Parenteel van Ype Heerckes

1 Ype Heerckes is geboren in 1628 in Oostermeer. Ype is overleden na 07-06-1682 in Oostermeer, minstens 54 jaar oud. Ype trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1660 met Tetje Jelgers, 14 of 15 jaar oud. Tetje is geboren in 1645 in Oostermeer. Tetje is overleden na 07-06-1682 in Oostermeer, minstens 37 jaar oud.
Kind van Ype en Tetje:
1 Heerke Ypes (Ipes), geboren in 1659 in Oostermeer. Volgt 1.1.
1.1 Heerke Ypes (Ipes) is geboren in 1659 in Oostermeer, zoon van Ype Heerckes (zie 1) en Tetje Jelgers. Heerke is overleden in 1721 in Oostermeer, 61 of 62 jaar oud. Heerke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 02-03-1679 in Oostermeer met Antje Pieters, 20 of 21 jaar oud. Antje is geboren in 1658 in Suameer. Zij is gedoopt op 02-06-1682 in Oostermeer. Antje is overleden.
Kind van Heerke en Antje:
1 Sjolle Heerkes (Hoogakker), geboren in 1705 in Paesens, Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Sjolle Heerkes (Hoogakker) is geboren in 1705 in Paesens, Oostdongeradeel, zoon van Heerke Ypes (Ipes) (zie 1.1) en Antje Pieters. Sjolle is overleden. Sjolle:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 02-04-1730 in Paesens met Antje Nyklaas (Nicolaas), 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1707 in Paesens. Antje is overleden in 1734, 26 of 27 jaar oud.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 12-02-1736 in Paesens met Ytske Steffens. Ytske is geboren in Kollum. Ytske is overleden.
Kind van Sjolle en Antje:
1 Heerke Sjolles, geboren op 02-03-1732 in Paesens. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Heerke Sjolles is geboren op 02-03-1732 in Paesens, zoon van Sjolle Heerkes (Hoogakker) (zie 1.1.1) en Antje Nyklaas (Nicolaas). Heerke is overleden op 22-02-1800 in Nes, Westdongeradeel, 67 jaar oud. Heerke trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1756 in Paesens met Antje Wybrens, 17 jaar oud. Antje is een dochter van Wybren Meynderts (Meinderts) en Trijntje Andries. Zij is gedoopt op 01-03-1739 in Paesens. Antje is overleden op 13-05-1814 in Westdongeradeel, 75 jaar oud.
Kinderen van Heerke en Antje:
1 Sjolle Heerkes [1.1.1.1.1], geboren in 1757. Sjolle is overleden.
2 Sjolle Heerkes [1.1.1.1.2], geboren in 1759. Sjolle is overleden.
3 Antje Heerkes, gedoopt in 1763 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Wybren Heerkes [1.1.1.1.4], geboren in 1769. Wybren is overleden.
5 Nicolaas Heerkes [1.1.1.1.5], geboren in 1770. Nicolaas is overleden.
6 Andris Heerkes [1.1.1.1.6], geboren in 1773. Andris is overleden.
7 Wybren Heerkes Hoogakker, geboren op 03-12-1777 in Nes. Volgt 1.1.1.1.7.
8 Trijntje Heerkes Hoogakker [1.1.1.1.8], geboren in 1782. Trijntje is overleden.
1.1.1.1.3 Antje Heerkes, dochter van Heerke Sjolles (zie 1.1.1.1) en Antje Wybrens. Zij is gedoopt in 1763 in Oostdongeradeel. Antje is overleden op 06-10-1826 in Oostdongeradeel, 62 of 63 jaar oud. Antje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 01-12-1782 in Anjum met Willem Minnes, 20 jaar oud. Willem is geboren in Anjum, zoon van Minne (Menne) Harmens en Tjampke Willems. Hij is gedoopt op 29-08-1762 in Anjum. Willem is overleden op 22-08-1807 in Oostdongeradeel, 44 jaar oud.
Kinderen van Antje en Willem:
1 Minne Willems Minninga, geboren op 13-10-1783 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.1.
2 Heerke Minnes [1.1.1.1.3.2], geboren op 27-09-1785 in Morra. Hij is gedoopt op 16-10-1785 in Morra. Heerke is overleden in 1839, 53 of 54 jaar oud.
3 Tjamke Willems Minnes (Mennenga), geboren op 22-11-1787 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.3.
4 Antje Minnes Minnema, geboren op 30-01-1790 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.4.
5 Sjolle Willems Minnenga, geboren op 29-09-1792 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.5.
6 Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga), geboren op 13-05-1795 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.6.
7 Tjamke Willems Minnes [1.1.1.1.3.7], geboren op 31-01-1798 in Morra. Zij is gedoopt op 25-02-1798 in Morra. Tjamke is overleden op 19-02-1817 in Westdongeradeel, 19 jaar oud.
8 Sietske (Sytske) Minnes (Menninga), geboren op 05-12-1800 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.8.
9 Jan of Janke Minnes [1.1.1.1.3.9], geboren op 04-04-1803 in Morra. Hij of zij is gedoopt op 11-04-1803 in Morra. Jan is overleden.
1.1.1.1.3.1 Minne Willems Minninga is geboren op 13-10-1783 in Morra, zoon van Willem Minnes en Antje Heerkes (zie 1.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 26-10-1783 in Morra. Minne is overleden op 28-12-1856 in Kollumerland, 73 jaar oud. Minne trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1808 in Oostrum met Froukjen Brends Terpstra, 20 of 21 jaar oud. Froukjen is geboren in 1787 in Lioessens. Froukjen is overleden op 24-12-1876 in Oostdongeradeel, 88 of 89 jaar oud.
Kind van Minne en Froukjen:
1 Willem Minnes Minninga [1.1.1.1.3.1.1], geboren op 08-11-1814 in Morra. Willem is overleden op 18-02-1872 in Zuurdijk, Leens, 57 jaar oud.
1.1.1.1.3.3 Tjamke Willems Minnes (Mennenga) is geboren op 22-11-1787 in Morra, dochter van Willem Minnes en Antje Heerkes (zie 1.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 09-12-1787 in Morra. Tjamke is overleden op 19-02-1817 in Westdongeradeel, 29 jaar oud. Tjamke trouwde, 28 jaar oud, op 22-03-1816 in Oostdongeradeel met Theunes Douwes Zijlstra.
Kind van Tjamke en Theunes:
1 Ids Zijlstra [1.1.1.1.3.3.1], geboren op 15-02-1817 in Westdongeradeel. Ids is overleden op 17-02-1817 in Westdongeradeel, 2 dagen oud.
1.1.1.1.3.4 Antje Minnes Minnema is geboren op 30-01-1790 in Morra, dochter van Willem Minnes en Antje Heerkes (zie 1.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 28-02-1790 in Morra. Antje is overleden. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 03-06-1810 in Morra met Romke Jans Meinsma. Romke is overleden.
Kind van Antje en Romke:
1 Willem Meinsma [1.1.1.1.3.4.1], geboren op 06-09-1817 in Oostdongeradeel. Willem is overleden.
1.1.1.1.3.5 Sjolle Willems Minnenga is geboren op 29-09-1792 in Morra, zoon van Willem Minnes en Antje Heerkes (zie 1.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 21-10-1792 in Morra. Sjolle is overleden op 13-08-1840 in Oostdongeradeel, 47 jaar oud. Sjolle:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-09-1815 in Anjum met Tjampke Oebles Sipma. Tjampke is overleden in 1828.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 13-02-1829 in Oostdongeradeel met Reinauw Jelles Boersma, 23 jaar oud. Reinauw is geboren op 29-12-1805 in Grote Midhuizen, Ee. Zij is gedoopt op 19-01-1806. Reinauw is overleden op 03-01-1874 in Oostdongeradeel, 68 jaar oud.
1.1.1.1.3.6 Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) is geboren op 13-05-1795 in Morra, dochter van Willem Minnes en Antje Heerkes (zie 1.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 31-05-1795 in Morra. Fokeltje is overleden op 01-07-1869 in Oostdongeradeel, 74 jaar oud. Fokeltje trouwde, 20 jaar oud, op 19-12-1815 in Metslawier, Oostdongeradeel met Hendrik Sytzes Sytsma, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-05-1794, zoon van Sijtse (Sytze) Jelles en IJtie (Ytje) Harmens. Hij is gedoopt op 09-06-1794 in Paesens. Hendrik is overleden op 03-12-1850 in Oostrum, 56 jaar oud.
Kinderen van Fokeltje en Hendrik:
1 Sytze Hendriks Sytsma [1.1.1.1.3.6.1], geboren op 30-09-1816 in Paesens. Sytze is overleden op 26-05-1896 in Engwierum, 79 jaar oud.
2 Willem Hendriks Sytsma, geboren op 24-09-1818 in Paesens. Volgt 1.1.1.1.3.6.2.
3 Harmen (Harm) Hendriks Sytsma, geboren op 27-11-1820 in Paesens. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.
4 Antje Hendriks Sytsma, geboren op 03-07-1823 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.4.
5 Jan Hendriks Sytsma, geboren op 17-09-1825 in Oostdongeradeel, Oostrum. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.
6 Jelle Hendriks Sytsma [1.1.1.1.3.6.6], geboren op 23-02-1828 in Oostdongeradeel. Jelle is overleden op 30-05-1828 in Oostrum, 3 maanden oud.
7 Jelle Hendriks Sytsma, geboren op 20-08-1829 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.
8 Yttje Hendriks Sytsma, geboren op 23-04-1832 in Oostrum. Volgt 1.1.1.1.3.6.8.
9 Sytske Hendriks Sytsma, geboren op 14-03-1834 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.9.
10 Minne Hendriks Sytsma [1.1.1.1.3.6.10], geboren op 26-10-1837 in Oostdongeradeel. Minne is overleden op 16-11-1861, 24 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.2 Willem Hendriks Sytsma is geboren op 24-09-1818 in Paesens, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) (zie 1.1.1.1.3.6). Willem is overleden op 23-04-1853 in Oostdongeradeel, 34 jaar oud. Willem trouwde, 33 jaar oud, op 15-05-1852 met Maaike IJsbrands Hiemstra, 26 jaar oud. Maaike is geboren op 25-02-1826 in Ee, dochter van IJsbrand (Ijsbrant) Pieters Hiemstra (Heemstra) en Jitske (Jetske) Jacobs Koksma. Maaike is overleden op 29-04-1860, 34 jaar oud. Maaike trouwde later in 1855 met Folkert Kornelis Visser (1821-1880).
