 jaar oud. Theuntje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1843 in Oostdongeradeel met Wytze Mients van der Woud, 29 of 30 jaar oud. Wytze is geboren in 1813. Wytze is overleden op 02-02-1846 in Oostdongeradeel, 32 of 33 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 11-05-1854 in Oostdongeradeel met Hendrik Beernts Boersma.
Kind van Theuntje en Wytze:
1 Sipke van der Woud [1.2.2.5.3.1], geboren op 07-08-1844 in Oostdongeradeel. Sipke is overleden.
Kind van Theuntje en Hendrik:
2 Beernt Hendriks Boersma, geboren op 28-07-1854 in Niawier. Volgt 1.2.2.5.3.2.
1.2.2.5.3.2 Beernt Hendriks Boersma is geboren op 28-07-1854 in Niawier, zoon van Hendrik Beernts Boersma en Theuntje Sipkes Sijtsma (zie 1.2.2.5.3). Beernt is overleden. Beernt trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1878 in Menaldumadeel met Symentje Annes Wassenaar.
1.2.2.5.4 Jorrit Sipkes Sijtsma is geboren op 06-04-1821, zoon van Sipke Thomas (Tomes) Zydsma (zie 1.2.2.5) en Tietje (Tyttje) Jelles Sijtsma. Jorrit is overleden op 21-03-1907, 85 jaar oud. Jorrit trouwde, 38 jaar oud, op 26-11-1859 in Metslawier met Ytje Waatzes Noordmans, 26 jaar oud. Ytje is geboren op 24-01-1833 in Driesum. Ytje is overleden op 09-01-1906 in Niawier, 72 jaar oud.
Kinderen van Jorrit en Ytje:
1 Waatze Jorrits Sijtsma [1.2.2.5.4.1], geboren op 02-11-1861. Waatze is overleden op 07-08-1862, 9 maanden oud.
2 Watze Jorrits Sijtsma, geboren op 13-08-1864 in Niawier. Volgt 1.2.2.5.4.2.
3 Sipke Jorrits Sijtsma, geboren op 02-09-1867 in Niawier. Volgt 1.2.2.5.4.3.
4 Jelle Jorrits Sijtsma [1.2.2.5.4.4], geboren op 07-08-1871. Jelle is overleden op 02-03-1875, 3 jaar oud.
1.2.2.5.4.2 Watze Jorrits Sijtsma is geboren op 13-08-1864 in Niawier, zoon van Jorrit Sipkes Sijtsma (zie 1.2.2.5.4) en Ytje Waatzes Noordmans. Watze is overleden op 02-03-1931, 66 jaar oud. Watze begon een relatie met Tjitske Pieters Wieringa. Tjitske is geboren op 13-11-1858 in Holwerd. Tjitske is overleden op 30-01-1939, 80 jaar oud.
1.2.2.5.4.3 Sipke Jorrits Sijtsma is geboren op 02-09-1867 in Niawier, zoon van Jorrit Sipkes Sijtsma (zie 1.2.2.5.4) en Ytje Waatzes Noordmans. Sipke is overleden op 04-08-1953 in Franeker, 85 jaar oud. Sipke trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1892 in Metslawier met Riemke Klazes Sijtsma, 24 jaar oud. Zie 1.2.4.3.1.1.1 voor persoonsgegevens van Riemke.
Kinderen van Sipke en Riemke:
1 Baukje Sipkes Sijtsma [1.2.2.5.4.3.1], geboren op 02-03-1893 in Niawier.
2 Yttje Sipkes Sijtsma [1.2.2.5.4.3.2], geboren op 26-12-1895 in Niawier. Yttje is overleden op 16-07-1902 in Niawier, 6 jaar oud.
3 Jorrit Sipkes Sijtsma, geboren op 31-12-1897 in Niawier. Volgt 1.2.2.5.4.3.3.
4 Klaas Sipkes Sijtsma [1.2.2.5.4.3.4], geboren op 09-05-1900 in Niawier. Klaas is overleden op 23-09-1900 in Niawier, 4 maanden oud.
