Parenteel van Haie (Haije) Sytzes (Sydses)

1 Haie (Haije) Sytzes (Sydses) is geboren vr 1690. Haie is overleden vr 1750 in Ee. Haie begon een relatie, minstens 25 jaar oud, omstreeks 1715 met Antie Gerbens, ongeveer 45 jaar oud. Antie is geboren in Dokkum, dochter van Gerben Doekes en Sijke Wouters. Zij is gedoopt op 23-01-1670 in Dokkum. Antie is overleden in 1750 in Ee, 79 of 80 jaar oud. Antie is weduwe van Sippe Jans (ovl. ±1715), met wie zij trouwde op 16-07-1701 in Dokkum.
Kinderen van Haie uit onbekende relatie:
1 Wytske (Wijtske) Haies [1.1]. Zij is gedoopt op 08-03-1711 in Huizum, Leeuwarderadeel. Wytske is overleden.
2 Jelle Haies (Haijes), gedoopt op 03-07-1712 in Huizum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.
1.2 Jelle Haies (Haijes), zoon van Haie (Haije) Sytzes (Sydses) (zie 1). Hij is gedoopt op 03-07-1712 in Huizum, Leeuwarderadeel. Jelle is overleden in Ee. Jelle trouwde, 29 jaar oud, op 29-10-1741 in Ee met Hittje (Hittie) Tjepkes, 26 jaar oud. Hittje is een dochter van Tjepke (Tiepke) Scheltes en Hylckjen Sapes. Zij is gedoopt op 13-10-1715 in Ee. Hittje is overleden.
Kinderen van Jelle en Hittje:
1 Sijtse (Sytze) Jelles, geboren in Ee. Volgt 1.2.1.
2 Tjepke Jelles, gedoopt op 17-01-1745 in Ee. Volgt 1.2.2.
3 Grijtje (Grietje) Jelles, gedoopt op 05-02-1747 in Ee. Volgt 1.2.3.
1.2.1 Sijtse (Sytze) Jelles is geboren in Ee, zoon van Jelle Haies (Haijes) (zie 1.2) en Hittje (Hittie) Tjepkes. Hij is gedoopt op 11-11-1742 in Ee. Sijtse is overleden op 04-07-1806 in Paesens, 63 jaar oud. Sijtse:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 25-06-1780 in Wetzens met Trijntje Ritskes, 24 jaar oud. Trijntje is geboren in Wetzens, dochter van Ritske Jakobs. Zij is gedoopt op 14-12-1755 in Wetzens. Trijntje is overleden vr 1786, ten hoogste 31 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 03-12-1786 in Paesens met IJtie (Ytje) Harmens (de Jong), 33 of 34 jaar oud. IJtie is geboren in 1752 in Paesens, dochter van Harmen Jans (de Jonge) en Aafke Meinderts. Zij is gedoopt op 30-01-1752. IJtie is overleden op 22-05-1808 in Oostdongeradeel, 55 of 56 jaar oud. IJtie is weduwe van [misschien] Hendrik Jacobs, met wie zij trouwde in 1774 in Lioessens.
Kinderen van Sijtse en IJtie:
1 Jelle Sytzes Sytsma, geboren op 13-03-1787 in Paesens. Volgt 1.2.1.1.
2 Hendrik Sytzes [1.2.1.2], geboren op 23-12-1790. Hij is gedoopt op 16-01-1791 in Paesens. Hendrik is overleden vr 1794, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Hendrik Sytzes Sytsma, geboren op 17-05-1794. Volgt 1.2.1.3.
4 Jan Sytzes [1.2.1.4], geboren op 19-06-1797. Hij is gedoopt op 09-07-1797 in Paesens. Jan is overleden vr 1808, ten hoogste 11 jaar oud.
1.2.1.1 Jelle Sytzes Sytsma is geboren op 13-03-1787 in Paesens, zoon van Sijtse (Sytze) Jelles (zie 1.2.1) en IJtie (Ytje) Harmens (de Jong). Hij is gedoopt op 25-03-1787. Jelle is overleden op 25-07-1827 in Oostdongeradeel, 40 jaar oud. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1809 in Paesens met Tietje (Tijttie, Tytje) Klases Groen, 23 jaar oud. Tietje is geboren op 11-10-1785 in Paesens, dochter van Klaas Jacobs Groen en Aaltje Martens. Zij is gedoopt op 23-10-1785. Tietje is overleden op 02-05-1829 in Oostdongeradeel, 43 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Tietje:
1 Jeltje Jelles Sytsma [1.2.1.1.1]. Jeltje is overleden op 18-10-1831.
2 Aaltje Sytsma, geboren op 05-05-1811 in Paesens. Volgt 1.2.1.1.2.
3 Yttje Sytsma [1.2.1.1.3], geboren op 23-05-1812 in Paesens. Yttje is overleden op 18-10-1831 in Oostdongeradeel, 19 jaar oud.
4 Sytze (Sytse) Jelles Sytsma, geboren op 21-04-1814 in Paesens. Volgt 1.2.1.1.4.
5 Klaas Sytsma [1.2.1.1.5], geboren op 06-01-1817 in Oostdongeradeel. Klaas is overleden op 06-05-1842 in Westdongeradeel, 25 jaar oud.
6 Jacob (Jakob) Jelles Sytsma, geboren op 01-11-1818 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.6.
7 Hendrik Sytsma [1.2.1.1.7], geboren op 17-05-1820 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 31-07-1820 in Oostdongeradeel, 2 maanden oud.
8 Jelke Sytsma, geboren op 20-02-1824 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.8.
1.2.1.1.2 Aaltje Sytsma is geboren op 05-05-1811 in Paesens, dochter van Jelle Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.1) en Tietje (Tijttie, Tytje) Klases Groen. Zij is gedoopt op 26-05-1811 in Paesens. Aaltje is overleden op 14-06-1844 in Paesens, 33 jaar oud. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 29-10-1835 in Oostdongeradeel met Sijtse Gerhardus de Jong.
Kinderen van Aaltje en Sijtse:
1 Jeike de Jong [1.2.1.1.2.1], geboren op 30-07-1835 in Paesens. Jeike is overleden op 17-10-1862 in Peasens, 27 jaar oud.
2 Jelle de Jong, geboren op 15-03-1838 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.2.2.
1.2.1.1.2.2 Jelle de Jong is geboren op 15-03-1838 in Oostdongeradeel, zoon van Sijtse Gerhardus de Jong en Aaltje Sytsma (zie 1.2.1.1.2). Jelle is overleden op 03-06-1864 in Oostdongeradeel, 26 jaar oud. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op 09-07-1863 in Oostdongeradeel met Trijntje Gosses Boelens.
1.2.1.1.4 Sytze (Sytse) Jelles Sytsma is geboren op 21-04-1814 in Paesens, zoon van Jelle Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.1) en Tietje (Tijttie, Tytje) Klases Groen. Sytze is overleden op 01-04-1862 in Westdongeradeel, 47 jaar oud. Sytze trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1838 in Westdongeradeel met Eelkje Jans Feyma (Feima, Feyema), 22 jaar oud. Eelkje is geboren op 03-11-1815 in Ternaard, dochter van Jan Gerbens Feyma (Feima) en Lijsbeth Durks Gerritzen. Eelkje is overleden op 07-09-1889 in Westdongeradeel, 73 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Eelkje:
1 Jelle Sytsma [1.2.1.1.4.1], geboren op 05-05-1839 in Westdongeradeel. Jelle is overleden op 12-06-1852, 13 jaar oud.
2 Jan Sytsma [1.2.1.1.4.2], geboren op 29-06-1841 in Westdongeradeel. Jan is overleden op 07-10-1842, 1 jaar oud.
3 Jan Sytsma, geboren op 09-07-1843 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.4.3.
4 Elisabeth Sytsma [1.2.1.1.4.4], geboren op 17-01-1845 in Ternaard, Westdongeradeel. Elisabeth is overleden op 12-08-1857 in Westdongeradeel, 12 jaar oud.
5 Tiete Sytsma, geboren op 23-10-1846 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.4.5.
6 Jelle Sytsma [1.2.1.1.4.6], geboren op 04-11-1857 in Westdongeradeel. Jelle is overleden op 22-08-1859 in Westdongeradeel, 1 jaar oud.
1.2.1.1.4.3 Jan Sytsma is geboren op 09-07-1843 in Westdongeradeel, zoon van Sytze (Sytse) Jelles Sytsma (zie 1.2.1.1.4) en Eelkje Jans Feyma (Feima, Feyema). Jan is overleden op 30-10-1909 in Westdongeradeel, 66 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1869 in Westdongeradeel met Elisabeth Lieuwes Gulmans. Elisabeth is een dochter van Lieuwe Berends Gulmans en Wilhelmina Jans Wieringa.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Sytze Sytsma [1.2.1.1.4.3.1], geboren op 26-02-1870 in Westdongeradeel. Sytze is overleden op 01-05-1889 in Westdongeradeel, 19 jaar oud.
2 Wilhelmina Sytsma [1.2.1.1.4.3.2], geboren op 11-11-1872 in Westdongeradeel. Wilhelmina is overleden op 05-12-1904 in Westdongeradeel, 32 jaar oud.
3 Eelkje Sytsma [1.2.1.1.4.3.3], geboren op 24-06-1876 in Westdongeradeel. Eelkje is overleden op 12-04-1878 in Westdongeradeel, 1 jaar oud.
4 Lieuwe Sytsma [1.2.1.1.4.3.4], geboren op 26-11-1881 in Westdongeradeel. Lieuwe is overleden op 02-02-1883 in Westdongeradeel, 1 jaar oud.
5 Eelkje Sytsma [1.2.1.1.4.3.5], geboren op 13-12-1884 in Westdongeradeel. Eelkje is overleden op 25-02-1975, 90 jaar oud.
1.2.1.1.4.5 Tiete Sytsma is geboren op 23-10-1846 in Westdongeradeel, zoon van Sytze (Sytse) Jelles Sytsma (zie 1.2.1.1.4) en Eelkje Jans Feyma (Feima, Feyema). Tiete is overleden op 20-02-1910 in Oostdongeradeel, 63 jaar oud. Tiete trouwde, 26 jaar oud, op 19-06-1873 in Westdongeradeel met Japke Jitzes Kuipers, ongeveer 25 jaar oud. Japke is geboren omstreeks 1848. Japke is overleden op 15-03-1905 in Oostdongeradeel, ongeveer 57 jaar oud.
Kinderen van Tiete en Japke:
1 Jitze Sytsma, geboren op 20-02-1874 in Ternaard, Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.4.5.1.
2 Sytze Sytsma [1.2.1.1.4.5.2], geboren op 01-02-1876 in Westdongeradeel. Sytze is overleden.
3 Jan Sytsma [1.2.1.1.4.5.3], geboren op 20-05-1877 in Barradeel. Jan is overleden.
4 Jelle Sytsma, geboren op 13-07-1880 in Franeker. Volgt 1.2.1.1.4.5.4.
5 Ette Sytsma, geboren op 23-02-1883 in Franeker. Volgt 1.2.1.1.4.5.5.
6 Eelke Sytsma, geboren op 10-12-1885 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.4.5.6.
7 Dirkje Sytsma, geboren op 31-10-1888 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.4.5.7.
1.2.1.1.4.5.1 Jitze Sytsma is geboren op 20-02-1874 in Ternaard, Westdongeradeel, zoon van Tiete Sytsma (zie 1.2.1.1.4.5) en Japke Jitzes Kuipers. Jitze is overleden op 14-02-1922 in Oostdongeradeel, 47 jaar oud. Jitze trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1903 in Oostdongeradeel met Aaltje Ritskes, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 01-10-1875 in Aalsum. Aaltje is overleden op 05-02-1934 in Lioessens, 58 jaar oud.
Kind van Jitze en Aaltje:
1 Tiete Sytsma, geboren op 09-02-1904 in Lioessens. Volgt 1.2.1.1.4.5.1.1.
1.2.1.1.4.5.1.1 Tiete Sytsma is geboren op 09-02-1904 in Lioessens, zoon van Jitze Sytsma (zie 1.2.1.1.4.5.1) en Aaltje Ritskes. Tiete is overleden op 21-11-1975 in Dantumawoude, 71 jaar oud. Tiete trouwde, 31 jaar oud, op 28-03-1935 in Murmerwoude met Andrieke (Andrieka) Beerda, 30 jaar oud. Andrieke is geboren op 23-04-1904 in Westergeest, dochter van Sieger Gosses Beerda en Sjoukje Andries Van der Meulen. Andrieke is overleden op 30-09-1975 in Damwouden, 71 jaar oud.