Kind van Willem en Maaike:
1 Jitske Sytsma [1.1.1.1.3.6.2.1], geboren op 06-02-1853. Jitske is overleden op 25-05-1853, 3 maanden oud.
1.1.1.1.3.6.3 Harmen (Harm) Hendriks Sytsma is geboren op 27-11-1820 in Paesens, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) (zie 1.1.1.1.3.6). Harmen is overleden op 09-11-1910 in Pella, Marion County, Iowa USA, 89 jaar oud. Harmen:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 15-05-1852 in Oostdongeradeel met Trijntje Joukes Wieringa, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 19-04-1829 in Oostdongeradeel, ee, dochter van Jouke Pieters Wieringa en Sjoukjen Jarigs de Braak. Trijntje is overleden op 15-04-1862 in Oostdongeradeel, engwierum, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 20-10-1866 in Oostdongeradeel, Metslawier met Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 02-07-1840 in Oostdongeradeel, engwierum, dochter van Gerrit Geerts Dijkstra en Trijntje Symens Bruinsma. Grietje is overleden op 28-02-1922 in Pella, Marion County, Iowa USA, 81 jaar oud. Grietje trouwde later op 19-03-1915 in Pella, Marion, Iowa met Dirk de Heus.
Kinderen van Harmen en Trijntje:
1 Jouke Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.1], geboren op 29-12-1854 in Engwierum. Jouke is overleden op 10-04-1855 in Engwierum, 3 maanden oud.
2 Fokeltje (Fogeltje) (Flora) Sytsma, geboren op 08-03-1857 in Engwierum. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.2.
3 Sjoukje (Sarah) Sytsma, geboren op 02-04-1860 in Engwierum. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.3.
Kinderen van Harmen en Grietje:
4 Trijntje (Katie, Katherine) Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.4], geboren op 07-11-1867 in Engwierum. Trijntje is overleden vr 1910, ten hoogste 43 jaar oud.
5 Hendrikus Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.5], geboren op 11-01-1869 in Engwierum. Hendrikus is overleden op 25-08-1869 in Pella, Marion County, Iowa USA, 7 maanden oud.
6 Hendrik (Henry) Sytsma, geboren op 21-09-1870 in Otley, Marion, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.
7 Ida (Gerrida?) Sytsma, geboren op 10-12-1872 in Otley. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.7.
8 Maggie Sytsma, geboren op 08-10-1874 in Otley, Marion Co, Iowa USA. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.8.
9 Susie Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.9], geboren op 02-06-1877 in Monroe, Iowa (USA). Susie is overleden op 09-05-1884 in Otley, 6 jaar oud.
10 Minnie (Harremina?) Sytsma, geboren op 10-08-1879 in Monroe, Iowa (USA). Volgt 1.1.1.1.3.6.3.10.
11 Jessie Sytsma, geboren op 02-08-1882 in Monroe, Iowa (USA). Volgt 1.1.1.1.3.6.3.11.
1.1.1.1.3.6.3.2 Fokeltje (Fogeltje) (Flora) Sytsma is geboren op 08-03-1857 in Engwierum, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3) en Trijntje Joukes Wieringa. Flora is overleden in 1937 in USA, 79 of 80 jaar oud. Flora trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1880 in Atlantic Cass, Iowa met Matthew de Haan, 31 jaar oud. Matthew is geboren op 10-06-1849 in NL, zoon van NN de Haan en NN de Ypenhoff. Matthew is overleden op 02-04-1918 in Lineville, Wayne Co, Iowa, 68 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.3.3 Sjoukje (Sarah) Sytsma is geboren op 02-04-1860 in Engwierum, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3) en Trijntje Joukes Wieringa. Sjoukje is overleden op 23-05-1903 in Uniontown, Union Co, Kentucky, 43 jaar oud. Sjoukje trouwde, 19 jaar oud, op 25-02-1880 in Jasper. Iowa met Henry Gordon Nelson, 23 jaar oud. Henry is geboren op 06-08-1856 in Galesburg, Jasper Co, Iowa. Henry is overleden in 1924 in Yuba City, Sutter Co, California, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Sjoukje en Henry:
1 Hattie May Nelson, geboren op 21-11-1880 in Avoca, Pottawattamie, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.3.1.
2 Flora Downing Nelson [1.1.1.1.3.6.3.3.2], geboren op 17-06-1883 in Stuart, Adair Co, iowa. Flora is overleden op 02-02-1975 in Valdosta, Lowndes Co, Georgia, 91 jaar oud.
3 Harry A. Nelson [1.1.1.1.3.6.3.3.3], geboren op 03-07-1888 in Des Moines, Iowa. Harry is overleden op 03-04-1927 in Chicago, Cook, Illinois, 38 jaar oud.
4 George William Nelson, geboren op 27-06-1894 in Henderson, Henderson Co, Kentucky. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.3.4.
5 Henry Gordon Nelson, geboren op 03-11-1896 in Uniontown, Union Co, Kentucky. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.3.5.
1.1.1.1.3.6.3.3.1 Hattie May Nelson is geboren op 21-11-1880 in Avoca, Pottawattamie, Iowa, dochter van Henry Gordon Nelson en Sjoukje (Sarah) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.3). Hattie is overleden op 12-05-1959 in Oskaloosa, Mahaska Co, Iowa, 78 jaar oud. Hattie trouwde, 20 jaar oud, op 13-02-1901 in Uniontown, Union Co, Kentucky met Jesse Brodrick, 22 jaar oud. Jesse is geboren op 06-04-1878 in Eddyville, Wapello co, Iowa, zoon van Charles Brodrick en Sarah Alma Bowsher. Jesse is overleden op 05-07-1947 in Des Moines, Iowa, 69 jaar oud.
Kinderen van Hattie en Jesse:
1 Alice (Flora) Brodrick, geboren op 16-02-1902 in Lineville, Wayne Co, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.3.1.1.
2 Charles Nelson Brodrick, geboren op 29-09-1907 in Lineville, Wayne Co, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.3.1.2.
1.1.1.1.3.6.3.3.1.1 Alice (Flora) Brodrick is geboren op 16-02-1902 in Lineville, Wayne Co, Iowa, dochter van Jesse Brodrick en Hattie May Nelson (zie 1.1.1.1.3.6.3.3.1). Alice is overleden omstreeks 1990 in Spokane, spokane Co, Iowa, ongeveer 88 jaar oud. Alice trouwde, 19 jaar oud, op 01-06-1921 in Des Moines, Iowa met Joseph William Way.
1.1.1.1.3.6.3.3.1.2 Charles Nelson Brodrick is geboren op 29-09-1907 in Lineville, Wayne Co, Iowa, zoon van Jesse Brodrick en Hattie May Nelson (zie 1.1.1.1.3.6.3.3.1). Charles is overleden op 18-10-1962 in Des Moines, Iowa, 55 jaar oud. Charles trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1929 in Des Moines, Iowa met Ruth Elta Lovitt.
Kind van Charles en Ruth:
1 Harry A. Brodrick [1.1.1.1.3.6.3.3.1.2.1], geboren in 1930.
1.1.1.1.3.6.3.3.4 George William Nelson is geboren op 27-06-1894 in Henderson, Henderson Co, Kentucky, zoon van Henry Gordon Nelson en Sjoukje (Sarah) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.3). George is overleden in 1974 in California, 79 of 80 jaar oud. George trouwde met Adelaide Xavier Kohler.
1.1.1.1.3.6.3.3.5 Henry Gordon Nelson is geboren op 03-11-1896 in Uniontown, Union Co, Kentucky, zoon van Henry Gordon Nelson en Sjoukje (Sarah) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.3). Henry is overleden op 31-08-1961 in Lake Geneva, Wallworth Co, Wisconsin, 64 jaar oud. Henry trouwde, 22 jaar oud, op 03-01-1919 in Evansville, Vanderburgh Co, Indiana met Eunice Mildred Austin.
1.1.1.1.3.6.3.6 Hendrik (Henry) Sytsma is geboren op 21-09-1870 in Otley, Marion, Iowa, zoon van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Henry is overleden op 07-01-1955, 84 jaar oud. Henry:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-02-1891 in Pella, Marion, Iowa met Allie (Alice) Vos, 17 jaar oud. Allie is geboren op 18-05-1873 in Pella, Marion, Iowa, dochter van Ferdinand Vos en Jantje (jennie) van Asperen. Allie is overleden op 11-04-1933, 59 jaar oud.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op 19-12-1934 in Monroe. iowa met Mabel Forsyth. Mabel is een dochter van Charlie Johnson en Mary Deskin.
(3) trouwde, 68 jaar oud, op 06-11-1938 in Bloomfield, Davis, iowa met Corrie Captolia Tapp, 36 of 37 jaar oud. Corrie is geboren in 1901 in Wyoming, dochter van Henderson Aumick en Matilda Cooper. Corrie is overleden.
Kinderen van Henry en Allie:
1 Herman Sytsma, geboren op 14-10-1892 in Pella, Marion County, Iowa USA. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.1.
2 Jennie (Jenny) Sytsma, geboren op 12-06-1894. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.2.
3 Stella Sytsma, geboren op 03-05-1896 in Marion Co, Iowa USA. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.3.
4 Marie Sytsma, geboren op 09-08-1901 in Des Moines Township, Jasper, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.4.
5 Andrew Sytsma, geboren op 05-11-1903 in Pella, Marion County, Iowa USA. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.5.