1.2.2.5.4.3.3 Jorrit Sipkes Sijtsma is geboren op 31-12-1897 in Niawier, zoon van Sipke Jorrits Sijtsma (zie 1.2.2.5.4.3) en Riemke Klazes Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.1). Jorrit is overleden op 19-09-1986 in Veenwouden, 88 jaar oud. Jorrit trouwde, 24 jaar oud, op 24-08-1922 in Metslawier met Tietje Kloostra, 24 jaar oud. Tietje is geboren op 03-09-1897 in Niawier. Tietje is overleden op 23-03-1963 in Dokkum, 65 jaar oud.
Kinderen van Jorrit en Tietje:
1 Ynskje Sijtsma [1.2.2.5.4.3.3.1], geboren op 28-08-1923 in Bellingwolde.
2 Reimkje Sijtsma [1.2.2.5.4.3.3.2], geboren op 02-06-1925 in Rinsumageest.
3 Sipke Sijtsma [1.2.2.5.4.3.3.3], geboren op 27-04-1927 in Rinsumageest.
4 Ouwe Sijtsma [1.2.2.5.4.3.3.4], geboren op 07-12-1932 in Veenwouden.
1.2.2.7 Tjebbe Thomas Sijtsma is geboren op 26-07-1783 in Niawier, zoon van Thomas Sytzes (zie 1.2.2) en Theuntje (Teuntje) Jorrits (Jorryts). Tjebbe is overleden in 1815 in Niawier, 31 of 32 jaar oud. Tjebbe trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1807 in Oosternijkerk met Heebeltje Scheltes Wiersma, 31 jaar oud. Heebeltje is geboren op 01-02-1776 in Nijkerk. Heebeltje is overleden op 08-08-1827 in Nijkerk, 51 jaar oud.
Kinderen van Tjebbe en Heebeltje:
1 Teuntje Tjebbes Sijtsma [1.2.2.7.1], geboren op 25-02-1808 in Oosternijkerk. Teuntje is overleden.
2 Thomas Tjebbes Sijtsma [1.2.2.7.2], geboren op 25-02-1811 in Oosternijkerk. Thomas is overleden.
3 Tjepken Tjebbes Sijtsma [1.2.2.7.3], geboren op 18-03-1815. Tjepken is overleden op 04-04-1827, 12 jaar oud.
1.2.3 Jacob Sytzes, zoon van Sytze Daniels (zie 1.2) en Jeltje Thomas. Hij is gedoopt op 10-12-1741 in Metslawier. Jacob is overleden vr 1811, ten hoogste 70 jaar oud. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 13-02-1763 in Oostdongeradeel met Antje (Anneke) Ottes (Ottos) Petersma, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 18-01-1739 in Morra. Antje is overleden.
Kind van Jacob en Antje:
1 [waarschijnlijk] Sytze Jacobs, geboren in Morra. Volgt 1.2.3.1.
1.2.3.1 Sytze Jacobs is geboren in Morra, zoon van [waarschijnlijk] Jacob Sytzes (zie 1.2.3) en Antje (Anneke) Ottes (Ottos) Petersma. Sytze is overleden. Sytze trouwde op 18-05-1806 in Ee met [misschien] Antje Lieuwes. Antje is geboren in Ee.
Kinderen van Sytze en Antje:
1 Jacob Sytzes [1.2.3.1.1], geboren op 30-01-1807. Hij is gedoopt op 22-02-1807 in Ee.
2 Gertje Sytzes [1.2.3.1.2], geboren op 25-11-1808 in Ee. Zij is gedoopt op 11-12-1808. Gertje is overleden.
3 Lieuwe Sytzes [1.2.3.1.3], geboren op 29-01-1811 in Ee. Hij is gedoopt op 03-03-1811. Lieuwe is overleden.
1.2.4 Daniel Sytzes Zytsma is geboren in 1743 in Nijkerk, zoon van Sytze Daniels (zie 1.2) en Jeltje Thomas. Daniel is overleden op 18-10-1814 in Nes, 70 of 71 jaar oud. Daniel trouwde met Antje Uilkes. Antje is geboren op 12-01-1745 in Anjum. Zij is gedoopt op 12-02-1745 in Anjum. Antje is overleden vr 1806 in Oosternijkerk, ten hoogste 61 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Antje:
1 Sytze Daniels [1.2.4.1], geboren in 1765. Sytze is overleden vr 1772, ten hoogste 7 jaar oud.
2 Uilke Daniels [1.2.4.2], geboren in 1768 in Nijkerk. Hij is gedoopt op 19-11-1769 in Oosternijkerk. Uilke is overleden op 17-10-1810, 41 of 42 jaar oud.