1.2.1.1.4.5.4 Jelle Sytsma is geboren op 13-07-1880 in Franeker, zoon van Tiete Sytsma (zie 1.2.1.1.4.5) en Japke Jitzes Kuipers. Jelle is overleden op 20-10-1965 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1906 in Oostdongeradeel met IJtske Donga, 22 jaar oud. IJtske is geboren op 01-07-1883 in Paesens. IJtske is overleden op 20-01-1932 in Leeuwarden, 48 jaar oud.
Kind van Jelle en IJtske:
1 Sytsma [1.2.1.1.4.5.4.1], levenloos geboren dochter, geboren op 07-04-1907.
1.2.1.1.4.5.5 Ette Sytsma is geboren op 23-02-1883 in Franeker, zoon van Tiete Sytsma (zie 1.2.1.1.4.5) en Japke Jitzes Kuipers. Ette is overleden. Ette trouwde, 37 jaar oud, op 20-05-1920 in Oostdongeradeel met Janna Woudwijk, 27 jaar oud. Janna is geboren op 13-03-1893 in Brantgum, dochter van Lieuwe Rienks Woudwijk en Grietje Sytzes Grijpstra. Janna is overleden op 02-01-1963 in Borne, 69 jaar oud.
1.2.1.1.4.5.6 Eelke Sytsma is geboren op 10-12-1885 in Oostdongeradeel, zoon van Tiete Sytsma (zie 1.2.1.1.4.5) en Japke Jitzes Kuipers. Eelke is overleden op 05-02-1964 in Dokkum, 78 jaar oud. Eelke trouwde, 35 jaar oud, op 26-05-1921 in Oostdongeradeel met Pietje Woudwijk, 23 jaar oud. Pietje is geboren op 23-12-1897 in Hantum, dochter van Lieuwe Rienks Woudwijk en Grietje Sytzes Grijpstra. Pietje is overleden op 25-02-1976 in Lieossens, 78 jaar oud.
1.2.1.1.4.5.7 Dirkje Sytsma is geboren op 31-10-1888 in Oostdongeradeel, dochter van Tiete Sytsma (zie 1.2.1.1.4.5) en Japke Jitzes Kuipers. Dirkje is overleden op 28-01-1974 in Lioessens, 85 jaar oud. Dirkje trouwde, 32 jaar oud, op 26-05-1921 in Oostdongeradeel met Andries Brandsma, 25 jaar oud. Andries is geboren op 07-10-1895. Andries is overleden op 31-12-1978, 83 jaar oud.
1.2.1.1.6 Jacob (Jakob) Jelles Sytsma is geboren op 01-11-1818 in Oostdongeradeel, zoon van Jelle Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.1) en Tietje (Tijttie, Tytje) Klases Groen. Jacob is overleden op 18-01-1860 in Oostdongeradeel, 41 jaar oud. Jacob trouwde, 35 jaar oud, op 13-05-1854 in Oostdongeradeel met Aaltje Iems (Ymes) Meinsma, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 06-03-1827 in Westdongeradeel, dochter van Ieme Menses Meinsma en Antje Feddes Hiekstra? Huizenga. Aaltje is overleden in 1907, 79 of 80 jaar oud. Aaltje trouwde later op 16-05-1862 in Oostdongeradeel met Jan Jans Bergmans.
1.2.1.1.8 Jelke Sytsma is geboren op 20-02-1824 in Oostdongeradeel, zoon van Jelle Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.1) en Tietje (Tijttie, Tytje) Klases Groen. Jelke is overleden op 09-07-1900 in Westdongeradeel, 76 jaar oud. Jelke trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1852 in Westdongeradeel met Elisabeth Klazes Schoorstra, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 31-01-1830 in Westdongeradeel, dochter van Klaas Pieters Schoorstra en Menke Hendriks de Zwart. Elisabeth is overleden op 18-01-1912 in Westdongeradeel, 81 jaar oud.
Kind van Jelke en Elisabeth:
1 Minke (Menke) Jeelkes Sytsma, geboren op 28-02-1853 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.8.1.
1.2.1.1.8.1 Minke (Menke) Jeelkes Sytsma is geboren op 28-02-1853 in Westdongeradeel, dochter van Jelke Sytsma (zie 1.2.1.1.8) en Elisabeth Klazes Schoorstra. Minke is overleden op 06-02-1930 in Westdongeradeel, 76 jaar oud. Minke trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1877 in Westdongeradeel met Monte Chistiaans Bandsma, 23 jaar oud. Monte is geboren op 23-12-1853 in Westdongeradeel. Monte is overleden op 17-09-1938 in Westdongeradeel, 84 jaar oud.
Kinderen van Minke en Monte:
1 Trijntje Bandsma, geboren op 06-05-1878 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.8.1.1.
2 Elisabeth Bandsma [1.2.1.1.8.1.2], geboren op 11-12-1880 in Westdongeradeel. Elisabeth is overleden op 17-07-1881 in Westdongeradeel, 7 maanden oud.
3 Elisabeth Bandsma [1.2.1.1.8.1.3], geboren op 02-12-1884 in Westdongeradeel. Elisabeth is overleden op 15-06-1885 in Westdongeradeel, 6 maanden oud.
4 Bandsma [1.2.1.1.8.1.4], levenloos geboren dochter, geboren op 23-06-1886 in Westdongeradeel.
5 Elisabeth Bandsma, geboren op 15-01-1888 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.1.8.1.5.
6 Christiaan Bandsma [1.2.1.1.8.1.6], geboren op 16-09-1890 in Westdongeradeel. Christiaan is overleden.
1.2.1.1.8.1.1 Trijntje Bandsma is geboren op 06-05-1878 in Westdongeradeel, dochter van Monte Chistiaans Bandsma en Minke (Menke) Jeelkes Sytsma (zie 1.2.1.1.8.1). Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1903 in Dantumadeel met Daniel Bouwes Douma.
1.2.1.1.8.1.5 Elisabeth Bandsma is geboren op 15-01-1888 in Westdongeradeel, dochter van Monte Chistiaans Bandsma en Minke (Menke) Jeelkes Sytsma (zie 1.2.1.1.8.1). Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 21-11-1914 in Westdongeradeel met Hartman Talsma.
1.2.1.3 Hendrik Sytzes Sytsma is geboren op 17-05-1794, zoon van Sijtse (Sytze) Jelles (zie 1.2.1) en IJtie (Ytje) Harmens (de Jong). Hij is gedoopt op 09-06-1794 in Paesens. Hendrik is overleden op 03-12-1850 in Oostrum, 56 jaar oud. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 19-12-1815 in Metslawier, Oostdongeradeel met Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga), 20 jaar oud. Fokeltje is geboren op 13-05-1795 in Morra, dochter van Willem Minnes en Antje Heerkes. Zij is gedoopt op 31-05-1795 in Morra. Fokeltje is overleden op 01-07-1869 in Oostdongeradeel, 74 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Fokeltje:
1 Sytze Hendriks Sytsma [1.2.1.3.1], geboren op 30-09-1816 in Paesens. Sytze is overleden op 26-05-1896 in Engwierum, 79 jaar oud.
2 Willem Hendriks Sytsma, geboren op 24-09-1818 in Paesens. Volgt 1.2.1.3.2.
3 Harmen (Harm) Hendriks Sytsma, geboren op 27-11-1820 in Paesens. Volgt 1.2.1.3.3.
4 Antje Hendriks Sytsma, geboren op 03-07-1823 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.4.
5 Jan Hendriks Sytsma, geboren op 17-09-1825 in Oostdongeradeel, Oostrum. Volgt 1.2.1.3.5.
6 Jelle Hendriks Sytsma [1.2.1.3.6], geboren op 23-02-1828 in Oostdongeradeel. Jelle is overleden op 30-05-1828 in Oostrum, 3 maanden oud.
7 Jelle Hendriks Sytsma, geboren op 20-08-1829 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.7.
8 Yttje Hendriks Sytsma, geboren op 23-04-1832 in Oostrum. Volgt 1.2.1.3.8.
9 Sytske Hendriks Sytsma, geboren op 14-03-1834 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.9.
10 Minne Hendriks Sytsma [1.2.1.3.10], geboren op 26-10-1837 in Oostdongeradeel. Minne is overleden op 16-11-1861, 24 jaar oud.
1.2.1.3.2 Willem Hendriks Sytsma is geboren op 24-09-1818 in Paesens, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.3) en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga). Willem is overleden op 23-04-1853 in Oostdongeradeel, 34 jaar oud. Willem trouwde, 33 jaar oud, op 15-05-1852 met Maaike IJsbrands Hiemstra, 26 jaar oud. Maaike is geboren op 25-02-1826 in Ee, dochter van IJsbrand (Ijsbrant) Pieters Hiemstra (Heemstra) en Jitske (Jetske) Jacobs Koksma. Maaike is overleden op 29-04-1860, 34 jaar oud. Maaike trouwde later in 1855 met Folkert Kornelis Visser (1821-1880).
Kind van Willem en Maaike:
1 Jitske Sytsma [1.2.1.3.2.1], geboren op 06-02-1853. Jitske is overleden op 25-05-1853, 3 maanden oud.
1.2.1.3.3 Harmen (Harm) Hendriks Sytsma is geboren op 27-11-1820 in Paesens, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.3) en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga). Harmen is overleden op 09-11-1910 in Pella, Marion County, Iowa USA, 89 jaar oud. Harmen:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 15-05-1852 in Oostdongeradeel met Trijntje Joukes Wieringa, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 19-04-1829 in Oostdongeradeel, ee, dochter van Jouke Pieters Wieringa en Sjoukjen Jarigs de Braak. Trijntje is overleden op 15-04-1862 in Oostdongeradeel, engwierum, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 20-10-1866 in Oostdongeradeel, Metslawier met Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 02-07-1840 in Oostdongeradeel, engwierum, dochter van Gerrit Geerts Dijkstra en Trijntje Symens (Edes) Bruinsma. Grietje is overleden op 28-02-1922 in Pella, Marion County, Iowa USA, 81 jaar oud. Grietje trouwde later op 19-03-1915 in Pella, Marion, Iowa met Dirk de Heus (geb. 1841).
Kinderen van Harmen en Trijntje:
1 Jouke Sytsma [1.2.1.3.3.1], geboren op 29-12-1854 in Engwierum. Jouke is overleden op 10-04-1855 in Engwierum, 3 maanden oud.
2 Fokeltje (Fogeltje) (Flora) Sytsma, geboren op 08-03-1857 in Engwierum. Volgt 1.2.1.3.3.2.
3 Sjoukje (Sarah) Sytsma, geboren op 02-04-1860 in Engwierum. Volgt 1.2.1.3.3.3.
Kinderen van Harmen en Grietje:
4 Trijntje (Katie, Katherine) Sytsma [1.2.1.3.3.4], geboren op 07-11-1867 in Engwierum. Trijntje is overleden vr 1910, ten hoogste 43 jaar oud.
5 Hendrikus Sytsma [1.2.1.3.3.5], geboren op 11-01-1869 in Engwierum. Hendrikus is overleden op 25-08-1869 in Pella, Marion County, Iowa USA, 7 maanden oud.
6 Hendrik (Henry) Sytsma, geboren op 21-09-1870 in Otley, Marion, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.6.
7 Ida (Gerrida?) Sytsma, geboren op 10-12-1872 in Otley. Volgt 1.2.1.3.3.7.
8 Maggie Sytsma, geboren op 08-10-1874 in Otley, Marion Co, Iowa USA. Volgt 1.2.1.3.3.8.
9 Susie Sytsma [1.2.1.3.3.9], geboren op 02-06-1877 in Monroe, Iowa (USA). Susie is overleden op 09-05-1884 in Otley, 6 jaar oud.
10 Minnie (Harremina?) Sytsma, geboren op 10-08-1879 in Monroe, Iowa (USA). Volgt 1.2.1.3.3.10.
11 Jessie Sytsma, geboren op 02-08-1882 in Monroe, Iowa (USA). Volgt 1.2.1.3.3.11.
1.2.1.3.3.2 Fokeltje (Fogeltje) (Flora) Sytsma is geboren op 08-03-1857 in Engwierum, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.3) en Trijntje Joukes Wieringa. Flora is overleden in 1937 in USA, 79 of 80 jaar oud. Flora trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1880 in Atlantic Cass, Iowa met Mattheus (Matthew) de Haan, 32 jaar oud. Matthew is geboren op 10-06-1848 in Den Haag, zoon van Arij de Haan en Adriana Helena Wilhelmina Deijkerhoff. Matthew is overleden op 02-04-1918 in Lineville, Wayne Co, Iowa, 69 jaar oud. Hij is begraven in Oakwood Cementry.