6 Jessie Katrina Sytsma, geboren op 03-10-1912 in Appanoose, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.6.
1.1.1.1.3.6.3.6.1 Herman Sytsma is geboren op 14-10-1892 in Pella, Marion County, Iowa USA, zoon van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6) en Allie (Alice) Vos. Herman is overleden in 01-1976 in Mahaska, Iowa, 83 jaar oud. Herman trouwde, 29 jaar oud, op 01-02-1922 in Mahaska, Iowa met Sylvia Miller, 24 of 25 jaar oud. Sylvia is geboren in 1897, dochter van A. L. Miller en Ida C. Holmes. Sylvia is overleden.
Kinderen van Herman en Sylvia:
1 Floyd Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.6.1.1].
2 Leo Rex Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.6.1.2], geboren in 1925 in Franklin, Monroie, Iowa. Leo is overleden vr 1934, ten hoogste 9 jaar oud.
3 Irene Marie Sytsma, geboren op 11-12-1927 in Franklin, Monroe, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.
1.1.1.1.3.6.3.6.1.3 Irene Marie Sytsma is geboren op 11-12-1927 in Franklin, Monroe, Iowa, dochter van Herman Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.1) en Sylvia Miller. Irene is overleden op 28-12-2010 in Ottumwa, 83 jaar oud. Irene trouwde, 18 jaar oud, op 09-06-1946 in Albia, Monroe, Iowa met Alvia Lee (Lee) Brown, 19 of 20 jaar oud. Lee is geboren in 1926, zoon van William Riley Brown en Viola May Robbins. Lee is overleden vr 2010, ten hoogste 84 jaar oud.
Kinderen van Irene en Lee:
1 Ronald Lee Brown. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.1.
2 James W. Brown. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.2.
3 Stephen J. Brown. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.3.
1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.1 Ronald Lee Brown, zoon van Alvia Lee (Lee) Brown en Irene Marie Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.1.3). Ronald trouwde met Joan Peak.
Kinderen van Ronald en Joan:
1 Mark Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.1.1].
2 Arianne Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.1.2].
3 Charity Lynn Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.1.3].
1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.2 James W. Brown, zoon van Alvia Lee (Lee) Brown en Irene Marie Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.1.3). James trouwde met Sharon McCoy.
Kinderen van James en Sharon:
1 Jason Lee Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.2.1].
2 Jonathon Glenn Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.2.2].
3 Jessica Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.2.3].
1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.3 Stephen J. Brown, zoon van Alvia Lee (Lee) Brown en Irene Marie Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.1.3). Stephen trouwde met Dorinda Skinner.
Kinderen van Stephen en Dorinda:
1 Michael Lee Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.3.1].
2 Heather Brown [1.1.1.1.3.6.3.6.1.3.3.2].
1.1.1.1.3.6.3.6.2 Jennie (Jenny) Sytsma is geboren op 12-06-1894, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6) en Allie (Alice) Vos. Jennie is overleden op 13-04-1970, 75 jaar oud. Jennie trouwde, 17 jaar oud, op 27-10-1911 met Robert S. Jennings.
Kinderen van Jennie en Robert:
1 Charles Jennings [1.1.1.1.3.6.3.6.2.1].
2 Mundana Ross Jennings, geboren op 14-02-1912 in Chariton, Appanoose, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.2.2.
3 Harry R. Jennings, geboren op 07-08-1914 in Chariton, Appanoose, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.2.3.
1.1.1.1.3.6.3.6.2.2 Mundana Ross Jennings is geboren op 14-02-1912 in Chariton, Appanoose, Iowa, dochter van Robert S. Jennings en Jennie (Jenny) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.2). Mundana is overleden. Mundana trouwde met Arthur Lewis.
1.1.1.1.3.6.3.6.2.3 Harry R. Jennings is geboren op 07-08-1914 in Chariton, Appanoose, Iowa, zoon van Robert S. Jennings en Jennie (Jenny) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.2). Harry is overleden op 20-05-1999, 84 jaar oud. Harry trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1935 met Zelma Inez Hedgecock, 19 of 20 jaar oud. Zelma is geboren in 1915, dochter van Harlan Hedgecock. Zelma is overleden in 1993, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen van Harry en Zelma:
1 Janet Lee Jennings. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.2.3.1.
2 Gary Jennings [1.1.1.1.3.6.3.6.2.3.2].
1.1.1.1.3.6.3.6.2.3.1 Janet Lee Jennings, dochter van Harry R. Jennings (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.2.3) en Zelma Inez Hedgecock. Janet trouwde met Unknown O’Hair.
1.1.1.1.3.6.3.6.3 Stella Sytsma is geboren op 03-05-1896 in Marion Co, Iowa USA, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6) en Allie (Alice) Vos. Stella is overleden in 2005, 108 of 109 jaar oud. Zij is begraven in Iconium Cementery, Appanoose, Iowa. Stella trouwde, 19 jaar oud, op 26-06-1915 in Albia, Monroe, Iowa met John Roscoe Argo, 21 jaar oud. John is geboren op 20-03-1894 in Moravia, Monroe, Iowa, zoon van Alexander Jackson Argo en Martha June Haver. John is overleden in 1981, 86 of 87 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.3.6.4 Marie Sytsma is geboren op 09-08-1901 in Des Moines Township, Jasper, Iowa, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6) en Allie (Alice) Vos. Marie is overleden in 1979 in Monroe, Iowa (USA), 77 of 78 jaar oud. Marie trouwde met Henry van Weelden. Henry is overleden na 1968.
1.1.1.1.3.6.3.6.5 Andrew Sytsma is geboren op 05-11-1903 in Pella, Marion County, Iowa USA, zoon van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6) en Allie (Alice) Vos. Andrew is overleden op 04-11-1993 in Webster, Iowa, 89 jaar oud. Andrew trouwde, 24 jaar oud, op 08-01-1928 in Mahaska, Iowa met Eva Miller, 26 jaar oud. Eva is geboren op 18-12-1901 in Mahaska, Iowa. Eva is overleden.
Kinderen van Andrew en Eva:
1 Donna Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.6.5.1]. Donna is overleden.
2 Elvin Lee Sytsma, geboren in 1935. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.
1.1.1.1.3.6.3.6.5.2 Elvin Lee Sytsma is geboren in 1935, zoon van Andrew Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.5) en Eva Miller. Elvin trouwde met Phyllis Unknown. Phyllis is geboren in 1939.
Kinderen van Elvin en Phyllis:
1 Karen Sytsma. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.1.
2 Kristine Lynne Sytsma, geboren in 1962. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.2.
3 Kevin Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.3], geboren in 1965.
4 Kendra Sytsma [1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.4], geboren in 1970.
5 Keith Sytsma, geboren in 1973. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.5.
1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.1 Karen Sytsma, dochter van Elvin Lee Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.5.2) en Phyllis Unknown. Karen trouwde met Unknown Sandberg.
1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.2 Kristine Lynne Sytsma is geboren in 1962, dochter van Elvin Lee Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.5.2) en Phyllis Unknown. Kristine trouwde met Evan Atkins.
1.1.1.1.3.6.3.6.5.2.5 Keith Sytsma is geboren in 1973, zoon van Elvin Lee Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6.5.2) en Phyllis Unknown. Keith trouwde met Dena Unknown.
1.1.1.1.3.6.3.6.6 Jessie Katrina Sytsma is geboren op 03-10-1912 in Appanoose, Iowa, dochter van Hendrik (Henry) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.6) en Allie (Alice) Vos. Jessie is overleden op 22-01-1989 in Iowa, 76 jaar oud. Jessie trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1934 in Albia, Monroe, Iowa met Lloyd William Johnson, 26 jaar oud. Lloyd is geboren op 19-07-1908 in Albia, Monroe, Iowa, zoon van Leander Johnson en Anna May Henderson. Lloyd is overleden op 26-03-1991 in Monroe, Iowa (USA), 82 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.3.7 Ida (Gerrida?) Sytsma is geboren op 10-12-1872 in Otley, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Gerrida? is overleden in 1961, 88 of 89 jaar oud. Gerrida? trouwde, 21 jaar oud, op 26-12-1893 in Knoxville, Marion, Iowa met William Henry Johnson, 22 of 23 jaar oud. William is geboren in 1870 in Virginia. William is overleden in 1913, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen van Gerrida? en William:
1 Frank W. Johnson [1.1.1.1.3.6.3.7.1].
2 Marvin E. Johnson [1.1.1.1.3.6.3.7.2].
3 Gilbert Roy Johnson [1.1.1.1.3.6.3.7.3], geboren in 1894. Gilbert is overleden.
4 Loren Clifford Johnson, geboren in 1895. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.7.4.
5 Raymond Johnson, geboren omstreeks 1897. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.7.5.
6 Beulah Johnson [1.1.1.1.3.6.3.7.6], geboren in 1900. Beulah is overleden.
7 Annie Myrtle Johnson, geboren in 1902. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.7.7.
1.1.1.1.3.6.3.7.4 Loren Clifford Johnson is geboren in 1895, zoon van William Henry Johnson en Ida (Gerrida?) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.7). Loren is overleden. Loren trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 01-07-1919 in Mahaska, Iowa met Elizabeth Sytsma, 25 jaar oud. Elizabeth is geboren op 20-08-1893 in Marion, Iowa, dochter van Daniel Price Sytsma en Edith May Nossaman. Elizabeth is overleden.
Kinderen van Loren en Elizabeth:
1 Phyllis Irene Johnson [1.1.1.1.3.6.3.7.4.1].
2 Norma Jean Johnson [1.1.1.1.3.6.3.7.4.2].
1.1.1.1.3.6.3.7.5 Raymond Johnson is geboren omstreeks 1897, zoon van William Henry Johnson en Ida (Gerrida?) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.7). Raymond is overleden. Raymond trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-10-1919 in Mahaska, Iowa met Edith May Covey, ongeveer 22 jaar oud. Edith is geboren omstreeks 1897, dochter van A. J. Covey en Mary Griffith. Edith is overleden.