3 Klaas Daniels Zytsma, geboren in 1768 in Nijkerk. Volgt 1.2.4.3.
4 Sytze Daniels Zytsma [1.2.4.4], geboren op 03-09-1772 in Nijkerk. Sytze is overleden.
5 Hendrikje Daniels [1.2.4.5], geboren vr 1776. Hendrikje is overleden vr 1811.
6 Jelte Daniels Sijtsma [1.2.4.6], geboren op 21-08-1776 in Niawier. Jelte is overleden.
7 Hendrik Daniels Zytsma [1.2.4.7], geboren op 02-10-1782 in Niawier. Hendrik is overleden.
1.2.4.3 Klaas Daniels Zytsma is geboren in 1768 in Nijkerk, zoon van Daniel Sytzes Zytsma (zie 1.2.4) en Antje Uilkes. Hij is gedoopt op 19-11-1769 in Oosternijkerk. Klaas is overleden op 13-04-1828 in Anjum, 59 of 60 jaar oud. Klaas trouwde met Siebrigje Sjoeks Tibma. Siebrigje is geboren in 1767 in Ee. Zij is gedoopt op 16-08-1767. Siebrigje is overleden op 16-02-1840 in Oostrum, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Siebrigje:
1 Daniel Klazes Zytsma, geboren op 11-06-1807 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.
2 Grietje Klazes Zytsma [1.2.4.3.2], geboren op 27-08-1810 in Oostrum.
1.2.4.3.1 Daniel Klazes Zytsma is geboren op 11-06-1807 in Oostrum, zoon van Klaas Daniels Zytsma (zie 1.2.4.3) en Siebrigje Sjoeks Tibma. Daniel is overleden op 31-01-1880 in Oostrum, 72 jaar oud. Daniel trouwde met Tietje Keimpes van der Kooi. Tietje is geboren op 05-03-1812 in Oostrum. Tietje is overleden op 30-12-1891 in Oostrum, 79 jaar oud.
Kind van Daniel en Tietje:
1 Klaas Daniels Sijtsma, geboren op 01-02-1841 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.
1.2.4.3.1.1 Klaas Daniels Sijtsma is geboren op 01-02-1841 in Oostrum, zoon van Daniel Klazes Zytsma (zie 1.2.4.3.1) en Tietje Keimpes van der Kooi. Klaas is overleden op 05-02-1917 in Oostrum, 76 jaar oud. Klaas trouwde met Baukje Willems Booyenga. Baukje is geboren op 16-02-1843 in Metslawier. Baukje is overleden op 26-08-1925 in Oostrum, 82 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Baukje:
1 Riemke Klazes Sijtsma, geboren op 28-02-1868 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.1.
2 Tietje Klazes Sijtsma [1.2.4.3.1.1.2], geboren op 05-06-1869 in Oostrum. Tietje is overleden op 25-12-1885 in Oostrum, 16 jaar oud.
3 Daniel Klazes Sijtsma [1.2.4.3.1.1.3], geboren op 16-12-1870 in Oostrum. Daniel is overleden op 31-12-1870 in Oostrum, 15 dagen oud.
4 Daniel Klazes Sijtsma, geboren op 16-03-1872 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.
5 Willem Klazes Sijtsma [1.2.4.3.1.1.5], geboren op 30-08-1874 in Oostrum.
6 Sybren Sijtsma, geboren op 09-08-1876 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.6.
7 Durk Klazes Sijtsma [1.2.4.3.1.1.7], geboren op 24-02-1880 in Oostrum.
1.2.4.3.1.1.1 Riemke Klazes Sijtsma is geboren op 28-02-1868 in Oostrum, dochter van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1) en Baukje Willems Booyenga. Riemke is overleden op 30-09-1900 in Niawier, 32 jaar oud. Riemke trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1892 in Metslawier met Sipke Jorrits Sijtsma, 24 jaar oud. Zie 1.2.2.5.4.3 voor persoonsgegevens van Sipke.