1.2.1.3.3.3 Sjoukje (Sarah) Sytsma is geboren op 02-04-1860 in Engwierum, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.3) en Trijntje Joukes Wieringa. Sjoukje is overleden op 23-05-1903 in Uniontown, Union Co, Kentucky, 43 jaar oud. Sjoukje trouwde, 19 jaar oud, op 25-02-1880 in Jasper. Iowa met Henry Gordon Nelson, 23 jaar oud. Henry is geboren op 06-08-1856 in Galesburg, Jasper Co, Iowa. Henry is overleden in 1924 in Yuba City, Sutter Co, California, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Sjoukje en Henry:
1 Hattie May Nelson, geboren op 21-11-1880 in Avoca, Pottawattamie, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.3.1.
2 Flora Downing Nelson [1.2.1.3.3.3.2], geboren op 17-06-1883 in Stuart, Adair Co, iowa. Flora is overleden op 02-02-1975 in Valdosta, Lowndes Co, Georgia, 91 jaar oud.
3 Harry A. Nelson [1.2.1.3.3.3.3], geboren op 03-07-1888 in Des Moines, Iowa. Harry is overleden op 03-04-1927 in Chicago, Cook, Illinois, 38 jaar oud.
4 George William Nelson [1.2.1.3.3.3.4], geboren op 27-06-1894 in Henderson, Henderson Co, Kentucky. George is overleden in 1974 in California, 79 of 80 jaar oud.
5 Henry Gordon Nelson, geboren op 03-11-1896 in Uniontown, Union Co, Kentucky. Volgt 1.2.1.3.3.3.5.
1.2.1.3.3.3.1 Hattie May Nelson is geboren op 21-11-1880 in Avoca, Pottawattamie, Iowa, dochter van Henry Gordon Nelson en Sjoukje (Sarah) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.3). Hattie is overleden op 12-05-1959 in Oskaloosa, Mahaska Co, Iowa, 78 jaar oud. Hattie trouwde, 20 jaar oud, op 13-02-1901 in Uniontown, Union Co, Kentucky met Jesse Brodrick, 22 jaar oud. Jesse is geboren op 06-04-1878 in Eddyville, Wapello co, Iowa. Jesse is overleden op 05-07-1947 in Des Moines, Iowa, 69 jaar oud.
Kinderen van Hattie en Jesse:
1 Alice (Flora) Brodrick, geboren op 16-02-1902 in Lineville, Wayne Co, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.3.1.1.
2 Charles Nelson Brodrick, geboren op 29-09-1907 in Lineville, Wayne Co, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.3.1.2.
1.2.1.3.3.3.1.1 Alice (Flora) Brodrick is geboren op 16-02-1902 in Lineville, Wayne Co, Iowa, dochter van Jesse Brodrick en Hattie May Nelson (zie 1.2.1.3.3.3.1). Alice is overleden omstreeks 1990 in Spokane, spokane Co, Iowa, ongeveer 88 jaar oud. Alice trouwde, 19 jaar oud, op 01-06-1921 in Des Moines, Iowa met Joseph William Way.
1.2.1.3.3.3.1.2 Charles Nelson Brodrick is geboren op 29-09-1907 in Lineville, Wayne Co, Iowa, zoon van Jesse Brodrick en Hattie May Nelson (zie 1.2.1.3.3.3.1). Charles is overleden op 18-10-1962 in Des Moines, Iowa, 55 jaar oud. Charles trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1929 in Des Moines, Iowa met Ruth Elta Lovitt.
1.2.1.3.3.3.5 Henry Gordon Nelson is geboren op 03-11-1896 in Uniontown, Union Co, Kentucky, zoon van Henry Gordon Nelson en Sjoukje (Sarah) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.3). Henry is overleden op 31-08-1961 in Lake Geneva, Wallworth Co, Wisconsin, 64 jaar oud. Henry trouwde, 22 jaar oud, op 03-01-1919 in Evansville, Vanderburgh Co, Indiana met Eunice Mildred Austin.
1.2.1.3.3.6 Hendrik (Henry) Sytsma is geboren op 21-09-1870 in Otley, Marion, Iowa, zoon van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Henry is overleden op 07-01-1955 in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa, 84 jaar oud. Henry:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-02-1891 in Pella, Marion, Iowa met Allie (Alice) Vos, 17 jaar oud. Allie is geboren op 18-05-1873 in Pella, Marion, Iowa, dochter van Ferdinand Vos en Jantje (jennie) van Asperen. Allie is overleden op 11-04-1933, 59 jaar oud. Zij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op 19-12-1934 in Monroe. iowa met Mabel Forsyth.
(3) trouwde, 68 jaar oud, op 06-11-1938 in Bloomfield, Davis, iowa met Corrie Captolia Tapp, 36 of 37 jaar oud. Corrie is geboren in 1901 in Wyoming. Corrie is overleden.
Kinderen van Henry en Allie:
1 Herman Sytsma, geboren op 14-10-1892 in Pella, Marion County, Iowa USA. Volgt 1.2.1.3.3.6.1.
2 Jennie (Jenny) Sytsma, geboren op 12-06-1894 in Pella, Marion County, Iowa USA. Volgt 1.2.1.3.3.6.2.
3 Stella Sytsma, geboren op 03-05-1896 in Marion Co, Iowa USA. Volgt 1.2.1.3.3.6.3.
4 Marie Sytsma, geboren op 09-08-1901 in Prairie City, Des Moines Township, Jasper, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.6.4.
5 Andrew Sytsma, geboren op 05-11-1903 in Pella, Marion County, Iowa USA. Volgt 1.2.1.3.3.6.5.
6 Jessie Katrina (Aunt Toots) Sytsma, geboren op 03-10-1912 in Appanoose, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.6.6.
1.2.1.3.3.6.1 Herman Sytsma is geboren op 14-10-1892 in Pella, Marion County, Iowa USA, zoon van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6) en Allie (Alice) Vos. Herman is overleden op 01-01-1976 in Mahaska, Iowa, 83 jaar oud. Hij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa. Herman trouwde, 29 jaar oud, op 01-02-1922 in Mahaska, Iowa met Sylvia Miller, 24 jaar oud. Sylvia is geboren op 21-03-1897 in New Sharon, Iowa, dochter van A. L. Miller en Ida C. Holmes. Sylvia is overleden op 14-02-1982, 84 jaar oud. Zij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa.
Kinderen van Herman en Sylvia:
1 Leo Rex Sytsma [1.2.1.3.3.6.1.1], geboren op 23-07-1924 in Moravia, Iowa. Leo is overleden op 22-02-1933, 8 jaar oud. Hij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa.
2 Irene Marie Sytsma, geboren op 11-12-1927 in Moravia, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.6.1.2.
1.2.1.3.3.6.1.2 Irene Marie Sytsma is geboren op 11-12-1927 in Moravia, Iowa, dochter van Herman Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6.1) en Sylvia Miller. Irene is overleden op 28-12-2010 in Ottumwa, 83 jaar oud. Zij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa. Irene trouwde, 18 jaar oud, op 09-06-1946 in Albia, Monroe, Iowa met Alvie Lee (Lee) Brown, 20 jaar oud. Lee is geboren op 06-06-1926 in Lovilla, Iowa, zoon van William Riley Brown en Viola May Robbins. Lee is overleden vr 2010, ten hoogste 84 jaar oud.
1.2.1.3.3.6.2 Jennie (Jenny) Sytsma is geboren op 12-06-1894 in Pella, Marion County, Iowa USA, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6) en Allie (Alice) Vos. Jennie is overleden op 13-04-1970, 75 jaar oud. Zij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa. Jennie trouwde, 17 jaar oud, op 27-10-1911 in Ottumwa, Iowa met Robert S. Jennings, 21 jaar oud. Robert is geboren op 22-09-1890 in Moravia. Robert is overleden op 01-11-1974, 84 jaar oud. Hij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa.
Kinderen van Jennie en Robert:
1 Mandana Ross Jennings, geboren op 14-02-1912 in Chariton, Appanoose, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.6.2.1.
2 Harry R. Jennings, geboren op 07-08-1914 in Moravia, Appanoose, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.6.2.2.
1.2.1.3.3.6.2.1 Mandana Ross Jennings is geboren op 14-02-1912 in Chariton, Appanoose, Iowa, dochter van Robert S. Jennings en Jennie (Jenny) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6.2). Mandana is overleden op 08-04-1996, 84 jaar oud. Zij is begraven in Laurel Hills Cementery. Mandana trouwde, 22 jaar oud, op 16-06-1934 in Keokuk, iowa met Arthur Lewis. Arthur is overleden op 07-05-1996. Hij is begraven in Laurel Hills Cementery, Des Moines, Iowa.
1.2.1.3.3.6.2.2 Harry R. Jennings is geboren op 07-08-1914 in Moravia, Appanoose, Iowa, zoon van Robert S. Jennings en Jennie (Jenny) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6.2). Harry is overleden op 20-05-1999, 84 jaar oud. Hij is begraven in Moravia. Harry trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1935 in Centerville, Iowa met Zelma Inez Hedgecock, 20 jaar oud. Zelma is geboren op 11-06-1915 in Centerville, Iowa. Zelma is overleden op 10-06-1993, 77 jaar oud. Zij is begraven in Moravia.
1.2.1.3.3.6.3 Stella Sytsma is geboren op 03-05-1896 in Marion Co, Iowa USA, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6) en Allie (Alice) Vos. Stella is overleden op 18-12-2005, 109 jaar oud. Zij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa. Stella trouwde, 19 jaar oud, op 26-06-1915 in Albia, Monroe, Iowa met John Roscoe Argo, 21 jaar oud. John is geboren op 20-03-1894 in Moravia, Monroe, Iowa, zoon van Alexander Jackson Argo en Martha June Haver. John is overleden op 09-03-1981, 86 jaar oud. Hij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa.
1.2.1.3.3.6.4 Marie Sytsma is geboren op 09-08-1901 in Prairie City, Des Moines Township, Jasper, Iowa, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6) en Allie (Alice) Vos. Marie is overleden op 22-04-1979 in Monroe, Iowa (USA), 77 jaar oud. Zij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa. Marie trouwde, 28 jaar oud, op 09-01-1930 in Moravia, Iowa met Henry van Weelden, 42 jaar oud. Henry is geboren op 23-05-1887 in Holland, zoon van Dirk van Weelden en Steintje (Christina) van Wijnen. Henry is overleden op 15-03-1975, 87 jaar oud. Hij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa.
1.2.1.3.3.6.5 Andrew Sytsma is geboren op 05-11-1903 in Pella, Marion County, Iowa USA, zoon van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6) en Allie (Alice) Vos. Andrew is overleden op 04-11-1993 in Harcourt, Webster, Iowa, 89 jaar oud. Hij is begraven in Lost Grove, Webster, Iowa. Andrew trouwde, 24 jaar oud, op 07-01-1928 in Mahaska, Iowa met Eva Miller (Hoover), 27 jaar oud. Eva is geboren op 18-12-1900 in New Sharon, Mahaska, Iowa, dochter van A. L. Miller en Ida C. Holmes. Eva is overleden op 16-06-1980 in Harcourt, Webster, Iowa, 79 jaar oud. Zij is begraven in Lost Grove, Webster, Iowa. Eva trouwde voorheen vr 1900 met Unknown Hoover.
Kinderen van Andrew en Eva:
1 Elvin Lee Sytsma [1.2.1.3.3.6.5.1], geboren op 01-04-1935 in Albia, Iowa. Elvin is overleden op 25-05-2013, 78 jaar oud. Hij is begraven op 29-05-2013 in Lost Grove, Webster, Iowa.
2 Donna Jean Sytsma [1.2.1.3.3.6.5.2], geboren op 10-07-1936. Donna is overleden.
1.2.1.3.3.6.6 Jessie Katrina (Aunt Toots) Sytsma is geboren op 03-10-1912 in Appanoose, Iowa, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.6) en Allie (Alice) Vos. Aunt Toots is overleden op 22-01-1989 in Albia, Monroe, Iowa, 76 jaar oud. Zij is begraven in Union Chapel, albia, Iowa. Aunt Toots trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1934 in Albia, Monroe, Iowa met Lloyd William Johnson, 26 jaar oud. Lloyd is geboren op 09-07-1908 in Albia, Monroe, Iowa, zoon van Leander Johnson en Anna May Henderson. Lloyd is overleden op 26-03-1991 in Monroe, Iowa (USA), 82 jaar oud. Hij is begraven in Union Chapel, albia, Iowa.