1.1.1.1.3.6.3.7.7 Annie Myrtle Johnson is geboren in 1902, dochter van William Henry Johnson en Ida (Gerrida?) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.7). Annie is overleden. Annie trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 13-02-1923 in Mahaska, Iowa met Barney J. Brom, ongeveer 24 jaar oud. Barney is geboren omstreeks 1899, zoon van John Brom en Tillie Vorstug. Barney is overleden.
1.1.1.1.3.6.3.8 Maggie Sytsma is geboren op 08-10-1874 in Otley, Marion Co, Iowa USA, dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Maggie is overleden op 06-12-1901 in Prairie City, iowa, 27 jaar oud. Zij is begraven in Monroe, Iowa (USA). Maggie trouwde, 16 jaar oud, op 26-02-1891 in Pella, Marion, Iowa met Charles (Klaas) Vos, 24 of 25 jaar oud. Charles is geboren in 1866 in Marion Co, Iowa USA, zoon van Bastiaan Vos en Grietje Kamp. Charles is overleden. Charles trouwde later na 1901 met Janneke Onstink (geb. 1867).
Kinderen van Maggie en Charles:
1 Janet Gracie Vos [1.1.1.1.3.6.3.8.1], geboren in 1893 in Iowa. Janet is overleden.
2 Herman B. Vos, geboren op 11-12-1897 in Monroe, Iowa (USA). Volgt 1.1.1.1.3.6.3.8.2.
1.1.1.1.3.6.3.8.2 Herman B. Vos is geboren op 11-12-1897 in Monroe, Iowa (USA), zoon van Charles (Klaas) Vos en Maggie Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.8). Herman is overleden. Herman trouwde met Effie Kas.
1.1.1.1.3.6.3.10 Minnie (Harremina?) Sytsma is geboren op 10-08-1879 in Monroe, Iowa (USA), dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Harremina? is overleden in 1973 in Prairie City, Jasper, Iowa, 93 of 94 jaar oud. Harremina? trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1901 in Pella, Marion County, Iowa USA met Samuel Nearmyer (Haarmeyer?), 24 jaar oud. Samuel is geboren op 02-09-1876 in Pella, Marion County, Iowa USA. Samuel is overleden op 16-07-1934 in Pella, Marion County, Iowa USA, 57 jaar oud.
Kind van Harremina? en Samuel:
1 Letha Joy Nearmyer, geboren in 1901 in Elk Creek Township, Jasper, Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.10.1.
1.1.1.1.3.6.3.10.1 Letha Joy Nearmyer is geboren in 1901 in Elk Creek Township, Jasper, Iowa, dochter van Samuel Nearmyer (Haarmeyer?) en Minnie (Harremina?) Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3.10). Letha is overleden. Letha trouwde met Perry Brown.
Kind van Letha en Perry:
1 Gordon Dale Brown, geboren op 08-01-1926 in Jasper. Iowa. Volgt 1.1.1.1.3.6.3.10.1.1.
1.1.1.1.3.6.3.10.1.1 Gordon Dale Brown is geboren op 08-01-1926 in Jasper. Iowa, zoon van Perry Brown en Letha Joy Nearmyer (zie 1.1.1.1.3.6.3.10.1). Gordon is overleden op 30-12-2008, 82 jaar oud. Gordon trouwde, 21 jaar oud, op 05-07-1947 met Willa C. Brubaker.
1.1.1.1.3.6.3.11 Jessie Sytsma is geboren op 02-08-1882 in Monroe, Iowa (USA), dochter van Harmen (Harm) Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.3) en Grietje Gerrits (Gertie, Grace) Dijkstra. Jessie is overleden op 02-05-1901 in Pella, Marion County, Iowa USA, 18 jaar oud. Jessie trouwde, 18 jaar oud, op 29-08-1900 met D. J. Nearmyer.
1.1.1.1.3.6.4 Antje Hendriks Sytsma is geboren op 03-07-1823 in Oostdongeradeel, dochter van Hendrik Sytzes Sytsma en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) (zie 1.1.1.1.3.6). Antje is overleden op 17-04-1887 in Oostdongeradeel, 63 jaar oud. Antje trouwde met Johannes Huberts (Huiberts) Fokkema (Fockema). Johannes is geboren op 29-03-1814 in Oostdongeradeel, zoon van [misschien] Hubert Aants Fokkema (Fockema) en [misschien] Trijntje Hendriks Ferwerda. Johannes is overleden vr 1887, ten hoogste 73 jaar oud.
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Hubert Johannes Fokkema [1.1.1.1.3.6.4.1], geboren op 06-04-1850 in Oostdongeradeel. Hubert is overleden op 10-10-1874 in Oostdongeradeel, 24 jaar oud.
2 Fokeltje Fokkema, geboren op 13-08-1852. Volgt 1.1.1.1.3.6.4.2.
3 Aaltje Johannes Fokkema [1.1.1.1.3.6.4.3], geboren op 07-03-1854 in Oostdongeradeel. Aaltje is overleden op 15-01-1857 in Oostdongeradeel, 2 jaar oud.
4 Willemke Fokkema, geboren op 31-03-1856. Volgt 1.1.1.1.3.6.4.4.
5 Hendrik Fokkema [1.1.1.1.3.6.4.5], geboren op 31-03-1856 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 29-12-1856 in Oostdongeradeel, 8 maanden oud.
6 Hendrik Fokkema [1.1.1.1.3.6.4.6], geboren op 27-12-1857 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 22-09-1859 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud.
7 Hendrik Fokkema [1.1.1.1.3.6.4.7], geboren op 23-02-1860 in Oostdongeradeel. Hendrik is overleden op 02-09-1864 in Oostdongeradeel, 4 jaar oud.
8 Aaltje Fokkema [1.1.1.1.3.6.4.8], geboren op 24-11-1862. Aaltje is overleden op 16-12-1872 in Oostdongeradeel, 10 jaar oud.
9 Sytske Johannes Fokkema [1.1.1.1.3.6.4.9], geboren op 22-09-1865. Sytske is overleden op 27-12-1872 in Oostdongeradeel, 7 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.4.2 Fokeltje Fokkema is geboren op 13-08-1852, dochter van Johannes Huberts (Huiberts) Fokkema (Fockema) en Antje Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.4). Fokeltje is overleden op 28-04-1886, 33 jaar oud. Fokeltje trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1882 in Oostdongeradeel met Sytze Klazes Bosch, 31 jaar oud. Sytze is geboren op 17-12-1850 in Oostdongeradeel, zoon van Klaas Sytzes Bosch en Doetje Gerrits Haakma. Sytze is overleden op 03-11-1909 in Oostdongeradeel, 58 jaar oud.
Kinderen van Fokeltje en Sytze:
1 Klaas Bosch [1.1.1.1.3.6.4.2.1], geboren op 03-11-1883 in Oostdongeradeel. Klaas is overleden op 15-09-1924 in Oostdongeradeel, 40 jaar oud.
2 Aaltje Bosch [1.1.1.1.3.6.4.2.2], geboren op 11-04-1886 in Oostdongeradeel. Aaltje is overleden.
3 Johannes Bosch [1.1.1.1.3.6.4.2.3], geboren op 11-04-1886 in Oostdongeradeel. Johannes is overleden op 13-04-1886 in Oostdongeradeel, 2 dagen oud.
1.1.1.1.3.6.4.4 Willemke Fokkema is geboren op 31-03-1856, dochter van Johannes Huberts (Huiberts) Fokkema (Fockema) en Antje Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.4). Willemke is overleden. Willemke trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1882 in Oostdongeradeel met [misschien] Paulus Zijlstra, 24 jaar oud. Paulus is geboren op 11-04-1857, zoon van Gerben Paulus Zijlstra en Korneliske Tjebbes Smits. Paulus is overleden.
1.1.1.1.3.6.5 Jan Hendriks Sytsma is geboren op 17-09-1825 in Oostdongeradeel, Oostrum, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) (zie 1.1.1.1.3.6). Jan is overleden op 19-05-1902 in Westdongeradeel, 76 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1852 in Oostdongeradeel met Elske Pieters de Haas, 23 jaar oud. Elske is geboren op 18-02-1829 in Nijkerk, dochter van Pieter de Haas en Ymke Ruurds Bakker. Elske is overleden op 15-03-1873 in Oostdongeradeel, 44 jaar oud.
Kinderen van Jan en Elske:
1 Hendrik Jans Sytsma, geboren op 30-09-1852. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.1.
2 Nicolaas Jans Sytsma [1.1.1.1.3.6.5.2], geboren op 10-02-1855 in Oostdongeradeel. Nicolaas is overleden.
3 Iemke (Iemkje) Sytsma, geboren op 07-05-1859 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.3.
4 Willem Jans Sytsma, geboren op 30-12-1860 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.4.
5 Fokeltje Jans Sytsma, geboren op 26-01-1867 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.5.
1.1.1.1.3.6.5.1 Hendrik Jans Sytsma is geboren op 30-09-1852, zoon van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5) en Elske Pieters de Haas. Hendrik is overleden op 31-07-1931, 78 jaar oud. Hendrik trouwde met Aaltje Sytzes Visser.
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Jan Sytsma [1.1.1.1.3.6.5.1.1], geboren op 15-08-1888. Jan is overleden op 10-07-1889, 10 maanden oud.
2 Jan Sytsma, geboren op 25-07-1890 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.1.2.
3 Doede Sytsma, geboren op 29-08-1896 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.1.3.
1.1.1.1.3.6.5.1.2 Jan Sytsma is geboren op 25-07-1890 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Jans Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5.1) en Aaltje Sytzes Visser. Jan is overleden. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1915 met Tjamke Cuperus, 22 jaar oud. Tjamke is geboren op 31-05-1892 in Anjum, dochter van Jan Cuperus en Rixtje de Vries. Tjamke is overleden op 07-10-1974 in Ternaard, 82 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.5.1.3 Doede Sytsma is geboren op 29-08-1896 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Jans Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5.1) en Aaltje Sytzes Visser. Doede is overleden. Doede trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1922 in Westdongeradeel met [misschien] Sjoerdina Westra, 23 jaar oud. Sjoerdina is geboren op 21-09-1898 in Westdongeradeel, dochter van Jan Jans Westra en Leentje Eintes van der Zee. Sjoerdina is overleden.