Kinderen van Riemke en Sipke: zie 1.2.2.5.4.3.
1.2.4.3.1.1.4 Daniel Klazes Sijtsma is geboren op 16-03-1872 in Oostrum, zoon van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1) en Baukje Willems Booyenga. Daniel is overleden op 12-10-1949 in Oosternijkerk, 77 jaar oud. Daniel trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1898 in Metslawier met Baukje Willems Jaarsma, 24 jaar oud. Baukje is geboren op 22-03-1874 in Hantumeruitburen. Baukje is overleden op 14-07-1935 in Wetzens, 61 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Baukje:
1 Klaas Daniels Sijtsma, geboren op 24-10-1899 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.
2 Bregtje Daniels Sijtsma, geboren op 27-12-1900 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.2.
3 Willem Daniels Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.3], geboren op 25-05-1903 in Oostrum. Willem is overleden op 23-10-1903, 4 maanden oud.
4 Willem Daniels Sijtsma, geboren op 25-05-1905 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.4.
5 Tietje Daniels Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.5], geboren op 20-12-1908 in Oostrum.
6 Baukje Daniels Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.6], geboren op 20-06-1913 in Oostrum. Baukje is overleden op 13-06-1919 in Oostrum, 5 jaar oud.
1.2.4.3.1.1.4.1 Klaas Daniels Sijtsma is geboren op 24-10-1899 in Oostrum, zoon van Daniel Klazes Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4) en Baukje Willems Jaarsma. Klaas is overleden op 04-02-1986 in Oosternijkerk, 86 jaar oud. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1928 in Metslawier met Aafke Pieters Zwart, 21 jaar oud. Aafke is geboren op 08-07-1906 in Oostrum, dochter van Pieter Jans Zwart en Aukje Meinderts de Jong. Aafke is overleden op 14-07-1981 in Oosternijkerk, 75 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Aafke:
1 Daniel Sijtsma, geboren op 25-02-1929 in Oostrum. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.1.
2 Pieter Sijtsma, geboren op 10-07-1930 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.2.
3 Willem Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.3], geboren op 29-04-1933 in Oosternijkerk. Willem is overleden op 22-02-1934 in Oosternijkerk, 9 maanden oud.
4 Willem Sijtsma, geboren op 28-08-1935 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.4.
5 Aukje Sijtsma, geboren op 17-05-1938 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.5.
6 Meindert Sijtsma, geboren op 15-04-1942 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.6.
7 Baukje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.7], geboren op 15-04-1944 in Leeuwarden.
8 Herman Jan Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.8], geboren op 23-04-1946 in Oosternijkerk. Herman is overleden op 01-05-1946 in Leeuwarden, 8 dagen oud.
9 Janette Maria Sijtsma, geboren op 13-02-1948 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.9.
10 Herman Jan Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.10], geboren op 02-06-1951 in Oosternijkerk.
1.2.4.3.1.1.4.1.1 Daniel Sijtsma is geboren op 25-02-1929 in Oostrum, zoon van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1) en Aafke Pieters Zwart. Daniel trouwde met Janke Dijkstra. Janke is geboren op 10-06-1931 in Ee.
Kinderen van Daniel en Janke:
1 Freeke Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.1.1], geboren op 19-09-1954 in Oudehaske.
2 Klaas Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.1.2], geboren op 14-10-1956 in Utrecht.
3 Eric Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.1.3], geboren op 17-07-1964 in Utrecht.
4 Andrew Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.1.4], geboren op 11-02-1966 in Utrecht.
1.2.4.3.1.1.4.1.2 Pieter Sijtsma is geboren op 10-07-1930 in Oosternijkerk, zoon van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1) en Aafke Pieters Zwart. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1955 in Metslawier met Aafke Kroes, 18 jaar oud. Aafke is geboren op 25-03-1937 in Tzummarum.