1.2.1.3.3.7 Ida (Gerrida?) Sytsma is geboren op 10-12-1872 in Otley, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Gerrida? is overleden in 1961, 88 of 89 jaar oud. Gerrida? trouwde, 21 jaar oud, op 26-12-1893 in Knoxville, Marion, Iowa met William Henry Johnson, 22 of 23 jaar oud. William is geboren in 1870 in Virginia, zoon van Thomas Johnson en Jane Skeer. William is overleden in 1913, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen van Gerrida? en William:
1 Gilbert Roy Johnson [1.2.1.3.3.7.1], geboren in 1894. Gilbert is overleden.
2 Loren Clifford Johnson, geboren in 1895. Volgt 1.2.1.3.3.7.2.
3 Raymond N. Johnson, geboren op 19-10-1898 in Mahaska, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.7.3.
4 Beulah Johnson [1.2.1.3.3.7.4], geboren in 1900. Beulah is overleden.
5 Annie Myrtle Johnson, geboren op 27-06-1902 in Mahaska, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.7.5.
6 Frank W. Johnson [1.2.1.3.3.7.6], geboren op 16-07-1904 in Mahaska, Iowa.
1.2.1.3.3.7.2 Loren Clifford Johnson is geboren in 1895, zoon van William Henry Johnson en Ida (Gerrida?) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.7). Loren is overleden. Loren trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 01-07-1919 in Mahaska, Iowa met Elizabeth Sytsma, 25 jaar oud. Elizabeth is geboren op 20-08-1893 in Marion, Iowa, dochter van Daniel Price Sytsma en Edith May Nossaman. Elizabeth is overleden.
1.2.1.3.3.7.3 Raymond N. Johnson is geboren op 19-10-1898 in Mahaska, Iowa, zoon van William Henry Johnson en Ida (Gerrida?) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.7). Raymond is overleden. Raymond trouwde, 21 jaar oud, op 28-10-1919 in Mahaska, Iowa met Edith May Covey, ongeveer 22 jaar oud. Edith is geboren omstreeks 1897. Edith is overleden.
1.2.1.3.3.7.5 Annie Myrtle Johnson is geboren op 27-06-1902 in Mahaska, Iowa, dochter van William Henry Johnson en Ida (Gerrida?) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.7). Annie is overleden. Annie trouwde, 20 jaar oud, op 13-02-1923 in Mahaska, Iowa met Barney J. Brom, ongeveer 24 jaar oud. Barney is geboren omstreeks 1899. Barney is overleden.
1.2.1.3.3.8 Maggie Sytsma is geboren op 08-10-1874 in Otley, Marion Co, Iowa USA, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Maggie is overleden op 06-12-1901 in Prairie City, iowa, 27 jaar oud. Zij is begraven in Monroe, Iowa (USA). Maggie trouwde, 16 jaar oud, op 26-02-1891 in Pella, Marion, Iowa met Charles (Klaas) Vos, 24 of 25 jaar oud. Charles is geboren in 1866 in Marion Co, Iowa USA, zoon van Bastiaan Vos en Grietje Kamp. Charles is overleden. Charles trouwde later na 1901 met Janneke Onstink (geb. 1867).
Kinderen van Maggie en Charles:
1 Janet Gracie Vos [1.2.1.3.3.8.1], geboren in 1893 in Iowa. Janet is overleden.
2 Herman B. Vos [1.2.1.3.3.8.2], geboren op 11-12-1897 in Monroe, Iowa (USA). Herman is overleden.
1.2.1.3.3.10 Minnie (Harremina?) Sytsma is geboren op 10-08-1879 in Monroe, Iowa (USA), dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Harremina? is overleden in 1973 in Prairie City, Jasper, Iowa, 93 of 94 jaar oud. Harremina? trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1901 in Pella, Marion County, Iowa USA met Samuel Nearmyer (Haarmeyer?), 24 jaar oud. Samuel is geboren op 02-09-1876 in Pella, Marion County, Iowa USA. Samuel is overleden op 16-07-1934 in Pella, Marion County, Iowa USA, 57 jaar oud.
Kind van Harremina? en Samuel:
1 Letha Joy Nearmyer, geboren in 1901 in Elk Creek Township, Jasper, Iowa. Volgt 1.2.1.3.3.10.1.
1.2.1.3.3.10.1 Letha Joy Nearmyer is geboren in 1901 in Elk Creek Township, Jasper, Iowa, dochter van Samuel Nearmyer (Haarmeyer?) en Minnie (Harremina?) Sytsma (zie 1.2.1.3.3.10). Letha is overleden.
Kind van Letha uit onbekende relatie:
1 Gordon Dale Brown [1.2.1.3.3.10.1.1], geboren op 08-01-1926 in Jasper. Iowa. Gordon is overleden op 30-12-2008, 82 jaar oud.
1.2.1.3.3.11 Jessie Sytsma is geboren op 02-08-1882 in Monroe, Iowa (USA), dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Jessie is overleden op 02-05-1901 in Pella, Marion County, Iowa USA, 18 jaar oud. Jessie trouwde, 18 jaar oud, op 29-08-1900 met D. J. Nearmyer.
1.2.1.3.4 Antje Hendriks Sytsma is geboren op 03-07-1823 in Oostdongeradeel, dochter van Hendrik Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.3) en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga). Antje is overleden op 17-04-1887 in Oostdongeradeel, 63 jaar oud. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1849 in Oostdongeradeel met Johannes Huberts (Huiberts) Fokkema (Fockema), 35 jaar oud. Johannes is geboren op 29-03-1814 in Oostdongeradeel, zoon van [misschien] Hubert Aants Fokkema (Fockema) en [misschien] Trijntje Hendriks Ferwerda. Johannes is overleden op 30-10-1869 in Oostdongeradeel, 55 jaar oud.
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Hubert Johannes Fokkema [1.2.1.3.4.1], geboren op 06-04-1850 in Oostdongeradeel. Hubert is overleden op 10-10-1874 in Oostdongeradeel, 24 jaar oud.
2 Fokeltje Fokkema, geboren op 13-08-1852. Volgt 1.2.1.3.4.2.
3 Aaltje Johannes Fokkema [1.2.1.3.4.3], geboren op 07-03-1854 in Oostdongeradeel. Aaltje is overleden op 15-01-1857 in Oostdongeradeel, 2 jaar oud.
4 Willemke Fokkema, geboren op 31-03-1856. Volgt 1.2.1.3.4.4.
5 Hendrik Fokkema [1.2.1.3.4.5], geboren op 31-03-1856 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 29-12-1856 in Oostdongeradeel, 8 maanden oud.
6 Hendrik Fokkema [1.2.1.3.4.6], geboren op 27-12-1857 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 22-09-1859 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud.
7 Hendrik Fokkema [1.2.1.3.4.7], geboren op 23-02-1860 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 02-09-1864 in Oostdongeradeel, 4 jaar oud.
8 Aaltje Fokkema [1.2.1.3.4.8], geboren op 24-11-1862. Aaltje is overleden op 16-12-1872 in Oostdongeradeel, 10 jaar oud.
9 Sytske Johannes Fokkema [1.2.1.3.4.9], geboren op 22-09-1865. Sytske is overleden op 27-12-1872 in Oostdongeradeel, 7 jaar oud.
1.2.1.3.4.2 Fokeltje Fokkema is geboren op 13-08-1852, dochter van Johannes Huberts (Huiberts) Fokkema (Fockema) en Antje Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.4). Fokeltje is overleden op 28-04-1886, 33 jaar oud. Fokeltje trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1882 in Oostdongeradeel met Sytze Klazes Bosch, 31 jaar oud. Sytze is geboren op 17-12-1850 in Oostdongeradeel. Sytze is overleden op 03-11-1909 in Oostdongeradeel, 58 jaar oud.
Kinderen van Fokeltje en Sytze:
1 Klaas Bosch [1.2.1.3.4.2.1], geboren op 03-11-1883 in Oostdongeradeel. Klaas is overleden op 15-09-1924 in Oostdongeradeel, 40 jaar oud.
2 Aaltje Bosch [1.2.1.3.4.2.2], geboren op 11-04-1886 in Oostdongeradeel. Aaltje is overleden.
3 Johannes Bosch [1.2.1.3.4.2.3], geboren op 11-04-1886 in Oostdongeradeel. Johannes is overleden op 13-04-1886 in Oostdongeradeel, 2 dagen oud.
1.2.1.3.4.4 Willemke Fokkema is geboren op 31-03-1856, dochter van Johannes Huberts (Huiberts) Fokkema (Fockema) en Antje Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.4). Willemke is overleden. Willemke trouwde, 25 jaar oud, op 18-03-1882 in Oostdongeradeel met Paulus Zijlstra, 24 jaar oud. Paulus is geboren op 11-04-1857, zoon van Gerben Paulus Zijlstra en Korneliske Tjebbes Smits. Paulus is overleden.
Kinderen van Willemke en Paulus:
1 Gerben Zijlstra [1.2.1.3.4.4.1], geboren omstreeks 1883 in Iowa. Gerben is overleden.
2 Katie Zylstra, geboren omstreeks 1887. Volgt 1.2.1.3.4.4.2.
1.2.1.3.4.4.2 Katie Zylstra is geboren omstreeks 1887, dochter van Paulus Zijlstra en Willemke Fokkema (zie 1.2.1.3.4.4). Katie is overleden. Katie trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 08-02-1905 in Marion, Iowa met John Gazel, ongeveer 22 jaar oud. John is geboren omstreeks 1883. John is overleden.
1.2.1.3.5 Jan Hendriks Sytsma is geboren op 17-09-1825 in Oostdongeradeel, Oostrum, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.3) en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga). Jan is overleden op 19-05-1902 in Westdongeradeel, 76 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1852 in Oostdongeradeel met Elske Pieters de Haas, 23 jaar oud. Elske is geboren op 18-02-1829 in Nijkerk, dochter van Pieter de Haas en Ymke Ruurds Bakker. Elske is overleden op 15-03-1873 in Oostdongeradeel, 44 jaar oud.
Kinderen van Jan en Elske:
1 Hendrik Jans Sytsma, geboren op 30-09-1852 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.1.
2 Nicolaas Jans (Klaas) Sytsma [1.2.1.3.5.2], geboren op 10-02-1855 in Oostdongeradeel. Nicolaas is overleden op 05-04-1861 in Oostdongeradeel, 6 jaar oud.
3 Iemke (Iemkje) Sytsma, geboren op 07-05-1859 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.3.
4 Fokeltje Jans Sytsma, geboren op 26-01-1867 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.4.
5 Willem Jans Sytsma, geboren op 30-12-1869 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.5.
1.2.1.3.5.1 Hendrik Jans Sytsma is geboren op 30-09-1852 in Oostdongeradeel, zoon van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.5) en Elske Pieters de Haas. Hendrik is overleden op 31-07-1931, 78 jaar oud. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 15-04-1876 in Oostdongeradeel met Aaltje Sytzes Visser, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 06-12-1856 in Oostdongeradeel, dochter van Sytze Hayes Visser en Trijntje Tietes Hiemstra. Aaltje is overleden op 22-03-1939, 82 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Elske Sytsma, geboren op 27-01-1877 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.1.1.
2 Trijntje Sytsma [1.2.1.3.5.1.2], geboren op 03-10-1880 in Westdongeradeel. Trijntje is overleden op 15-08-1881 in Westdongeradeel, 10 maanden oud.
3 Sytze Sytsma [1.2.1.3.5.1.3], geboren op 03-07-1882 in Westdongeradeel. Sytze is overleden.
4 Jan Sytsma [1.2.1.3.5.1.4], geboren op 15-08-1888 in Oostdongeradeel. Jan is overleden op 10-07-1889, 10 maanden oud.
5 Jan Sytsma, geboren op 25-07-1890 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.1.5.
6 Doede Sytsma, geboren op 29-08-1896 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.1.6.
1.2.1.3.5.1.1 Elske Sytsma is geboren op 27-01-1877 in Westdongeradeel, dochter van Hendrik Jans Sytsma (zie 1.2.1.3.5.1) en Aaltje Sytzes Visser. Elske is overleden op 20-11-1969, 92 jaar oud. Elske trouwde, 23 jaar oud, op 17-01-1901 in Oostdongeradeel met Jelle Groen, 25 jaar oud. Jelle is geboren op 07-04-1875 in Paesens. Jelle is overleden op 19-02-1958, 82 jaar oud.
Kinderen van Elske en Jelle:
1 Trijntje Groen [1.2.1.3.5.1.1.1], geboren in 1900. Trijntje is overleden.
2 Geertje Groen [1.2.1.3.5.1.1.2], geboren op 08-02-1902 in Oostdongeradeel. Geertje is overleden in 1992, 89 of 90 jaar oud.
1.2.1.3.5.1.5 Jan Sytsma is geboren op 25-07-1890 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Jans Sytsma (zie 1.2.1.3.5.1) en Aaltje Sytzes Visser. Jan is overleden. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1915 met Tjamke Cuperus, 22 jaar oud. Tjamke is geboren op 31-05-1892 in Anjum, dochter van Jan Cuperus en Rixtje de Vries. Tjamke is overleden op 07-10-1974 in Ternaard, 82 jaar oud.