1.1.1.1.3.6.5.3 Iemke (Iemkje) Sytsma is geboren op 07-05-1859 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5) en Elske Pieters de Haas. Iemke is overleden op 31-08-1925 in Westdongeradeel, 66 jaar oud. Iemke trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1882 in Westdongeradeel met Pieter Paesens, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 31-03-1855 in Oostdongeradeel, zoon van Ate Jacobs Paesens en Hiltje Pieters Hoekstra. Pieter is overleden op 15-02-1938 in Leeuwarden, 82 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.5.4 Willem Jans Sytsma is geboren op 30-12-1860 in Oostdongeradeel, zoon van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5) en Elske Pieters de Haas. Willem is overleden. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 27-03-1886 in Westdongeradeel met Rigtje Johannes Bijland, 22 jaar oud. Rigtje is geboren op 19-05-1863 in Westdongeradeel, dochter van Johannes Doedes Bijland en Wypkje Wybes Veldema. Rigtje is overleden.
Kinderen van Willem en Rigtje:
1 Wypkje Sytsma, geboren op 05-08-1886 in Westdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.4.1.
2 Jan Sytsma, geboren op 25-01-1893 in Westdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.5.4.2.
1.1.1.1.3.6.5.4.1 Wypkje Sytsma is geboren op 05-08-1886 in Westdongeradeel, dochter van Willem Jans Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5.4) en Rigtje Johannes Bijland. Wypkje is overleden. Wypkje trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1912 in Westdongeradeel met Balling Mollema, 26 jaar oud. Balling is geboren op 04-01-1886 in Nes, zoon van Klaas Ballings Mollema en Teatske Gerrits Buwalda. Balling is overleden.
1.1.1.1.3.6.5.4.2 Jan Sytsma is geboren op 25-01-1893 in Westdongeradeel, zoon van Willem Jans Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5.4) en Rigtje Johannes Bijland. Jan is overleden. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 26-05-1917 in Westdongeradeel met Liskje Mollema, 25 jaar oud. Liskje is geboren op 01-10-1891 in Nes, dochter van Klaas Ballings Mollema en Teatske Gerrits Buwalda. Liskje is overleden.
1.1.1.1.3.6.5.5 Fokeltje Jans Sytsma is geboren op 26-01-1867 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.5) en Elske Pieters de Haas. Fokeltje is overleden. Fokeltje trouwde, 25 jaar oud, op 30-01-1892 in Westdongeradeel met Wessel Jans de Vries, 25 jaar oud. Wessel is geboren op 23-02-1866 in Westdongeradeel, zoon van Jan Jelles de Vries en Tjettje (Tjeerdtje) Wessels van der Weg. Wessel is overleden.
Kinderen van Fokeltje en Wessel:
1 Jan de Vries [1.1.1.1.3.6.5.5.1], geboren op 02-06-1892 in Westdongeradeel. Jan is overleden.
2 Elske de Vries [1.1.1.1.3.6.5.5.2], geboren op 17-07-1893 in Oostdongeradeel. Elske is overleden.
3 Jelle de Vries [1.1.1.1.3.6.5.5.3], geboren op 02-09-1894 in Oostdongeradeel. Jelle is overleden.
4 Tjettje de Vries [1.1.1.1.3.6.5.5.4], geboren op 12-11-1895 in Oostdongeradeel. Tjettje is overleden op 17-03-1896 in Oostdongeradeel, 4 maanden oud.
5 Hendrik de Vries [1.1.1.1.3.6.5.5.5], geboren op 03-01-1899 in Westdongeradeel. Hendrik is overleden.
6 Willem de Vries [1.1.1.1.3.6.5.5.6], geboren op 02-04-1901 in Westdongeradeel. Willem is overleden.
7 Tjeerd de Vries [1.1.1.1.3.6.5.5.7], geboren op 17-09-1902 in Westdongeradeel. Tjeerd is overleden.
1.1.1.1.3.6.7 Jelle Hendriks Sytsma is geboren op 20-08-1829 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Sytzes Sytsma en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) (zie 1.1.1.1.3.6). Jelle is overleden op 09-04-1875 in Middelstum, 45 jaar oud. Jelle trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1862 in Oostdongeradeel met Geeltje IJsbrands Hiemstra, 28 jaar oud. Geeltje is geboren op 01-08-1833 in Oostdongeradeel, dochter van IJsbrand (Ijsbrant) Pieters Hiemstra (Heemstra) en Jitske (Jetske) Jacobs Koksma. Geeltje is overleden op 05-01-1900 in Middelstum, 66 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Geeltje:
1 Hendrik Jelles Sijtsma, geboren op 25-04-1863 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.
2 Ijsbrant Sytsma, geboren op 08-10-1864 in Oostdongeradeel, ee. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.2.
3 Sytze Sytsma, geboren op 26-09-1866 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.3.
4 Jacob Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.4], geboren op 07-01-1872 in Middelstum. Jacob is overleden op 14-01-1878 in Middelstum, 6 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.7.1 Hendrik Jelles Sijtsma is geboren op 25-04-1863 in Oostdongeradeel, zoon van Jelle Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.7) en Geeltje IJsbrands Hiemstra. Hendrik is overleden op 19-12-1920 in Middelstum, 57 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1893 in Middelstum met Anna Veldman, 23 jaar oud. Anna is geboren op 25-03-1870 in Huizinge, Middelstum, dochter van Willem Alberts Veldman en Grietje Poppes Koning. Anna is overleden op 31-01-1951 in Middelstum, 80 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Geziena Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.1], geboren op 14-09-1893 in Middelstum. Geziena is overleden op 18-06-1894 in Middelstum, 9 maanden oud.
2 Grietje Sijtsma, geboren op 07-08-1895 in Middelstum. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.2.
3 Jelte Sijtsma, geboren op 09-10-1906 in Westerwijtwerd, Middelstum. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.3.
1.1.1.1.3.6.7.1.2 Grietje Sijtsma is geboren op 07-08-1895 in Middelstum, dochter van Hendrik Jelles Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1) en Anna Veldman. Grietje is overleden op 28-09-1982 in Middelstum, 87 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 21-12-1917 in Middelstum met Geert Van Wolde, 31 jaar oud. Geert is geboren op 25-09-1886, zoon van Roelf Van Wolde en Hindertje Haan. Geert is overleden op 23-04-1960, 73 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.7.1.3 Jelte Sijtsma is geboren op 09-10-1906 in Westerwijtwerd, Middelstum, zoon van Hendrik Jelles Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1) en Anna Veldman. Jelte is overleden op 13-02-1962 in Holwierde, 55 jaar oud. Hij is begraven op 17-02-1962. Jelte trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1929 met Geessien Swieringa, 23 jaar oud. Geessien is geboren op 16-04-1906 in Ten Boer, dochter van Marten Swieringa (Swierenga) en Hindertje Post. Geessien is overleden op 30-12-1987 in Holwierde, 81 jaar oud.
Kinderen van Jelte en Geessien:
1 Hendrik Sijtsma, geboren op 22-05-1930 in Middelstum. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.
2 Hennie Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.2], geboren op 28-09-1933 in Middelstum.
3 Marten Sijtsma, geboren op 02-03-1937. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.3.3.
4 Anneke (Anna) Sijtsma, geboren op 30-09-1942. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.3.4.
1.1.1.1.3.6.7.1.3.1 Hendrik Sijtsma is geboren op 22-05-1930 in Middelstum, zoon van Jelte Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1.3) en Geessien Swieringa. Hendrik is overleden op 19-03-1983 in Amstelveen, 52 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam, Zorgvlied. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 06-04-1955 in Amsterdam met Agnita Van der Vliet, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden. Agnita is geboren op 15-11-1930 om 16:53 in Amsterdam, dochter van Leendert Louis Van der Vliet en Agnita Aalberts.
Kinderen van Hendrik en Agnita:
1 Leendert Louis (Leo) Sijtsma, geboren op 25-01-1956 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.1.
2 Jelle Hendrik Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.2], geboren op 30-07-1958 om 10:40 in Amsterdam.
3 Ingrid Geessien Agnita Sijtsma, geboren op 17-12-1959 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.3.
4 Paul Frank Sijtsma, geboren op 25-04-1965 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.4.
1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.1 Leendert Louis (Leo) Sijtsma is geboren op 25-01-1956 om 06:35 in Amsterdam, zoon van Hendrik Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1.3.1) en Agnita Van der Vliet. Leo ging samenwonen, 21 jaar oud, op 01-02-1977 in Amsterdam met Bea Buwalda, 21 jaar oud. Bea is geboren op 06-02-1955, dochter van Romke Bauke Buwalda en Christina W. Sanders.
Kinderen van Leo en Bea:
1 Tjarda Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.1.1], geboren op 04-04-1983 in Amsterdam.
2 Wietze Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.1.2], geboren op 12-11-1985 in Amsterdam.
3 Rense Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.1.3], geboren op 10-05-1992 in Zevenaar.
1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.3 Ingrid Geessien Agnita Sijtsma is geboren op 17-12-1959 om 05:10 in Amsterdam, dochter van Hendrik Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1.3.1) en Agnita Van der Vliet. Ingrid trouwde, 28 jaar oud, op 15-09-1988 in Amstelveen met Dirk Bakker, 26 jaar oud. Dirk is geboren op 17-07-1962 in Mijdrecht, zoon van Willem Bakker en Tini Seldenrijk.