Kinderen van Pieter en Aafke:
1 Klaas Daniel Sijtsma, geboren op 11-10-1955. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.2.1.
2 Jantje Jacoba Sijtsma, geboren op 11-03-1957. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.2.2.
3 Peter Gerrit Sijtsma, geboren op 16-10-1961. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.2.3.
4 William Robert Sijtsma, geboren op 08-08-1969. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.2.4.
1.2.4.3.1.1.4.1.2.1 Klaas Daniel Sijtsma is geboren op 11-10-1955, zoon van Pieter Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1.2) en Aafke Kroes. Klaas begon een relatie met Wilhelmina van Vegten. Wilhelmina is geboren op 02-04-1963.
Kinderen van Klaas en Wilhelmina:
1 Samantha Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.2.1.1], geboren op 28-12-1987.
2 Natasja Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.2.1.2], geboren op 16-04-1989.
1.2.4.3.1.1.4.1.2.2 Jantje Jacoba Sijtsma is geboren op 11-03-1957, dochter van Pieter Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1.2) en Aafke Kroes. Jantje begon een relatie met Karel de Vries. Karel is geboren op 16-01-1957.
Kinderen van Jantje en Karel:
1 Melissa de Vries [1.2.4.3.1.1.4.1.2.2.1], geboren op 09-02-1994.
2 Raymond de Vries [1.2.4.3.1.1.4.1.2.2.2], geboren op 12-10-1995.
1.2.4.3.1.1.4.1.2.3 Peter Gerrit Sijtsma is geboren op 16-10-1961, zoon van Pieter Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1.2) en Aafke Kroes. Peter begon een relatie met Nel Vader. Nel is geboren op 20-04-1959.
Kinderen van Peter en Nel:
1 Lorenze Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.2.3.1], geboren op 17-03-1994.
2 Mitchell Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.2.3.2], geboren op 17-03-1994.
1.2.4.3.1.1.4.1.2.4 William Robert Sijtsma is geboren op 08-08-1969, zoon van Pieter Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1.2) en Aafke Kroes. William begon een relatie met Natasja Alderwereld. Natasja is geboren op 18-08-1972.
Kind van William en Natasja:
1 Sven Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.2.4.1], geboren op 25-10-1997.
1.2.4.3.1.1.4.1.4 Willem Sijtsma is geboren op 28-08-1935 in Oosternijkerk, zoon van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1) en Aafke Pieters Zwart. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 15-10-1957 in Metslawier met Gerritje Holwerda, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op 14-11-1934 in Nes.
Kinderen van Willem en Gerritje:
1 Klaas Sijtsma, geboren op 17-08-1958 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.4.1.
2 Sieta Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.4.2], geboren op 13-06-1964 in Oosternijkerk.
3 Eefje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.4.3], geboren op 30-05-1969 in Oosternijkerk.
1.2.4.3.1.1.4.1.4.1 Klaas Sijtsma is geboren op 17-08-1958 in Oosternijkerk, zoon van Willem Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1.4) en Gerritje Holwerda.
Kinderen van Klaas uit onbekende relatie:
1 Niels William Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.4.1.1], geboren op 15-10-1988.
2 Youri Daniel Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.4.1.2], geboren op 24-11-1989.
1.2.4.3.1.1.4.1.5 Aukje Sijtsma is geboren op 17-05-1938 in Oosternijkerk, dochter van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1) en Aafke Pieters Zwart. Aukje trouwde, 24 jaar oud, op 27-07-1962 in Metslawier met Klaas Sijtsma, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 16-06-1937 in Foudgum, zoon van Klaas Sijtsma en Sjoerdtje Kingma.
Kinderen van Aukje en Klaas:
1 Aafke Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.5.1], geboren op 23-05-1964 in Foudgum.
2 Sjoerd Klaas Sijtsma, geboren op 24-01-1968 in Dokkum. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.5.2.
3 Danielle Petronella Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.5.3], geboren op 20-07-1977 in Dokkum.
1.2.4.3.1.1.4.1.5.2 Sjoerd Klaas Sijtsma is geboren op 24-01-1968 in Dokkum, zoon van Klaas Sijtsma en Aukje Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1.5). Sjoerd begon een relatie met Annika Pekelsma. Annika is geboren op 23-03-1975 in Dokkum.