1.2.1.3.5.1.6 Doede Sytsma is geboren op 29-08-1896 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Jans Sytsma (zie 1.2.1.3.5.1) en Aaltje Sytzes Visser. Doede is overleden in 1943 in Huizum, Leeuwarderadeel, 46 of 47 jaar oud. Doede trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1922 in Westdongeradeel met Sjoerdina Westra, 23 jaar oud. Sjoerdina is geboren op 21-09-1898 in Westdongeradeel. Sjoerdina is overleden in 1981 in Huizum, Leeuwarderadeel, 82 of 83 jaar oud.
Kinderen van Doede en Sjoerdina:
1 Henry Sytsma [1.2.1.3.5.1.6.1]. Henry is overleden in Canada.
2 Jan (John) Sytsma [1.2.1.3.5.1.6.2]. John is overleden in Canada.
1.2.1.3.5.3 Iemke (Iemkje) Sytsma is geboren op 07-05-1859 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.5) en Elske Pieters de Haas. Iemke is overleden op 31-08-1925 in Westdongeradeel, 66 jaar oud. Iemke trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1882 in Westdongeradeel met Pieter Paesens, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 31-03-1855 in Oostdongeradeel, zoon van Ate Jacobs Paesens en Hiltje Pieters Hoekstra. Pieter is overleden op 15-02-1938 in Leeuwarden, 82 jaar oud.
1.2.1.3.5.4 Fokeltje Jans Sytsma is geboren op 26-01-1867 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.5) en Elske Pieters de Haas. Fokeltje is overleden op 28-04-1943, 76 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk. Fokeltje trouwde, 25 jaar oud, op 30-01-1892 in Westdongeradeel met Wessel Jans de Vries, 25 jaar oud. Wessel is geboren op 23-02-1866 in Westdongeradeel, zoon van Jan Jelles de Vries en Tjettje (Tjeerdtje) Wessels van der Weg. Wessel is overleden op 16-04-1943, 77 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Kinderen van Fokeltje en Wessel:
1 Jan de Vries [1.2.1.3.5.4.1], geboren op 02-06-1892 in Westdongeradeel. Jan is overleden.
2 Elske de Vries [1.2.1.3.5.4.2], geboren op 17-07-1893 in Oostdongeradeel. Elske is overleden in 1974, 80 of 81 jaar oud.
3 Jelle de Vries [1.2.1.3.5.4.3], geboren op 02-09-1894 in Oostdongeradeel. Jelle is overleden.
4 Tjettje de Vries [1.2.1.3.5.4.4], geboren op 12-11-1895 in Oostdongeradeel. Tjettje is overleden op 17-03-1896 in Oostdongeradeel, 4 maanden oud.
5 Hendrik de Vries [1.2.1.3.5.4.5], geboren op 03-01-1899 in Westdongeradeel. Hendrik is overleden.
6 Willem de Vries [1.2.1.3.5.4.6], geboren op 02-04-1901 in Westdongeradeel. Willem is overleden.
7 Tjeerd de Vries [1.2.1.3.5.4.7], geboren op 17-09-1902 in Westdongeradeel. Tjeerd is overleden in 1978, 75 of 76 jaar oud.
1.2.1.3.5.5 Willem Jans Sytsma is geboren op 30-12-1869 in Oostdongeradeel, zoon van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.5) en Elske Pieters de Haas. Willem is overleden op 08-10-1951, 81 jaar oud. Hij is begraven in Nes. Willem trouwde, 16 jaar oud, op 27-03-1886 in Westdongeradeel met Rigtje Johannes Bijland, 22 jaar oud. Rigtje is geboren op 19-05-1863 in Westdongeradeel. Rigtje is overleden op 26-11-1945, 82 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
Kinderen van Willem en Rigtje:
1 Wypkje Sytsma, geboren op 05-08-1886 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.5.1.
2 Jan Sytsma, geboren op 25-01-1893 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.5.5.2.
1.2.1.3.5.5.1 Wypkje Sytsma is geboren op 05-08-1886 in Westdongeradeel, dochter van Willem Jans Sytsma (zie 1.2.1.3.5.5) en Rigtje Johannes Bijland. Wypkje is overleden op 21-07-1947, 60 jaar oud. Zij is begraven in Nes. Wypkje trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1912 in Westdongeradeel met Balling Mollema, 26 jaar oud. Balling is geboren op 04-01-1886 in Nes, zoon van Klaas Ballings Mollema en Teatske Gerrits Buwalda. Balling is overleden op 03-11-1965, 79 jaar oud. Hij is begraven in Nes.
1.2.1.3.5.5.2 Jan Sytsma is geboren op 25-01-1893 in Westdongeradeel, zoon van Willem Jans Sytsma (zie 1.2.1.3.5.5) en Rigtje Johannes Bijland. Jan is overleden op 27-09-1958 in Nes, 65 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 26-05-1917 in Westdongeradeel met Liskje Mollema, 25 jaar oud. Liskje is geboren op 01-10-1891 in Nes, dochter van Klaas Ballings Mollema en Teatske Gerrits Buwalda. Liskje is overleden op 23-06-1975 in Nes, 83 jaar oud.
1.2.1.3.7 Jelle Hendriks Sytsma is geboren op 20-08-1829 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.3) en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga). Jelle is overleden op 09-04-1875 in Middelstum, 45 jaar oud. Jelle trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1862 in Oostdongeradeel met Geeltje IJsbrands Hiemstra, 28 jaar oud. Geeltje is geboren op 01-08-1833 in Oostdongeradeel, dochter van IJsbrand (Ijsbrant) Pieters Hiemstra (Heemstra) en Jitske (Jetske) Jacobs Koksma. Geeltje is overleden op 05-01-1900 in Middelstum, 66 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Geeltje:
1 Hendrik Jelles Sijtsma, geboren op 25-04-1863 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.7.1.
2 Ijsbrant Sytsma, geboren op 08-10-1864 in Oostdongeradeel, ee. Volgt 1.2.1.3.7.2.
3 Sytze Sytsma, geboren op 26-09-1866 in Ee. Volgt 1.2.1.3.7.3.
4 Jacob Sijtsma [1.2.1.3.7.4], geboren op 07-01-1872 in Middelstum. Jacob is overleden op 14-01-1878 in Middelstum, 6 jaar oud.
1.2.1.3.7.1 Hendrik Jelles Sijtsma is geboren op 25-04-1863 in Oostdongeradeel, zoon van Jelle Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.7) en Geeltje IJsbrands Hiemstra. Hendrik is overleden op 19-12-1920 in Middelstum, 57 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1893 in Middelstum met Anna Veldman, 23 jaar oud. Anna is geboren op 25-03-1870 in Huizinge, Middelstum, dochter van Willem Alberts Veldman en Grietje Poppes Koning. Anna is overleden op 31-01-1951 in Middelstum, 80 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Geziena Sijtsma [1.2.1.3.7.1.1], geboren op 14-09-1893 in Middelstum. Geziena is overleden op 18-06-1894 in Middelstum, 9 maanden oud.
2 Grietje Sijtsma, geboren op 07-08-1895 in Middelstum. Volgt 1.2.1.3.7.1.2.
3 Jelte Sijtsma, geboren op 09-10-1906 in Westerwijtwerd, Middelstum. Volgt 1.2.1.3.7.1.3.
1.2.1.3.7.1.2 Grietje Sijtsma is geboren op 07-08-1895 in Middelstum, dochter van Hendrik Jelles Sijtsma (zie 1.2.1.3.7.1) en Anna Veldman. Grietje is overleden op 28-09-1982 in Middelstum, 87 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 21-12-1917 in Middelstum met Geert Van Wolde, 31 jaar oud. Geert is geboren op 25-09-1886, zoon van Roelf Van Wolde en Hindertje Haan. Geert is overleden op 23-04-1960, 73 jaar oud.
1.2.1.3.7.1.3 Jelte Sijtsma is geboren op 09-10-1906 in Westerwijtwerd, Middelstum, zoon van Hendrik Jelles Sijtsma (zie 1.2.1.3.7.1) en Anna Veldman. Jelte is overleden op 13-02-1962 in Holwierde, 55 jaar oud. Hij is begraven op 17-02-1962. Jelte trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1929 in Bedum met Geessien Swieringa (Swierenga), 23 jaar oud. Geessien is geboren op 16-04-1906 in Ten Boer, dochter van Marten Swieringa (Swierenga) en Hindertje Post. Geessien is overleden op 30-12-1987 in Holwierde, 81 jaar oud.
Kinderen van Jelte en Geessien:
1 Hendrik Sijtsma [1.2.1.3.7.1.3.1], geboren op 22-05-1930 in Middelstum. Hendrik is overleden op 19-03-1983 in Amstelveen, 52 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam, Zorgvlied.
2 Marten Sijtsma [1.2.1.3.7.1.3.2], geboren op 02-03-1937 in Middelstum. Marten is overleden op 23-09-1997 in Delfzijl, 60 jaar oud.
3 Anneke (Anna) Sijtsma [1.2.1.3.7.1.3.3], geboren op 30-09-1942 in Middelstum. Anneke is overleden op 01-03-1983 in Wagenborgen, 40 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam.
1.2.1.3.7.2 Ijsbrant Sytsma is geboren op 08-10-1864 in Oostdongeradeel, ee, zoon van Jelle Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.7) en Geeltje IJsbrands Hiemstra. Ijsbrant is overleden op 01-07-1899 in Westerwijtwerd, Middelstum, 34 jaar oud. Ijsbrant trouwde, 26 jaar oud, op 29-11-1890 met Grietje Van der Molen, 18 jaar oud. Grietje is geboren op 17-08-1872 in Westerwijtwerd, Middelstum, dochter van Nicolaas Van der Molen en Jantje Van der Leest. Grietje is overleden op 02-05-1956 in Niekerk, Oldekerk, 83 jaar oud. Grietje trouwde later op 23-08-1902 in Middelstum met Jan Bos (ovl. 1933).
Kinderen van Ijsbrant en Grietje:
1 Gesina Sijtsma, geboren op 12-03-1891 in Middelstum. Volgt 1.2.1.3.7.2.1.
2 Jantje Sijtsma, geboren op 05-10-1893 in Westerwijtwerd, Middelstum. Volgt 1.2.1.3.7.2.2.
1.2.1.3.7.2.1 Gesina Sijtsma is geboren op 12-03-1891 in Middelstum, dochter van Ijsbrant Sytsma (zie 1.2.1.3.7.2) en Grietje Van der Molen. Gesina is overleden op 16-03-1924 in Bussum, 33 jaar oud. Gesina trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1916 in Middelstum met Jan Klaver, 23 jaar oud. Jan is geboren op 10-08-1893 in Drachten, Smallingerland, zoon van Dirk Ales Klaver en Antje Martens Van der Bij. Jan is overleden op 31-05-1957 in Bussum, 63 jaar oud. Jan trouwde later op 29-04-1925 in Naarden met Dirkje van den Berg (1892-1976).
Kinderen van Gesina en Jan:
1 Greet Klaver [1.2.1.3.7.2.1.1], geboren in 1917. Greet is overleden.
2 Ans Klaver [1.2.1.3.7.2.1.2], geboren in 1919. Ans is overleden in 1989, 69 of 70 jaar oud.
3 Dirk Klaver [1.2.1.3.7.2.1.3], geboren op 26-04-1922 in Bussum. Dirk is overleden in Johannesburg.
1.2.1.3.7.2.2 Jantje Sijtsma is geboren op 05-10-1893 in Westerwijtwerd, Middelstum, dochter van Ijsbrant Sytsma (zie 1.2.1.3.7.2) en Grietje Van der Molen. Jantje is overleden op 22-04-1971, 77 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1919 in Middelstum met Klaas Grasdijk, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 04-05-1893 in Middelstum. Klaas is overleden op 01-05-1980, 86 jaar oud.
1.2.1.3.7.3 Sytze Sytsma is geboren op 26-09-1866 in Ee, zoon van Jelle Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.7) en Geeltje IJsbrands Hiemstra. Sytze is overleden op 16-12-1950 in Middelstum, 84 jaar oud. Sytze:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 27-01-1894 in Middelstum met Hilje Van der Laan, 23 jaar oud. Hilje is geboren op 05-01-1871 in Tornwerd, dochter van Nieske Zijlstra. Hilje is overleden op 15-03-1905 in Middelstum, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 25-05-1907 in Middelstum met Alderdina Ham, 38 jaar oud. Alderdina is geboren op 13-01-1869 in Huizinge, Middelstum, dochter van Trijntje Niemeyer. Alderdina is overleden op 20-10-1940 in Middelstum, 71 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Hilje:
1 Jelte Sijtsma [1.2.1.3.7.3.1], geboren op 29-03-1894 in Middelstum. Jelte is overleden op 05-04-1901 in Middelstum, 7 jaar oud.