Kinderen van Ingrid en Dirk:
1 Anouk Bakker [1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.3.1], geboren op 27-03-1991 in Amstelveen.
2 Joost Bakker [1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.3.2], geboren op 02-06-1992 in Amstelveen.
3 Sjors Bakker [1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.3.3], geboren op 18-11-1996 in Amstelveen.
1.1.1.1.3.6.7.1.3.1.4 Paul Frank Sijtsma is geboren op 25-04-1965 om 08:10 in Amsterdam, zoon van Hendrik Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1.3.1) en Agnita Van der Vliet. Hij is gedoopt in Amsterdam. Paul ging samenwonen, 44 jaar oud, op 01-07-2009 in Amsterdam met Nynke Anniek Verhagen, 34 jaar oud. Nynke is geboren op 22-06-1975 in Eelde, dochter van Huibrecht Verhagen en Annette Dorothy Otten.
1.1.1.1.3.6.7.1.3.3 Marten Sijtsma is geboren op 02-03-1937, zoon van Jelte Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1.3) en Geessien Swieringa. Marten is overleden op 23-09-1997 in Delfzijl, 60 jaar oud. Marten trouwde met Gre Noordhof. Gre is een dochter van Eppe Noordhof en Anje Knoop.
Kinderen van Marten en Gre:
1 Anja Margriet Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.3.1], geboren op 24-09-1964 in Delfzijl.
2 Astrid Geessien Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.3.2], geboren op 21-08-1968 in Delfzijl.
3 Corinne Alexandra Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.1.3.3.3], geboren op 13-10-1969 in Delfzijl.
1.1.1.1.3.6.7.1.3.4 Anneke (Anna) Sijtsma is geboren op 30-09-1942, dochter van Jelte Sijtsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.1.3) en Geessien Swieringa. Anneke is overleden op 01-03-1983 in Wagenborgen, 40 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam. Anneke trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1965 in Holwierde met Koos Poort, 24 jaar oud. Koos is geboren op 15-12-1940 in Holwierde, zoon van Henderikus Poort en Aaffiena Jakomina (Aaffien) Korf. Koos trouwde later na 1983 met Ada Kok.
Kinderen van Anneke en Koos:
1 Geessien Henriette (Gerda) Poort [1.1.1.1.3.6.7.1.3.4.1], geboren op 12-11-1966 in Holwierde.
2 Henderikus Anko (Richard) Poort [1.1.1.1.3.6.7.1.3.4.2], geboren op 15-11-1970 in Holwierde.
1.1.1.1.3.6.7.2 Ijsbrant Sytsma is geboren op 08-10-1864 in Oostdongeradeel, ee, zoon van Jelle Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.7) en Geeltje IJsbrands Hiemstra. Ijsbrant is overleden op 01-07-1899 in Westerwijtwerd, Middelstum, 34 jaar oud. Ijsbrant trouwde, 26 jaar oud, op 29-11-1890 met Grietje Van der Molen, 18 jaar oud. Grietje is geboren op 17-08-1872 in Westerwijtwerd, Middelstum, dochter van Nicolaas Van der Molen en Jantje Van der Leest. Grietje is overleden. Grietje trouwde later op 23-08-1902 in Middelstum met Jan Bos (ovl. 1933).
Kinderen van Ijsbrant en Grietje:
1 Gesina Sijtsma, geboren op 12-03-1891 in Middelstum. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.2.1.
2 Jantje Sytsma, geboren op 05-10-1893 in Westerwijtwerd, Middelstum. Volgt 1.1.1.1.3.6.7.2.2.
1.1.1.1.3.6.7.2.1 Gesina Sijtsma is geboren op 12-03-1891 in Middelstum, dochter van Ijsbrant Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.2) en Grietje Van der Molen. Gesina is overleden op 16-03-1924 in Bussum, 33 jaar oud. Gesina trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1916 in Middelstum met Jan Klaver, 23 jaar oud. Jan is geboren op 10-08-1893 in Drachten, Smallingerland, zoon van Dirk Ales Klaver en Antje Martens Van der Bij. Jan is overleden op 31-05-1957 in Bussum, 63 jaar oud.
Kinderen van Gesina en Jan:
1 Greet Klaver [1.1.1.1.3.6.7.2.1.1], geboren in 1917. Greet is overleden.
2 Ans Klaver [1.1.1.1.3.6.7.2.1.2], geboren in 1919. Ans is overleden.
3 Dirk Klaver [1.1.1.1.3.6.7.2.1.3], geboren in 1922. Dirk is overleden.
1.1.1.1.3.6.7.2.2 Jantje Sytsma is geboren op 05-10-1893 in Westerwijtwerd, Middelstum, dochter van Ijsbrant Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.7.2) en Grietje Van der Molen. Jantje is overleden op 22-04-1971, 77 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1919 met Klaas Grasdijk, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 04-05-1893 in Middelstum, zoon van Derk Grasdijk en Geertje de Goede. Klaas is overleden op 01-05-1980, 86 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.7.3 Sytze Sytsma is geboren op 26-09-1866 in Oostdongeradeel, zoon van Jelle Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.7) en Geeltje IJsbrands Hiemstra. Sytze is overleden op 16-12-1950 in Middelstum, 84 jaar oud. Sytze:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 27-01-1894 in Middelstum met Hilje Van der Laan, 23 jaar oud. Hilje is geboren op 05-01-1871 in Tornwerd, dochter van Jan Van der Laan en Nieske Zijlstra. Hilje is overleden op 15-03-1905 in Middelstum, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 25-05-1907 in Middelstum met Alderdina Ham, 38 jaar oud. Alderdina is geboren op 13-01-1869 in Huizinge, Middelstum, dochter van Derk Ham en Trijntje Niemeyer. Alderdina is overleden op 20-10-1940 in Middelstum, 71 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Hilje:
1 Jelte Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.3.1], geboren op 29-03-1894 in Middelstum. Jelte is overleden op 05-04-1901 in Middelstum, 7 jaar oud.
2 Nieske Sijtsma [1.1.1.1.3.6.7.3.2], geboren op 30-03-1902 in Middelstum. Nieske is overleden op 19-01-1913 in Middelstum, 10 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.8 Yttje Hendriks Sytsma is geboren op 23-04-1832 in Oostrum, dochter van Hendrik Sytzes Sytsma en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) (zie 1.1.1.1.3.6). Yttje is overleden op 29-05-1886 in Ee, 54 jaar oud. Yttje trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1855 met Jan Rienks Barwegen, 25 jaar oud. Jan is geboren op 07-02-1830 in Ee, zoon van Rienk Jans Barwegen en Symke Andries de Vries. Jan is overleden in 04-1896 in Illiois, USA, 66 jaar oud.
Kinderen van Yttje en Jan:
1 Rienk Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.1], geboren op 11-02-1856. Rienk is overleden op 29-03-1856 in Oostdongeradeel, 1 maand oud.
2 Siemke Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.2], geboren op 08-04-1857. Siemke is overleden op 25-11-1876 in Ee, 19 jaar oud.
3 Fokeltje Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.3], geboren op 13-02-1860 in Oostdongeradeel. Fokeltje is overleden op 24-07-1877 in Oostdongeradeel, 17 jaar oud.
4 Rienk Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.4], geboren op 13-02-1860 in Oostdongeradeel. Rienk is overleden op 18-02-1860 in Oostdongeradeel, 5 dagen oud.
5 Yttje Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.5], geboren op 02-01-1863. Yttje is overleden op 24-01-1863, 22 dagen oud.
6 Rienk Jans Barwegen, geboren op 12-05-1864 in Ee. Volgt 1.1.1.1.3.6.8.6.
7 Ytje Jans Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.7], geboren op 02-01-1865 in Ee. Ytje is overleden in 1900 in USA, 34 of 35 jaar oud.
8 Hendrika Barwegen, geboren op 30-10-1867 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.8.8.
9 Antje Barwegen, geboren op 19-10-1869. Volgt 1.1.1.1.3.6.8.9.
10 Hendrikus Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.10], geboren op 29-09-1871. Hendrikus is overleden op 27-07-1872, 9 maanden oud.
11 Sytske Barwegen [1.1.1.1.3.6.8.11], geboren op 29-01-1873. Sytske is overleden op 01-08-1873, 6 maanden oud.
1.1.1.1.3.6.8.6 Rienk Jans Barwegen is geboren op 12-05-1864 in Ee, zoon van Jan Rienks Barwegen en Yttje Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.8). Rienk is overleden op 21-10-1939 in Saint Anne, illinois, USA, 75 jaar oud. Rienk trouwde met Bootje Gerrtis (Bertha) Plantinga. Bootje is geboren op 07-08-1878 in Stiens. Bootje is overleden op 17-04-1956 in Saint Anne, illinois, USA, 77 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.8.8 Hendrika Barwegen is geboren op 30-10-1867 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Rienks Barwegen en Yttje Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.8). Hendrika is overleden op 04-03-1954 in Oostdongeradeel, 86 jaar oud. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 20-02-1890 in Oostdongeradeel met Sjoerd Zeilmaker, 25 jaar oud. Sjoerd is geboren op 29-02-1864 in Dokkum, zoon van Eeltje Zeilmaker en Adriaantje Boersma. Sjoerd is overleden op 01-06-1953 in Oostdongeradeel, 89 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Sjoerd:
1 Eeltje Zeilmaker [1.1.1.1.3.6.8.8.1].
2 Jan Zeilmaker, geboren op 18-05-1890 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.8.8.2.
3 Adriaantje Zeilmaker, geboren op 06-07-1893. Volgt 1.1.1.1.3.6.8.8.3.
4 Ytje Zeilmaker, geboren op 06-07-1893 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.6.8.8.4.
5 Janke Zeilmaker [1.1.1.1.3.6.8.8.5], geboren op 11-06-1898 in Oostdongeradeel. Janke is overleden.
1.1.1.1.3.6.8.8.2 Jan Zeilmaker is geboren op 18-05-1890 in Oostdongeradeel, zoon van Sjoerd Zeilmaker en Hendrika Barwegen (zie 1.1.1.1.3.6.8.8). Jan is overleden op 06-12-1918 in Oostdongeradeel, 28 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 30-05-1918 in Oostdongeradeel met Geertje Dijkstra. Geertje is overleden.