Kinderen van Sjoerd en Annika:
1 Wesley Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.5.2.1], geboren op 16-04-1995 in Dokkum.
2 Lisanne Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.5.2.2], geboren op 22-08-1997 in Dokkum.
1.2.4.3.1.1.4.1.6 Meindert Sijtsma is geboren op 15-04-1942 in Oosternijkerk, zoon van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1) en Aafke Pieters Zwart. Meindert trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1965 in Hoogezand met Elizabeth Kuiper, 18 jaar oud. Elizabeth is geboren op 11-09-1947 in Keilwindeweer.
Kinderen van Meindert en Elizabeth:
1 Klaas Pieter Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.6.1], geboren op 07-03-1966 in Niewolda.
2 xxxx Sijtsma, geboren op in xxxx. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.1.6.2.
3 Jannette Bernisa Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.6.3], geboren op 02-01-1972 in Zwolle.
4 Anthea Baukelien Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.1.6.4], geboren op 07-04-1973 in Zwolle.
1.2.4.3.1.1.4.1.6.2 xxx Sijtsma is geboren op in xxxx, zoon van Meindert Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1.6) en Elizabeth Kuiper. xxxx trouwde, jaar oud, op in Hardenberg met xxxxx, xxjaar oud. xxx xxxx.
1.2.4.3.1.1.4.1.9 Janette Maria Sijtsma is geboren op 13-02-1948 in Oosternijkerk, dochter van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.1) en Aafke Pieters Zwart. Janette trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1969 in Metslawier met Dirk de Vries, 26 jaar oud. Dirk is geboren op 15-11-1942 in Akkerwoude. Dirk is overleden op 01-12-2006 in Scharnegoutum, 64 jaar oud.
1.2.4.3.1.1.4.2 Bregtje Daniels Sijtsma is geboren op 27-12-1900 in Oostrum, dochter van Daniel Klazes Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4) en Baukje Willems Jaarsma. Bregtje is overleden op 22-07-1987 in Oosternijkerk, 86 jaar oud. Bregtje trouwde met Siemen Cuperus. Siemen is geboren op 12-03-1902 in Nes. Siemen is overleden op 24-07-1976 in Oosternijkerk, 74 jaar oud.
Kinderen van Bregtje en Siemen:
1 Baukje Cuperus, geboren op 03-03-1924 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.2.1.
2 Jitske Cuperus, geboren op 26-12-1926 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.2.2.
3 Daniael Cuperus [1.2.4.3.1.1.4.2.3], geboren op 02-03-1928.
4 Christiaan Cuperus [1.2.4.3.1.1.4.2.4], geboren op 27-05-1930.
5 Klaas Cuperus [1.2.4.3.1.1.4.2.5], geboren op 22-07-1940.
1.2.4.3.1.1.4.2.1 Baukje Cuperus is geboren op 03-03-1924 in Oosternijkerk, dochter van Siemen Cuperus en Bregtje Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.2). Baukje trouwde met Lieuwe Sijtsma. Lieuwe is geboren op 06-05-1924 in Oosternijkerk, zoon van Franciscus (Frans) Sijtsma en Antje Mosselman.
Kinderen van Baukje en Lieuwe:
1 Bregtje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.1.1], geboren op 01-10-1948 in Oosternijkerk.
2 Antje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.1.2], geboren op 21-03-1951 in Oosternijkerk.
3 Jitske Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.1.3], geboren op 09-11-1954 in Oosternijkerk.
4 Geertje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.1.4], geboren op 19-09-1958 in Oosternijkerk.
5 Franciscus Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.1.5], geboren op 11-10-1959 in Oosternijkerk.
6 Siemon Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.1.6], geboren op 15-08-1964 in Oosternijkerk.
1.2.4.3.1.1.4.2.2 Jitske Cuperus is geboren op 26-12-1926 in Oosternijkerk, dochter van Siemen Cuperus en Bregtje Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4.2). Jitske trouwde, 27 jaar oud, op 28-10-1954 met Thomas Sijtsma, 28 jaar oud. Thomas is geboren op 03-12-1925. Thomas is overleden op 14-11-1980 in Oosternijkerk, 54 jaar oud.