2 Nieske Sijtsma [1.2.1.3.7.3.2], geboren op 30-03-1902 in Middelstum. Nieske is overleden op 19-01-1913 in Middelstum, 10 jaar oud.
1.2.1.3.8 Yttje Hendriks Sytsma is geboren op 23-04-1832 in Oostrum, dochter van Hendrik Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.3) en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga). Yttje is overleden op 29-05-1886 in Ee, 54 jaar oud. Yttje trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1855 met Jan Rienks Barwegen, 25 jaar oud. Jan is geboren op 07-02-1830 in Ee, zoon van Rienk Jans Barwegen en Symke Andries de Vries. Jan is overleden in 04-1896 in Illiois, USA, 66 jaar oud.
Kinderen van Yttje en Jan:
1 Rienk Barwegen [1.2.1.3.8.1], geboren op 11-02-1856. Rienk is overleden op 29-03-1856 in Oostdongeradeel, 1 maand oud.
2 Siemke Barwegen [1.2.1.3.8.2], geboren op 08-04-1857. Siemke is overleden op 25-11-1876 in Ee, 19 jaar oud.
3 Fokeltje Barwegen [1.2.1.3.8.3], geboren op 13-02-1860 in Oostdongeradeel. Fokeltje is overleden op 24-07-1877 in Oostdongeradeel, 17 jaar oud.
4 Rienk Barwegen [1.2.1.3.8.4], geboren op 13-02-1860 in Oostdongeradeel. Rienk is overleden op 18-02-1860 in Oostdongeradeel, 5 dagen oud.
5 Yttje Barwegen [1.2.1.3.8.5], geboren op 02-01-1863. Yttje is overleden op 24-01-1863, 22 dagen oud.
6 Rienk Jans Barwegen, geboren op 12-05-1864 in Ee. Volgt 1.2.1.3.8.6.
7 Ytje Jans Barwegen [1.2.1.3.8.7], geboren op 02-01-1865 in Ee. Ytje is overleden in 1900 in USA, 34 of 35 jaar oud.
8 Hendrika Barwegen, geboren op 30-10-1867 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.8.8.
9 Antje Barwegen, geboren op 19-10-1869. Volgt 1.2.1.3.8.9.
10 Hendrikus Barwegen [1.2.1.3.8.10], geboren op 29-09-1871. Hendrikus is overleden op 27-07-1872, 9 maanden oud.
11 Sytske Barwegen [1.2.1.3.8.11], geboren op 29-01-1873. Sytske is overleden op 01-08-1873, 6 maanden oud.
1.2.1.3.8.6 Rienk Jans Barwegen is geboren op 12-05-1864 in Ee, zoon van Jan Rienks Barwegen en Yttje Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.8). Rienk is overleden op 21-10-1939 in Saint Anne, illinois, USA, 75 jaar oud. Rienk trouwde met Bootje Gerrtis (Bertha) Plantinga. Bootje is geboren op 07-08-1878 in Stiens. Bootje is overleden op 17-04-1956 in Saint Anne, illinois, USA, 77 jaar oud.
1.2.1.3.8.8 Hendrika Barwegen is geboren op 30-10-1867 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Rienks Barwegen en Yttje Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.8). Hendrika is overleden op 04-03-1954 in Oostdongeradeel, 86 jaar oud. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 20-02-1890 in Oostdongeradeel met Sjoerd Zeilmaker, 25 jaar oud. Sjoerd is geboren op 29-02-1864 in Dokkum, zoon van Eeltje Zeilmaker en Adriaantje Boersma. Sjoerd is overleden op 01-06-1953 in Oostdongeradeel, 89 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Sjoerd:
1 Jan Zeilmaker, geboren op 18-05-1890 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.8.8.1.
2 Adriaantje Zeilmaker, geboren op 06-07-1893. Volgt 1.2.1.3.8.8.2.
3 Ytje Zeilmaker, geboren op 06-07-1893 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.1.3.8.8.3.
4 Janke Zeilmaker [1.2.1.3.8.8.4], geboren op 11-06-1898 in Oostdongeradeel. Janke is overleden.
1.2.1.3.8.8.1 Jan Zeilmaker is geboren op 18-05-1890 in Oostdongeradeel, zoon van Sjoerd Zeilmaker en Hendrika Barwegen (zie 1.2.1.3.8.8). Jan is overleden op 06-12-1918 in Oostdongeradeel, 28 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 30-05-1918 in Oostdongeradeel met Geertje Dijkstra. Geertje is overleden.
1.2.1.3.8.8.2 Adriaantje Zeilmaker is geboren op 06-07-1893, dochter van Sjoerd Zeilmaker en Hendrika Barwegen (zie 1.2.1.3.8.8). Adriaantje is overleden op 22-09-1928 in Dokkum, 35 jaar oud. Adriaantje trouwde, 22 jaar oud, op 11-11-1915 in Oostdongeradeel met Auke Plantinga. Auke is overleden.
1.2.1.3.8.8.3 Ytje Zeilmaker is geboren op 06-07-1893 in Oostdongeradeel, dochter van Sjoerd Zeilmaker en Hendrika Barwegen (zie 1.2.1.3.8.8). Ytje is overleden. Ytje trouwde, 25 jaar oud, op 05-12-1918 in Oostdongeradeel met Ouwe Ringnalda. Ouwe is overleden.
1.2.1.3.8.9 Antje Barwegen is geboren op 19-10-1869, dochter van Jan Rienks Barwegen en Yttje Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.8). Antje is overleden in 1951 in Lansing, illinois, USA, 81 of 82 jaar oud. Antje trouwde met Lolle (louis) Jacobs Hoekstra. Lolle is geboren op 12-09-1870 in Ee. Lolle is overleden op 30-12-1945 in Lansing, illinois, USA, 75 jaar oud.
1.2.1.3.9 Sytske Hendriks Sytsma is geboren op 14-03-1834 in Oostdongeradeel, dochter van Hendrik Sytzes Sytsma (zie 1.2.1.3) en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga). Sytske is overleden op 26-05-1912 in Oostdongeradeel, 78 jaar oud. Sytske trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1861 met Gerrit Beerns Braaksma, 43 jaar oud. Gerrit is geboren op 01-12-1817 in Oostdongeradeel, zoon van Berent Botes Braaksma en Doetje Gerryts Katsma. Gerrit is overleden op 30-03-1874 in Oostdongeradeel, 56 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Gertje Johannes Douma (1826-1850), met wie hij trouwde op 18-03-1847. Gerrit trouwde voorheen op 29-05-1856 in Oostdongeradeel met Antje Minnes Minnenga.
Kinderen van Sytske en Gerrit:
1 Doetje Braaksma [1.2.1.3.9.1], geboren op 05-04-1862. Doetje is overleden op 03-03-1928 in Oostdongeradeel, 65 jaar oud.
2 Berend Braaksma, geboren op 30-12-1863 in Morra. Volgt 1.2.1.3.9.2.
3 Hendrik Gerrits Braaksma, geboren op 05-05-1865. Volgt 1.2.1.3.9.3.
4 Sytse Braaksma, geboren op 06-10-1866. Volgt 1.2.1.3.9.4.
5 Fogeltje Braaksma [1.2.1.3.9.5], geboren op 30-08-1868. Fogeltje is overleden op 01-09-1868, 2 dagen oud.
6 Jan Gerrits Braaksma, geboren op 03-09-1869. Volgt 1.2.1.3.9.6.
7 Willem Braaksma, geboren op 03-10-1871 in Morra. Volgt 1.2.1.3.9.7.
8 Fokeltje Braaksma [1.2.1.3.9.8], geboren op 19-10-1873. Fokeltje is overleden op 28-01-1875, 1 jaar oud.
1.2.1.3.9.2 Berend Braaksma is geboren op 30-12-1863 in Morra, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.9). Berend is overleden op 01-05-1917 in Hoogkerk, 53 jaar oud. Berend trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1889 in Oldehove met Henderica Vink, 23 of 24 jaar oud. Henderica is geboren in 1865 in Oldehove, dochter van Hendrik Vink en Jantje Dijkenga. Henderica is overleden op 03-04-1951 in Hoogkerk, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Berend en Henderica:
1 Braaksma [1.2.1.3.9.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op 15-07-1890.
2 Jantje Braaksma [1.2.1.3.9.2.2], geboren in 1893 in Hoogkerk. Jantje is overleden op 01-08-1893 in Hoogkerk, geen jaar oud.
3 Gerrit Braaksma, geboren in 1895 in Hoogkerk. Volgt 1.2.1.3.9.2.3.
1.2.1.3.9.2.3 Gerrit Braaksma is geboren in 1895 in Hoogkerk, zoon van Berend Braaksma (zie 1.2.1.3.9.2) en Henderica Vink. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 18-12-1918 in Leek met Gieliena Boersema, 27 of 28 jaar oud. Gieliena is geboren in 1890 in Zuidhorn. Gieliena is overleden.
1.2.1.3.9.3 Hendrik Gerrits Braaksma is geboren op 05-05-1865, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.9). Hendrik is overleden. Hendrik:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1892 met Froukje Lieuwes Jaalstra. Froukje is overleden.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 15-11-1902 in Uithuizen met Anje Heersema, 34 of 35 jaar oud. Anje is geboren in 1867 in Baflo. Anje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Anje:
1 Gerrit Braaksma [1.2.1.3.9.3.1], geboren op 16-02-1893. Gerrit is overleden.
2 Dirkje Braaksma [1.2.1.3.9.3.2], geboren op 28-04-1896. Dirkje is overleden.
1.2.1.3.9.4 Sytse Braaksma is geboren op 06-10-1866, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.9). Sytse is overleden op 08-07-1933 in Dokkum, 66 jaar oud. Sytse:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1893 in Oostdongeradeel met Tjitske Joostes Kamminga, 36 jaar oud. Tjitske is geboren op 18-09-1856. Tjitske is overleden op 11-05-1900, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 25-06-1908 in Ferwerderadeel met Ymkje Swart. Ymkje is overleden.
Kind van Sytse en Tjitske:
1 Doetje Braaksma [1.2.1.3.9.4.1], geboren op 19-05-1902 in Westdongeradeel. Doetje is overleden op 13-11-1942 in Dokkum, 40 jaar oud.
1.2.1.3.9.6 Jan Gerrits Braaksma is geboren op 03-09-1869, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.9). Jan is overleden op 14-04-1941 in Franeker, 71 jaar oud. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 20-09-1890 in Westdongeradeel met Hittje Jans Coree. Hittje is overleden.
Kinderen van Jan en Hittje:
1 Sytske Braaksma [1.2.1.3.9.6.1], geboren op 06-10-1890. Sytske is overleden.
2 Antje Braaksma [1.2.1.3.9.6.2], geboren op 30-11-1891. Antje is overleden.
3 Jan Braaksma [1.2.1.3.9.6.3], geboren op 15-05-1902. Jan is overleden.
1.2.1.3.9.7 Willem Braaksma is geboren op 03-10-1871 in Morra, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.2.1.3.9). Willem is overleden op 15-01-1938 in Uithuizen, 66 jaar oud. Willem trouwde met Trijntje Visscher. Trijntje is geboren op 16-10-1869. Trijntje is overleden op 19-10-1952, 83 jaar oud.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Jan Braaksma [1.2.1.3.9.7.1]. Jan is overleden.
2 Sietske Braaksma [1.2.1.3.9.7.2]. Sietske is overleden.
3 Kees Braaksma [1.2.1.3.9.7.3]. Kees is overleden.
4 Dora Braaksma [1.2.1.3.9.7.4]. Dora is overleden.
5 Diet Braaksma [1.2.1.3.9.7.5]. Diet is overleden.
6 Gerrit Braaksma [1.2.1.3.9.7.6], geboren in 1896 in Uithuizen. Gerrit is overleden.
7 Berend Braaksma [1.2.1.3.9.7.7], geboren op 13-04-1901 in Uithuizen. Berend is overleden op 06-06-1966 in Uithuizen, 65 jaar oud.
1.2.2 Tjepke Jelles, zoon van Jelle Haies (Haijes) (zie 1.2) en Hittje (Hittie) Tjepkes. Hij is gedoopt op 17-01-1745 in Ee. Tjepke is overleden vr 1812, ten hoogste 67 jaar oud. Tjepke trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1770 in Ee met Trijntje Minses Tibstra, ongeveer 33 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1737, dochter van Minse Annes Kingma en Gertje Willems. Zij is gedoopt op 11-12-1740 in Ee. Trijntje is overleden op 21-08-1826 in Ee, ongeveer 89 jaar oud.
Kinderen van Tjepke en Trijntje:
1 Hitje Tjepkes (Kingma), gedoopt op 21-07-1771 in Ee. Volgt 1.2.2.1.
2 Minse Tjepkes [1.2.2.2], geboren op 31-12-1773 in Ee, Oostdongeradeel. Zij is gedoopt op 16-01-1774 in Ee. Minse is overleden op 25-02-1776 in Ee, Oostdongeradeel, 2 jaar oud.