1.1.1.1.3.6.8.8.3 Adriaantje Zeilmaker is geboren op 06-07-1893, dochter van Sjoerd Zeilmaker en Hendrika Barwegen (zie 1.1.1.1.3.6.8.8). Adriaantje is overleden op 22-09-1928 in Dokkum, 35 jaar oud. Adriaantje trouwde, 22 jaar oud, op 11-11-1915 in Oostdongeradeel met Auke Plantinga. Auke is overleden.
1.1.1.1.3.6.8.8.4 Ytje Zeilmaker is geboren op 06-07-1893 in Oostdongeradeel, dochter van Sjoerd Zeilmaker en Hendrika Barwegen (zie 1.1.1.1.3.6.8.8). Ytje is overleden. Ytje trouwde, 25 jaar oud, op 05-12-1918 in Oostdongeradeel met Ouwe Ringnalda. Ouwe is overleden.
1.1.1.1.3.6.8.9 Antje Barwegen is geboren op 19-10-1869, dochter van Jan Rienks Barwegen en Yttje Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.8). Antje is overleden in 1951 in Lansing, illinois, USA, 81 of 82 jaar oud. Antje trouwde met Lolle (louis) Jacobs Hoekstra. Lolle is geboren op 12-09-1870 in Ee. Lolle is overleden op 30-12-1945 in Lansing, illinois, USA, 75 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.9 Sytske Hendriks Sytsma is geboren op 14-03-1834 in Oostdongeradeel, dochter van Hendrik Sytzes Sytsma en Fokeltje Willems Minnema (Menninga, Minnenga) (zie 1.1.1.1.3.6). Sytske is overleden op 26-05-1912 in Oostdongeradeel, 78 jaar oud. Sytske trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1861 met Gerrit Beerns Braaksma, 43 jaar oud. Gerrit is geboren op 01-12-1817 in Oostdongeradeel, zoon van Berent Botes Braaksma en Doetje Gerryts Katsma. Gerrit is overleden op 30-03-1874 in Oostdongeradeel, 56 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Gertje Johannes Douma (1826-1850), met wie hij trouwde op 18-03-1847. Gerrit trouwde voorheen op 29-05-1856 in Oostdongeradeel met Antje Minnes Minnenga.
Kinderen van Sytske en Gerrit:
1 Doetje Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.1], geboren op 05-04-1862. Doetje is overleden op 03-03-1928 in Oostdongeradeel, 65 jaar oud.
2 Berend Braaksma, geboren op 30-12-1863 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.6.9.2.
3 Hendrik Gerrits Braaksma, geboren op 05-05-1865. Volgt 1.1.1.1.3.6.9.3.
4 Sytse Braaksma, geboren op 06-10-1866. Volgt 1.1.1.1.3.6.9.4.
5 Fogeltje Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.5], geboren op 30-08-1868. Fogeltje is overleden op 01-09-1868, 2 dagen oud.
6 Jan Gerrits Braaksma, geboren op 03-09-1869. Volgt 1.1.1.1.3.6.9.6.
7 Willem Braaksma, geboren op 03-10-1871 in Morra. Volgt 1.1.1.1.3.6.9.7.
8 Fokeltje Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.8], geboren op 19-10-1873. Fokeltje is overleden op 28-01-1875, 1 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.9.2 Berend Braaksma is geboren op 30-12-1863 in Morra, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.9). Berend is overleden op 01-05-1917 in Hoogkerk, 53 jaar oud. Berend trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1889 in Oldehove met Henderica Vink, 23 of 24 jaar oud. Henderica is geboren in 1865 in Oldehove, dochter van Hendrik Vink en Jantje Dijkenga. Henderica is overleden op 03-04-1951 in Hoogkerk, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Berend en Henderica:
1 Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op 15-07-1890.
2 Jantje Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.2.2], geboren in 1893 in Hoogkerk. Jantje is overleden op 01-08-1893 in Hoogkerk, geen jaar oud.
3 Gerrit Braaksma, geboren in 1895 in Hoogkerk. Volgt 1.1.1.1.3.6.9.2.3.
1.1.1.1.3.6.9.2.3 Gerrit Braaksma is geboren in 1895 in Hoogkerk, zoon van Berend Braaksma (zie 1.1.1.1.3.6.9.2) en Henderica Vink. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 18-12-1918 in Leek met Gieliena Boersema, 27 of 28 jaar oud. Gieliena is geboren in 1890 in Zuidhorn. Gieliena is overleden.
1.1.1.1.3.6.9.3 Hendrik Gerrits Braaksma is geboren op 05-05-1865, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.9). Hendrik is overleden. Hendrik:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1892 met Froukje Lieuwes Jaalstra. Froukje is overleden.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 15-11-1902 in Uithuizen met Anje Heersema, 34 of 35 jaar oud. Anje is geboren in 1867 in Baflo. Anje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Anje:
1 Gerrit Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.3.1], geboren op 16-02-1893. Gerrit is overleden.
2 Dirkje Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.3.2], geboren op 28-04-1896. Dirkje is overleden.
1.1.1.1.3.6.9.4 Sytse Braaksma is geboren op 06-10-1866, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.9). Sytse is overleden op 08-07-1933 in Dokkum, 66 jaar oud. Sytse:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1893 in Oostdongeradeel met Tjitske Joostes Kamminga, 36 jaar oud. Tjitske is geboren op 18-09-1856. Tjitske is overleden op 11-05-1900, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 25-06-1908 in Ferwerderadeel met Ymkje Swart. Ymkje is overleden.
Kind van Sytse en Tjitske:
1 Doetje Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.4.1], geboren op 19-05-1902 in Westdongeradeel. Doetje is overleden op 13-11-1942 in Dokkum, 40 jaar oud.
1.1.1.1.3.6.9.6 Jan Gerrits Braaksma is geboren op 03-09-1869, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.9). Jan is overleden op 14-04-1941 in Franeker, 71 jaar oud. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 20-09-1890 in Westdongeradeel met Hittje Jans Coree. Hittje is overleden.
Kinderen van Jan en Hittje:
1 Sytske Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.6.1], geboren op 06-10-1890. Sytske is overleden.
2 Antje Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.6.2], geboren op 30-11-1891. Antje is overleden.
3 Jan Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.6.3], geboren op 15-05-1902. Jan is overleden.
1.1.1.1.3.6.9.7 Willem Braaksma is geboren op 03-10-1871 in Morra, zoon van Gerrit Beerns Braaksma en Sytske Hendriks Sytsma (zie 1.1.1.1.3.6.9). Willem is overleden op 15-01-1938 in Uithuizen, 66 jaar oud. Willem trouwde met Trijntje Visscher. Trijntje is geboren op 16-10-1869. Trijntje is overleden op 19-10-1952, 83 jaar oud.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Jan Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.7.1]. Jan is overleden.
2 Sietske Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.7.2]. Sietske is overleden.
3 Kees Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.7.3]. Kees is overleden.
4 Dora Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.7.4]. Dora is overleden.
5 Diet Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.7.5]. Diet is overleden.
6 Gerrit Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.7.6], geboren in 1896 in Uithuizen. Gerrit is overleden.
7 Berend Braaksma [1.1.1.1.3.6.9.7.7], geboren op 13-04-1901 in Uithuizen. Berend is overleden op 06-06-1966 in Uithuizen, 65 jaar oud.
1.1.1.1.3.8 Sietske (Sytske) Minnes (Menninga) is geboren op 05-12-1800 in Morra, dochter van Willem Minnes en Antje Heerkes (zie 1.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 28-12-1800 in Morra. Sietske is overleden op 20-10-1827 in Morra, 26 jaar oud. Sietske trouwde, 19 jaar oud, op 15-04-1820 in Oostdongeradeel met Eelke Gerrits Buwalda, 20 jaar oud. Eelke is geboren op 24-04-1799, zoon van Gerrit Klazes Buwalda en Tettje Eelkes Buwalda. Hij is gedoopt op 12-05-799 in Oostrum. Eelke is overleden op 17-08-1857, 58 jaar oud.
Kinderen van Sietske en Eelke:
1 Antje Buwalda, geboren op 14-04-1821 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.8.1.
2 Tettje Buwalda [1.1.1.1.3.8.2], geboren op 13-12-1822 in Oostdongeradeel. Tettje is overleden op 17-09-1831 in Dokkum, 8 jaar oud.
3 Tjamke Buwalda, geboren op 16-02-1825 in Oostdongeradeel. Volgt 1.1.1.1.3.8.3.
4 Buwalda [1.1.1.1.3.8.4], levenloos geboren dochter, geboren op 05-10-1827 in Oostdongeradeel.
1.1.1.1.3.8.1 Antje Buwalda is geboren op 14-04-1821 in Oostdongeradeel, dochter van Eelke Gerrits Buwalda en Sietske (Sytske) Minnes (Menninga) (zie 1.1.1.1.3.8). Antje is overleden. Antje trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1848 met Linse van Dijk.
1.1.1.1.3.8.3 Tjamke Buwalda is geboren op 16-02-1825 in Oostdongeradeel, dochter van Eelke Gerrits Buwalda en Sietske (Sytske) Minnes (Menninga) (zie 1.1.1.1.3.8). Tjamke is overleden op 05-11-1869 in Dokkum, 44 jaar oud. Tjamke trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1857 met Abraham Tol.
1.1.1.1.7 Wybren Heerkes Hoogakker is geboren op 03-12-1777 in Nes, zoon van Heerke Sjolles (zie 1.1.1.1) en Antje Wybrens. Wybren is overleden op 11-01-1848, 70 jaar oud. Wybren trouwde met Grietje Rinders Talma. Grietje is geboren in 1778 in Driesum. Grietje is overleden op 09-12-1856 in Nes, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Wybren en Grietje:
1 Meindert Wybrens Hoogakker, geboren op 03-07-1820 in Nes. Volgt 1.1.1.1.7.1.
1.1.1.1.7.1 Meindert Wybrens Hoogakker is geboren op 03-07-1820 in Nes, zoon van Wybren Heerkes Hoogakker (zie 1.1.1.1.7) en Grietje Rinders Talma. Meindert is overleden op 13-09-1876, 56 jaar oud. Meindert trouwde met Aukje Andries Sijma. Aukje is geboren op 18-04-1810 in Paesens. Aukje is overleden op 27-09-1892, 82 jaar oud.