Kinderen van Jitske en Thomas:
1 Bregtje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.2.1], geboren op 12-09-1955.
2 Annie Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.2.2], geboren op 16-05-1957.
3 Baukje Sijtsma, geboren op 14-01-1961. Volgt 1.2.4.3.1.1.4.2.2.3.
4 Siemen Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.2.4], geboren op 31-03-1961.
5 Frans Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.2.2.5], geboren op 03-04-1962.
1.2.4.3.1.1.4.2.2.3 Baukje Sijtsma is geboren op 14-01-1961, dochter van Thomas Sijtsma en Jitske Cuperus (zie 1.2.4.3.1.1.4.2.2). Baukje trouwde met Tiete Cuperus. Tiete is geboren op 20-08-1959 in Wieringen.
Kinderen van Baukje en Tiete:
1 Nutte Cuperus [1.2.4.3.1.1.4.2.2.3.1], geboren op 17-01-1981.
2 Jettie Cuperus [1.2.4.3.1.1.4.2.2.3.2], geboren op 30-08-1982.
1.2.4.3.1.1.4.4 Willem Daniels Sijtsma is geboren op 25-05-1905 in Oostrum, zoon van Daniel Klazes Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.4) en Baukje Willems Jaarsma. Willem is overleden op 21-08-1969 in St. Thomas, Canada, 64 jaar oud. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1931 in Metslawier met Ytje Akkerman, 20 jaar oud. Ytje is geboren op 25-09-1910 in Wierum, Aduard.
Kinderen van Willem en Ytje:
1 Doetje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.4.1], geboren op 26-08-1932 in Sybrandahuis.
2 Daniel Klaas Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.4.2], geboren op 15-07-1934 in Hantum.
3 Baukje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.4.3], geboren op 07-04-1940 in Hantum. Baukje is overleden op 11-08-1940 in Hantum, 4 maanden oud.
4 Baukje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.4.4], geboren op 20-07-1942 in Hantum.
5 Lieuwe Pieter Sijtsma [1.2.4.3.1.1.4.4.5], geboren op 21-11-1943 in Hantum.
1.2.4.3.1.1.6 Sybren Sijtsma is geboren op 09-08-1876 in Oostrum, zoon van Klaas Daniels Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1) en Baukje Willems Booyenga. Sybren is overleden op 20-07-1925 in Oostdongeradeel, 48 jaar oud. Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1900 in Oostdongeradeel met Stijntje Kooistra.
Kind van Sybren en Stijntje:
1 Klaas Sijtsma, geboren op 18-02-1901 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.4.3.1.1.6.1.
1.2.4.3.1.1.6.1 Klaas Sijtsma is geboren op 18-02-1901 in Oostdongeradeel, zoon van Sybren Sijtsma (zie 1.2.4.3.1.1.6) en Stijntje Kooistra. Klaas is overleden op 19-11-1970 in Dokkum, 69 jaar oud. Klaas:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1926 met Martje Cuperus, 17 of 18 jaar oud. Martje is geboren op 23-07-1908, dochter van Christiaan Waeltjes Cuperus en Jitske Siemens Kloostra. Martje is overleden op 21-07-1930, 21 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 04-07-1932 in Oostdongeradeel met Tetje Cuperus, 26 jaar oud. Tetje is geboren op 24-12-1905, dochter van Christiaan Waeltjes Cuperus en Jitske Siemens Kloostra. Tetje is overleden op 17-02-1985, 79 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Martje:
1 Jitske Sijtsma [1.2.4.3.1.1.6.1.1], geboren op 20-08-1927.
2 Stientsje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.6.1.2], geboren op 21-09-1928.
3 Sieberen Sijtsma [1.2.4.3.1.1.6.1.3], geboren op 13-07-1930.
Kinderen van Klaas en Tetje:
4 Martje Sijtsma [1.2.4.3.1.1.6.1.4], geboren op 05-08-1935 in Oostdongeradeel.
5 Christiaan Sijtsma [1.2.4.3.1.1.6.1.5], geboren op 30-01-1938 in Oostdongeradeel.
1.3 Pytter Daniels is geboren in 1720, zoon van Daniel Sytzes (zie 1). Pytter is overleden.
Kind van Pytter uit onbekende relatie:
1 Daniel Pytters [1.3.1]. Hij is gedoopt op 29-12-1743 in Hantum. Daniel is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.0.5 op 13-12-2008 16:21