3 Menze Tjipkes Buwalda, geboren op 26-01-1776. Volgt 1.2.2.3.
4 Gertje (Geertje) Tjepkes (Kingma) [1.2.2.4], geboren op 04-05-1779 in Ee, Oostdongeradeel. Zij is gedoopt op 23-05-1779 in Ee. Gertje is overleden.
5 Jelle Tjepkes Gruis, geboren op 04-09-1784 in Jouswier. Volgt 1.2.2.5.
1.2.2.1 Hitje Tjepkes (Kingma), dochter van Tjepke Jelles (zie 1.2.2) en Trijntje Minses Tibstra. Zij is gedoopt op 21-07-1771 in Ee. Hitje is overleden op 16-12-1855 in Ee, Oostdongeradeel, 84 jaar oud. Hitje trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1797 in Engwierum met Eesge Wijbes, 25 jaar oud. Eesge is geboren op 25-04-1772 in Engwierum, zoon van Wiebe Eesges en Grietje Jans. Hij is gedoopt op 17-05-1772. Eesge is overleden op 19-03-1826 in Ee, 53 jaar oud.
Kinderen van Hitje en Eesge:
1 Trijntje Eesges [1.2.2.1.1], geboren op 10-02-1799 in Ee. Zij is gedoopt op 10-03-1799 in Ee. Trijntje is overleden.
2 Wijbe Eesges, geboren op 04-10-1803 in Oude Terp onder Ee. Volgt 1.2.2.1.2.
1.2.2.1.2 Wijbe Eesges is geboren op 04-10-1803 in Oude Terp onder Ee, zoon van Eesge Wijbes en Hitje Tjepkes (Kingma) (zie 1.2.2.1). Hij is gedoopt op 23-10-1803 in Ee. Wijbe is overleden in 1886, 82 of 83 jaar oud. Wijbe trouwde, 21 jaar oud, op 07-05-1825 met Rinske Pieters Visser.
Kinderen van Wijbe en Rinske:
1 Trijntje Wiebes Dijkstra [1.2.2.1.2.1], geboren in 1828. Trijntje is overleden.
2 Eesge Wiebes Dijkstra, geboren in 1833. Volgt 1.2.2.1.2.2.
1.2.2.1.2.2 Eesge Wiebes Dijkstra is geboren in 1833, zoon van Wijbe Eesges (zie 1.2.2.1.2) en Rinske Pieters Visser. Eesge is overleden in 1892, 58 of 59 jaar oud. Eesge trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 25-05-1864 met Hielkje Tilstra, 22 of 23 jaar oud. Hielkje is geboren in 1841. Hielkje is overleden in 1923, 81 of 82 jaar oud.
Kinderen van Eesge en Hielkje:
1 Renske Dijkstra [1.2.2.1.2.2.1], geboren op 05-11-1868. Renske is overleden op 08-03-1869, 4 maanden oud.
2 Klaaske Dijkstra, geboren in 1876. Volgt 1.2.2.1.2.2.2.
3 Sieds Dijkstra [1.2.2.1.2.2.3], geboren op 06-01-1882. Sieds is overleden.
1.2.2.1.2.2.2 Klaaske Dijkstra is geboren in 1876, dochter van Eesge Wiebes Dijkstra (zie 1.2.2.1.2.2) en Hielkje Tilstra. Klaaske is overleden. Klaaske trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 17-05-1900 in Oostdongeradeel met Jakob Kingma.
1.2.2.3 Menze Tjipkes Buwalda is geboren op 26-01-1776, zoon van Tjepke Jelles (zie 1.2.2) en Trijntje Minses Tibstra. Menze is overleden op 15-08-1838 in Oostdongeradeel, 62 jaar oud. Menze trouwde, 22 jaar oud, op 09-12-1798 in Ee, Oostdongeradeel met Froukjen Oebeles, 18 jaar oud. Froukjen is geboren op 26-03-1780, dochter van Oebele Oebeles en Eelkjen Andries Jennema. Froukjen is overleden op 23-06-1815, 35 jaar oud.
Kinderen van Menze en Froukjen:
1 Tjepke (Tjipke)Minzes Buwalda, geboren op 21-12-1799 in Engwierum. Volgt 1.2.2.3.1.
2 Eelkjen Menzes Buwalda, geboren op 17-05-1801 in Engwierum. Volgt 1.2.2.3.2.
3 Oebele Minzes Buwalda [1.2.2.3.3], geboren op 11-11-1803 in Engwierum. Oebele is overleden op 25-08-1832 in Ee, 28 jaar oud.
4 Trijntje Menzes Buwalda, geboren in 1808 in Engwierum. Volgt 1.2.2.3.4.
5 Antje Menzes Buwalda, geboren op 29-11-1810 in Nieuwland, Engwierum. Volgt 1.2.2.3.5.
1.2.2.3.1 Tjepke (Tjipke)Minzes Buwalda is geboren op 21-12-1799 in Engwierum, zoon van Menze Tjipkes Buwalda (zie 1.2.2.3) en Froukjen Oebeles. Tjepke is overleden op 19-09-1862 in Oostdongeradeel, 62 jaar oud. Tjepke trouwde met Rinske Egberts Douma. Rinske is geboren op 17-09-1801. Rinske is overleden op 26-07-1890, 88 jaar oud.
Kinderen van Tjepke en Rinske:
1 Froukjen Buwalda, geboren op 04-06-1823. Volgt 1.2.2.3.1.1.
2 Grietje Buwalda, geboren op 18-06-1825. Volgt 1.2.2.3.1.2.
3 Gertje Buwalda, geboren op 12-12-1832 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.2.3.1.3.
4 Menze Buwalda, geboren op 22-11-1834. Volgt 1.2.2.3.1.4.
1.2.2.3.1.1 Froukjen Buwalda is geboren op 04-06-1823, dochter van Tjepke (Tjipke)Minzes Buwalda (zie 1.2.2.3.1) en Rinske Egberts Douma. Froukjen is overleden. Froukjen trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1852 met Bote Ykes Sevinga, 28 jaar oud. Bote is geboren op 27-06-1823 in Burum. Bote is overleden op 15-01-1888, 64 jaar oud.
1.2.2.3.1.2 Grietje Buwalda is geboren op 18-06-1825, dochter van Tjepke (Tjipke)Minzes Buwalda (zie 1.2.2.3.1) en Rinske Egberts Douma. Grietje is overleden. Grietje trouwde met Ate Martens Wester. Ate is geboren in 1834. Ate is overleden.
Kind van Grietje en Ate:
1 Renske (Rinske) Wester, geboren op 02-09-1857. Volgt 1.2.2.3.1.2.1.
1.2.2.3.1.2.1 Renske (Rinske) Wester is geboren op 02-09-1857, dochter van Ate Martens Wester en Grietje Buwalda (zie 1.2.2.3.1.2). Renske is overleden. Renske trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1884 met Piebe Damstra. Piebe is overleden in 1942.
Kinderen van Renske en Piebe:
1 Taeke Damstra [1.2.2.3.1.2.1.1], geboren op 01-01-1885 in Dantumadeel. Taeke is overleden op 10-07-1897 in Oostdongeradeel, 12 jaar oud.
2 Ate Damstra [1.2.2.3.1.2.1.2], geboren op 03-09-1886 in Dantumadeel. Ate is overleden op 16-05-1899 in Oostdongeradeel, 12 jaar oud.
3 Houkje Damstra, geboren in 1893. Volgt 1.2.2.3.1.2.1.3.
1.2.2.3.1.2.1.3 Houkje Damstra is geboren in 1893, dochter van Piebe Damstra en Renske (Rinske) Wester (zie 1.2.2.3.1.2.1). Houkje is overleden. Houkje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 07-06-1917 met Einte de Jong.
Kind van Houkje en Einte:
1 Auke de Jong [1.2.2.3.1.2.1.3.1], geboren in 1929. Auke is overleden in 2003, 73 of 74 jaar oud.
1.2.2.3.1.3 Gertje Buwalda is geboren op 12-12-1832 in Oostdongeradeel, dochter van Tjepke (Tjipke)Minzes Buwalda (zie 1.2.2.3.1) en Rinske Egberts Douma. Gertje is overleden. Gertje trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1855 in Oostdongeradeel met Klaas Paulus Zijlstra.
Kinderen van Gertje en Klaas:
1 Tjipke Zijlstra [1.2.2.3.1.3.1], geboren op 25-02-1856 in Oostdongeradeel. Tjipke is overleden vr 1860, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Antje Zijlstra, geboren op 10-01-1858 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.2.3.1.3.2.
3 Tjipke Zijlstra [1.2.2.3.1.3.3], geboren op 21-07-1860 in Oostdongeradeel. Tjipke is overleden vr 1865, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Renske Zijlstra, geboren op 07-09-1862 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.2.3.1.3.4.
5 Tjipke Zijlstra, geboren op 28-08-1865 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.2.3.1.3.5.
1.2.2.3.1.3.2 Antje Zijlstra is geboren op 10-01-1858 in Oostdongeradeel, dochter van Klaas Paulus Zijlstra en Gertje Buwalda (zie 1.2.2.3.1.3). Antje is overleden. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1881 in Ulrum met Derk Buikema. Derk is geboren in Ulrum.
1.2.2.3.1.3.4 Renske Zijlstra is geboren op 07-09-1862 in Oostdongeradeel, dochter van Klaas Paulus Zijlstra en Gertje Buwalda (zie 1.2.2.3.1.3). Renske is overleden. Renske trouwde, 19 jaar oud, op 17-12-1881 in Ulrum met Jan Bronkema. Jan is geboren in Eenrum.
1.2.2.3.1.3.5 Tjipke Zijlstra is geboren op 28-08-1865 in Oostdongeradeel, zoon van Klaas Paulus Zijlstra en Gertje Buwalda (zie 1.2.2.3.1.3). Tjipke is overleden op 06-07-1942 in Ulrum, 76 jaar oud. Tjipke trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1887 in Ulrum met Trijntje Rispens. Trijntje is geboren in Ulrum.
1.2.2.3.1.4 Menze Buwalda is geboren op 22-11-1834, zoon van Tjepke (Tjipke)Minzes Buwalda (zie 1.2.2.3.1) en Rinske Egberts Douma. Menze is overleden op 07-03-1922, 87 jaar oud. Menze trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1863 met Antje Hendriks Hofman, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1840. Antje is overleden in 1919, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Menze en Antje:
1 Hiltje Buwalda, geboren in 1864. Volgt 1.2.2.3.1.4.1.
2 Tjipke Buwalda, geboren in 1866. Volgt 1.2.2.3.1.4.2.
1.2.2.3.1.4.1 Hiltje Buwalda is geboren in 1864, dochter van Menze Buwalda (zie 1.2.2.3.1.4) en Antje Hendriks Hofman. Hiltje is overleden in 1949, 84 of 85 jaar oud. Hiltje trouwde met Ulbe Haakma. Ulbe is geboren in 1861. Ulbe is overleden in 1936, 74 of 75 jaar oud.
Kind van Hiltje en Ulbe:
1 Eke Haakma, geboren in 1891. Volgt 1.2.2.3.1.4.1.1.
1.2.2.3.1.4.1.1 Eke Haakma is geboren in 1891, dochter van Ulbe Haakma en Hiltje Buwalda (zie 1.2.2.3.1.4.1). Eke is overleden in 1920, 28 of 29 jaar oud. Eke trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 10-05-1917 met Ate Schregardus, 24 of 25 jaar oud. Ate is geboren in 1892. Ate is overleden in 1963, 70 of 71 jaar oud.
1.2.2.3.1.4.2 Tjipke Buwalda is geboren in 1866, dochter van Menze Buwalda (zie 1.2.2.3.1.4) en Antje Hendriks Hofman. Tjipke is overleden in 1950, 83 of 84 jaar oud. Tjipke trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 12-03-1898 in Oostdongeradeel met Rienk Sjoerds Barwegen.
Kind van Tjipke en Rienk:
1 Annie Barwegen [1.2.2.3.1.4.2.1], geboren in 1912 in South Holland, illinois. Annie is overleden in 1945 in Auroa, Kane, Illinois, 32 of 33 jaar oud.
1.2.2.3.2 Eelkjen Menzes Buwalda is geboren op 17-05-1801 in Engwierum, dochter van Menze Tjipkes Buwalda (zie 1.2.2.3) en Froukjen Oebeles. Eelkjen is overleden op 11-08-1828 in Ee, 27 jaar oud. Eelkjen trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1825 in Oostdongeradeel met Johannes Tjeerds Algra. Johannes is overleden op 28-03-1847. Hij is begraven in Kollumerland. Johannes trouwde later op 16-04-1831 in Kollumerland met Gepke Jans Heins.