Kind van Meindert en Aukje:
1 Aafke Meinderts Hoogakker, geboren op 04-10-1853. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.
1.1.1.1.7.1.1 Aafke Meinderts Hoogakker is geboren op 04-10-1853, dochter van Meindert Wybrens Hoogakker (zie 1.1.1.1.7.1) en Aukje Andries Sijma. Aafke is overleden op 04-07-1942, 88 jaar oud. Aafke trouwde met Meint Nuttes de Jong. Meint is geboren op 07-02-1854. Meint is overleden.
Kind van Aafke en Meint:
1 Aukje Meinderts de Jong, geboren op 11-01-1879. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.
1.1.1.1.7.1.1.1 Aukje Meinderts de Jong is geboren op 11-01-1879, dochter van Meint Nuttes de Jong en Aafke Meinderts Hoogakker (zie 1.1.1.1.7.1.1). Aukje is overleden op 19-06-1958, 79 jaar oud. Aukje trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1904 met Pieter Jans Zwart, 29 jaar oud. Pieter is geboren op 13-11-1874, zoon van Jan Pieters Zwart en Jantje Geerts Wiersma. Pieter is overleden.
Kind van Aukje en Pieter:
1 Aafke Pieters Zwart, geboren op 08-07-1906 in Oostrum. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.
1.1.1.1.7.1.1.1.1 Aafke Pieters Zwart is geboren op 08-07-1906 in Oostrum, dochter van Pieter Jans Zwart en Aukje Meinderts de Jong (zie 1.1.1.1.7.1.1.1). Aafke is overleden op 14-07-1981 in Oosternijkerk, 75 jaar oud. Aafke trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1928 in Metslawier met Klaas Daniels Sijtsma, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 24-10-1899 in Oostrum, zoon van Daniel Klazes Sijtsma en Baukje Willems Jaarsma. Klaas is overleden op 04-02-1986 in Oosternijkerk, 86 jaar oud.
Kinderen van Aafke en Klaas:
1 Daniel Sijtsma, geboren op 25-02-1929 in Oostrum. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.
2 Pieter Sijtsma, geboren op 10-07-1930 in Oosternijkerk. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.
3 Willem Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.3], geboren op 29-04-1933 in Oosternijkerk. Willem is overleden op 22-02-1934 in Oosternijkerk, 9 maanden oud.
4 Willem Sijtsma, geboren op 28-08-1935 in Oosternijkerk. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.4.
5 Aukje Sijtsma, geboren op 17-05-1938 in Oosternijkerk. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.5.
6 Meindert Sijtsma, geboren op 15-04-1942 in Oosternijkerk. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.6.
7 Baukje Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.7], geboren op 15-04-1944 in Leeuwarden.
8 Herman Jan Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.8], geboren op 23-04-1946 in Oosternijkerk. Herman is overleden op 01-05-1946 in Leeuwarden, 8 dagen oud.
9 Janette Maria Sijtsma, geboren op 13-02-1948 in Oosternijkerk. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.9.
10 Herman Jan Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.10], geboren op 02-06-1951 in Oosternijkerk.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.1 Daniel Sijtsma is geboren op 25-02-1929 in Oostrum, zoon van Klaas Daniels Sijtsma en Aafke Pieters Zwart (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1). Daniel trouwde met Janke Dijkstra. Janke is geboren op 10-06-1931 in Ee.
Kinderen van Daniel en Janke:
1 Freeke Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.1], geboren op 19-09-1954 in Oudehaske.
2 Klaas Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.2], geboren op 14-10-1956 in Utrecht.
3 Eric Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.3], geboren op 17-07-1964 in Utrecht.
4 Andrew Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.4], geboren op 11-02-1966 in Utrecht.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.2 Pieter Sijtsma is geboren op 10-07-1930 in Oosternijkerk, zoon van Klaas Daniels Sijtsma en Aafke Pieters Zwart (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1). Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1955 in Metslawier met Aafke Kroes, 18 jaar oud. Aafke is geboren op 25-03-1937 in Tzummarum.
Kinderen van Pieter en Aafke:
1 Klaas Daniel Sijtsma, geboren op 11-10-1955. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.1.
2 Jantje Jacoba Sijtsma, geboren op 11-03-1957. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.2.
3 Peter Gerrit Sijtsma, geboren op 16-10-1961. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.3.
4 William Robert Sijtsma, geboren op 08-08-1969. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.4.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.1 Klaas Daniel Sijtsma is geboren op 11-10-1955, zoon van Pieter Sijtsma (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2) en Aafke Kroes. Klaas begon een relatie met Wilhelmina van Vegten. Wilhelmina is geboren op 02-04-1963.
Kinderen van Klaas en Wilhelmina:
1 Samantha Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.1.1], geboren op 28-12-1987.
2 Natasja Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.1.2], geboren op 16-04-1989.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.2 Jantje Jacoba Sijtsma is geboren op 11-03-1957, dochter van Pieter Sijtsma (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2) en Aafke Kroes. Jantje begon een relatie met Karel de Vries. Karel is geboren op 16-01-1957.
Kinderen van Jantje en Karel:
1 Melissa de Vries [1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.2.1], geboren op 09-02-1994.
2 Raymond de Vries [1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.2.2], geboren op 12-10-1995.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.3 Peter Gerrit Sijtsma is geboren op 16-10-1961, zoon van Pieter Sijtsma (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2) en Aafke Kroes. Peter begon een relatie met Nel Vader. Nel is geboren op 20-04-1959.
Kinderen van Peter en Nel:
1 Lorenze Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.3.1], geboren op 17-03-1994.
2 Mitchell Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.3.2], geboren op 17-03-1994.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.4 William Robert Sijtsma is geboren op 08-08-1969, zoon van Pieter Sijtsma (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1.2) en Aafke Kroes. William begon een relatie met Natasja Alderwereld. Natasja is geboren op 18-08-1972.
Kind van William en Natasja:
1 Sven Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.2.4.1], geboren op 25-10-1997.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.4 Willem Sijtsma is geboren op 28-08-1935 in Oosternijkerk, zoon van Klaas Daniels Sijtsma en Aafke Pieters Zwart (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1). Willem trouwde, 22 jaar oud, op 15-10-1957 in Metslawier met Gerritje Holwerda, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op 14-11-1934 in Nes.
Kinderen van Willem en Gerritje:
1 Klaas Sijtsma, geboren op 17-08-1958 in Oosternijkerk. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.4.1.
2 Sieta Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.4.2], geboren op 13-06-1964 in Oosternijkerk.
3 Eefje Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.4.3], geboren op 30-05-1969 in Oosternijkerk.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.4.1 Klaas Sijtsma is geboren op 17-08-1958 in Oosternijkerk, zoon van Willem Sijtsma (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1.4) en Gerritje Holwerda.
Kinderen van Klaas uit onbekende relatie:
1 Niels William Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.4.1.1], geboren op 15-10-1988.
2 Youri Daniel Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.4.1.2], geboren op 24-11-1989.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.5 Aukje Sijtsma is geboren op 17-05-1938 in Oosternijkerk, dochter van Klaas Daniels Sijtsma en Aafke Pieters Zwart (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1). Aukje trouwde, 24 jaar oud, op 27-07-1962 in Metslawier met Klaas Sijtsma, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 16-06-1937 in Foudgum, zoon van Klaas Sijtsma en Sjoerdtje Kingma.
Kinderen van Aukje en Klaas:
1 Aafke Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.5.1], geboren op 23-05-1964 in Foudgum.
2 Sjoerd Klaas Sijtsma, geboren op 24-01-1968 in Dokkum. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.5.2.
3 Danielle Petronella Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.5.3], geboren op 20-07-1977 in Dokkum.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.5.2 Sjoerd Klaas Sijtsma is geboren op 24-01-1968 in Dokkum, zoon van Klaas Sijtsma en Aukje Sijtsma (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1.5). Sjoerd begon een relatie met Annika Pekelsma. Annika is geboren op 23-03-1975 in Dokkum.
Kinderen van Sjoerd en Annika:
1 Wesley Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.5.2.1], geboren op 16-04-1995 in Dokkum.
2 Lisanne Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.5.2.2], geboren op 22-08-1997 in Dokkum.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.6 Meindert Sijtsma is geboren op 15-04-1942 in Oosternijkerk, zoon van Klaas Daniels Sijtsma en Aafke Pieters Zwart (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1). Meindert trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1965 in Hoogezand met Elizabeth Kuiper, 18 jaar oud. Elizabeth is geboren op 11-09-1947 in Keilwindeweer.
Kinderen van Meindert en Elizabeth:
1 Klaas Pieter Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.6.1], geboren op 07-03-1966 in Niewolda.
2 XXXXX Sijtsma, geboren in XXXX. Volgt 1.1.1.1.7.1.1.1.1.6.2.
3 Jannette Bernita Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.6.3], geboren op 02-01-1972 in Zwolle.
4 Anthea Baukelien Sijtsma [1.1.1.1.7.1.1.1.1.6.4], geboren op 07-04-1973 in Zwolle.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.6.2 XXXX is geboren op , zoon van Meindert Sijtsma (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1.6) en Elizabeth Kuiper. XXX trouwde, in XXXX met XXXX XX is geboren op in XXX.
1.1.1.1.7.1.1.1.1.9 Janette Maria Sijtsma is geboren op 13-02-1948 in Oosternijkerk, dochter van Klaas Daniels Sijtsma en Aafke Pieters Zwart (zie 1.1.1.1.7.1.1.1.1). Janette trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1969 in Metslawier met Dirk de Vries, 26 jaar oud. Dirk is geboren op 15-11-1942 in Akkerwoude. Dirk is overleden op 01-12-2006 in Scharnegoutum, 64 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 16-06-2012 10:05