Kinderen van Eelkjen en Johannes:
1 Tjeerd Algra [1.2.2.3.2.1], geboren op 07-03-1826 in Oostdongeradel. Tjeerd is overleden op 01-02-1852 in Oostdongeradeel, 25 jaar oud.
2 Eelke Algra [1.2.2.3.2.2], geboren op 11-08-1828 in Oostdongeradeel. Eelke is overleden op 22-10-1828, 2 maanden oud.
1.2.2.3.4 Trijntje Menzes Buwalda is geboren in 1808 in Engwierum, dochter van Menze Tjipkes Buwalda (zie 1.2.2.3) en Froukjen Oebeles. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 20-05-1836 in Kollumerland met Luitjen Alberts Bakkers, 28 of 29 jaar oud. Luitjen is geboren in 1807 in Kollum. Luitjen is overleden.
Kind van Trijntje en Luitjen:
1 Albert Bakker, geboren op 25-06-1844 in Oudwoude. Volgt 1.2.2.3.4.1.
1.2.2.3.4.1 Albert Bakker is geboren op 25-06-1844 in Oudwoude, zoon van Luitjen Alberts Bakkers en Trijntje Menzes Buwalda (zie 1.2.2.3.4). Albert is overleden. Albert trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1872 met Ynje Hoekstra, 28 of 29 jaar oud. Ynje is geboren in 1843. Ynje is overleden in 1872, 28 of 29 jaar oud.
1.2.2.3.5 Antje Menzes Buwalda is geboren op 29-11-1810 in Nieuwland, Engwierum, dochter van Menze Tjipkes Buwalda (zie 1.2.2.3) en Froukjen Oebeles. Zij is gedoopt op 23-12-1810. Antje is overleden op 07-08-1836 in Engwierum, 25 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 11-01-1833 met Gerrit Geerts Dijkstra, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-01-1810 in Westergeest, zoon van Geert Halbes Dijkstra en Maaike Sjoerds Verwerda. Gerrit is overleden op 05-11-1884 in Oostdongeradeel, 74 jaar oud. Gerrit trouwde later op 18-04-1839 in Oostdongeradeel met Trijntje Symens (Edes) Bruinsma (1816-1886).
Kinderen van Antje en Gerrit:
1 Jeltje Dijkstra [1.2.2.3.5.1], geboren in 1834. Jeltje is overleden in 1834, geen jaar oud.
2 Jeltje Dijkstra, geboren in 1835. Volgt 1.2.2.3.5.2.
1.2.2.3.5.2 Jeltje Dijkstra is geboren in 1835, dochter van Gerrit Geerts Dijkstra en Antje Menzes Buwalda (zie 1.2.2.3.5). Jeltje is overleden in 1907, 71 of 72 jaar oud. Jeltje trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 15-05-1875 in Oostdongeradeel met Willem Spaan, 33 of 34 jaar oud. Willem is geboren in 1841. Willem is overleden in 1918, 76 of 77 jaar oud.
1.2.2.5 Jelle Tjepkes Gruis is geboren op 04-09-1784 in Jouswier, zoon van Tjepke Jelles (zie 1.2.2) en Trijntje Minses Tibstra. Hij is gedoopt op 19-09-1784. Jelle is overleden op 29-04-1828 in Oostdongeradeel, 43 jaar oud. Jelle trouwde met Jeike Gosses Sytsma( Dijkstra). Jeike is geboren in 1798. Jeike is overleden op 30-10-1831 in Oostdongeradeel, 32 of 33 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Jeike:
1 Tjipke Gruis [1.2.2.5.1], geboren op 07-11-1816 in Ee. Tjipke is overleden op 11-07-1875 in Franeker, 58 jaar oud.
2 Sieds Gruis [1.2.2.5.2], geboren op 25-11-1818 in Ee. Sieds is overleden op 12-02-1819 in Oostdongeradeel, 2 maanden oud.
3 Sieds Gruis [1.2.2.5.3], geboren op 22-09-1824 in Oostdongeradeel. Sieds is overleden.
4 Trijntje Gruis [1.2.2.5.4], geboren op 18-10-1826 in Oostdongeradeel. Trijntje is overleden op 19-06-1829 in Oostdongeradeel, 2 jaar oud.
1.2.3 Grijtje (Grietje) Jelles, dochter van Jelle Haies (Haijes) (zie 1.2) en Hittje (Hittie) Tjepkes. Zij is gedoopt op 05-02-1747 in Ee. Grijtje is overleden. Grijtje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 20-01-1782 in Wetsens met Pyter (Pijtter) Joukes, 22 jaar oud. Pyter is een zoon van Jouke Joukes en Gertje Annes. Hij is gedoopt op 16-09-1759 in Wetzens. Pyter is overleden.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 05-06-1791 in Niaiwer met Jan Dirks.
Kinderen van Grijtje en Pyter:
1 Yttje Pyters (Jouksma, Jousma, Jouwsma), geboren op 04-02-1782 in Niawier. Volgt 1.2.3.1.
2 Geertje Pyters [1.2.3.2], geboren op 28-09-1785 in Niawier. Geertje is overleden.
3 Trijntje Pyters [1.2.3.3], geboren op 17-01-1788 in Niawier. Trijntje is overleden.
Kind van Grijtje en Jan:
4 Jelle Jans Hoekstra, geboren op 25-01-1796 in Niawier. Volgt 1.2.3.4.
1.2.3.1 Yttje Pyters (Jouksma, Jousma, Jouwsma) is geboren op 04-02-1782 in Niawier, dochter van Pyter (Pijtter) Joukes en Grijtje (Grietje) Jelles (zie 1.2.3). Yttje is overleden op 17-05-1855 in Niawier, 73 jaar oud. Yttje trouwde, 33 jaar oud, op 27-04-1815 in Metslawier met Lieuwe Lieuwes Hoekstra, ongeveer 34 jaar oud. Lieuwe is geboren omstreeks 1781. Lieuwe is overleden op 09-02-1827, ongeveer 46 jaar oud.
Kinderen van Yttje en Lieuwe:
1 Lieuwe Hoekstra [1.2.3.1.1], geboren op 06-01-1816 in Metslawier. Lieuwe is overleden.
2 Zijke Lieuwes Hoekstra, geboren op 11-03-1817. Volgt 1.2.3.1.2.
3 Grietje Hoekstra [1.2.3.1.3], geboren op 16-01-1819 in Oostdongeradeel. Grietje is overleden op 14-07-1836 in Oostdongeradeel, 17 jaar oud.
4 Pieter Hoekstra [1.2.3.1.4], geboren op 11-04-1822 in Oostdongeradeel. Pieter is overleden op 24-08-1823 in Niaiwer, 1 jaar oud.
1.2.3.1.2 Zijke Lieuwes Hoekstra is geboren op 11-03-1817, dochter van Lieuwe Lieuwes Hoekstra en Yttje Pyters (Jouksma, Jousma, Jouwsma) (zie 1.2.3.1). Zijke is overleden op 25-01-1872, 54 jaar oud. Zijke trouwde, 32 jaar oud, op 21-05-1849 in Oostdongeradeel met Pieter Kuizema.
1.2.3.4 Jelle Jans Hoekstra is geboren op 25-01-1796 in Niawier, zoon van Jan Dirks en Grijtje (Grietje) Jelles (zie 1.2.3). Jelle is overleden op 25-02-1849 in Oostdongeradeel, 53 jaar oud. Jelle trouwde, 19 jaar oud, op 31-03-1815 in Metslawier met Trijntje Hendriks Van Loenen, ongeveer 29 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1786 in Rottevalle.
Kinderen van Jelle en Trijntje:
1 Jan Jelles Hoekstra [1.2.3.4.1], geboren op 23-07-1815 in Metslawier. Jan is overleden op 20-10-1815 in Metslawier, 2 maanden oud.
2 Grietje Hoekstra [1.2.3.4.2], geboren op 18-03-1817 in Oostdongeradeel. Grietje is overleden op 03-06-1837 in Oostdongeradeel, 20 jaar oud.
3 Hendrik Jelles Hoekstra [1.2.3.4.3], geboren op 25-09-1818 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 16-10-1818 in Oostdongeradeel, 21 dagen oud.
4 Dirkje Jelles Hoekstra, geboren op 18-08-1821 in Oosternijkerk. Volgt 1.2.3.4.4.
1.2.3.4.4 Dirkje Jelles Hoekstra is geboren op 18-08-1821 in Oosternijkerk, dochter van Jelle Jans Hoekstra (zie 1.2.3.4) en Trijntje Hendriks Van Loenen. Dirkje is overleden op 31-03-1880 in Oostdongeradeel, 58 jaar oud. Dirkje trouwde, 31 jaar oud, op 19-02-1853 in Westdongeradeel met Gerrit Gerrits Hoogstra, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 09-06-1828 in Oosternijkerk. Gerrit is overleden.
Kind van Dirkje uit onbekende relatie:
1 Hendrikje Hoekstra, geboren op 26-11-1841 in Metslawier. Volgt 1.2.3.4.4.1.
Kinderen van Dirkje en Gerrit:
2 Gerrit Hoogstra [1.2.3.4.4.2], geboren op 09-08-1856 in Oostdongeradeel. Gerrit is overleden.
3 Gerrit Hoogstra [1.2.3.4.4.3], geboren op 07-10-1857 in Oostdongeradeel. Gerrit is overleden op 11-10-1857 in Oostdongeradeel, 4 dagen oud.
4 Jelle Hoogstra, geboren op 16-01-1859 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.3.4.4.4.
1.2.3.4.4.1 Hendrikje Hoekstra is geboren op 26-11-1841 in Metslawier, dochter van Dirkje Jelles Hoekstra (zie 1.2.3.4.4). Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1870 in Dokkum met Johannes Wouda.
Kinderen van Hendrikje en Johannes:
1 Elisabeth Wouda [1.2.3.4.4.1.1], geboren op 06-02-1871 in Westdongeradeel. Elisabeth is overleden op 15-09-1873 in Dokkum, 2 jaar oud.
2 Gerrit Wouda [1.2.3.4.4.1.2], geboren op 19-01-1873 in Westdongeradeel. Gerrit is overleden op 27-01-1873 in Westdongeradeel, 8 dagen oud.
1.2.3.4.4.4 Jelle Hoogstra is geboren op 16-01-1859 in Oostdongeradeel, zoon van Gerrit Gerrits Hoogstra en Dirkje Jelles Hoekstra (zie 1.2.3.4.4). Jelle is overleden op 28-01-1926 in Dokkum, 67 jaar oud. Jelle trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1885 in Oostdongeradeel met Bjettje de Jong, 28 jaar oud. Bjettje is geboren op 18-01-1857 in Dantumadeel. Bjettje is overleden op 28-03-1916 in Oostdongeradeel, 59 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Bjettje:
1 Dirkje Hoogstra, geboren op 25-02-1886 in Aalsum. Volgt 1.2.3.4.4.4.1.
2 Gerrit Hoogstra, geboren op 13-03-1887 in Oostdongeradeel. Volgt 1.2.3.4.4.4.2.
3 Wijpke Hoogstra [1.2.3.4.4.4.3], geboren op 07-10-1888 in Oostdongeradeel. Wijpke is overleden op 18-01-1889 in Oostdongeradeel, 3 maanden oud.
4 Wijpke Hoogstra [1.2.3.4.4.4.4], geboren op 14-08-1891 in Oostdongeradeel. Wijpke is overleden op 12-12-1891 in Oostdongeradeel, 3 maanden oud.
1.2.3.4.4.4.1 Dirkje Hoogstra is geboren op 25-02-1886 in Aalsum, dochter van Jelle Hoogstra (zie 1.2.3.4.4.4) en Bjettje de Jong. Dirkje is overleden op 18-03-1968 in Oostrum, 82 jaar oud. Dirkje trouwde, 35 jaar oud, op 10-11-1921 in Oostdongeradeel met Elserd Zijlstra, 37 jaar oud. Elserd is geboren op 17-11-1883 in Dokkum. Elserd is overleden op 19-07-1970 in Dokkum, 86 jaar oud.
1.2.3.4.4.4.2 Gerrit Hoogstra is geboren op 13-03-1887 in Oostdongeradeel, zoon van Jelle Hoogstra (zie 1.2.3.4.4.4) en Bjettje de Jong. Gerrit is overleden op 27-01-1932 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1912 in Oostdongeradeel met Gaatske Sytsma, 24 jaar oud. Gaatske is geboren op 06-01-1888 in Oostdongeradeel, dochter van Lieuwe Folkerts Sytsma en Sijke Wynia. Gaatske is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 26-04-2015 14:43:28